Akademia DBT

Co to jest DBT i czym jest ten Kurs?

Terapia Dialektyczno-Behawioralna to spójny i jasny protokół postępowania z osobami, które doświadczają wielu problemów jednocześnie (w tym zaburzeń osobowości). DBT pozwala ułożyć program terapii oparty na technikach i metodach o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych. DBT składa się z zestawu kilku zarówno klasycznych, jak i innowacyjnych technik (strategii DBT). W związku z tym, każdego z elementów można stosować niezależnie i wykorzystywać w wielu różnorodnych sytuacjach stanowiących wyzwanie dla terapeuty. Na przykład można uczyć samoregulacji emocji w warunkach grupowych w wielu kontekstach, gdzie brak samokontroli emocjonalnej jest problematyczny. Techniki uważności (mindfulness) mają szerokie spektrum zastosowań, w tym w terapii zaburzeń lękowych i depresji. Podejścia oparte na stosowanej analizie zachowania mogą być używane do tworzenia konceptualizacji i zmiany trudnych zachowań w przypadku wielu problemów, np. u nastolatków, w psychologii sądowej, wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i w pracy klinicznej z osobami dorosłymi.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3