Komisja Naukowo-Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) po zapoznaniu się z wnioskiem o przedłużenie rekomendacji dla ośrodka szkolącego Akademia Motywacji i Edukacji Sp. z o.o. wydała pozytywną opinię. Uchwała KND PTTPB 260/15.04.2024, została przyjęta większością głosów, co potwierdza wysoką jakość naszych kursów przygotowujących do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB. Rekomendacja dla szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonej przez Akademię Motywacji i Edukacji została przyznana na okres od maja 2024 do maja 2029 roku.