AMiE powstała z myślą o profesjonalistach, którzy nie tylko poszukują skutecznych metod i narzędzi pracy z klientami, ale chcą również rozwijać warsztat niezwykle ważnych kompetencji – umiejętności empatycznego reagowania na wypowiedzi klienta oraz okazywania szacunku i troski.

Dlaczego warto uczyć się w AMiE

W naszej pracy superwizyjnej i dydaktycznej staramy się w możliwie najskuteczniejszy sposób przekazać ‘tajniki’ wiedzy pracy psychoterapeutycznej, podkreślając wagę przestrzegania wysoko etycznych zasad pracy zawodowej.

Metody pracy

Lubimy i wysoko cenimy podejścia do pracy psychoterapeutycznej, które promujemy i sami stosujemy. Jako pionierzy w Polsce uczymy nie tylko terapii poznawczo-behawioralnej (TPB), ale również dialogu motywującego (DM) w kontekście psychoterapii. Od wielu lat z dużym zaangażowaniem (i sporymi efektami) wprowadzamy w Polsce DM do wielu dziedzin; obecnie koncentrujemy się na łączeniu DM z TPB. Jesteśmy przekonani do tego, co robimy, gdyż DM to metoda o bardzo szerokim zastosowaniu, promująca efektywne podejście do pracy nad zmianą. Skuteczność łączenia TPB i DM jest poparta badaniami naukowymi.

Rekomendacje

Z uwagi na doskonałe efekty terapeutyczne i profesjonalne metody nauczania, AMiE jest jednym z nielicznych ośrodków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Profesjonalna kadra

Zespół AMIE to wysokiej klasy specjaliści – praktycy, ludzie z bogatym doświadczeniem, uczący zawodu psychoterapeuty z pasją i zaangażowaniem, w przyjaznych, spersonalizowanych warunkach. Pracę naszych specjalistów superwizuje Peter Armstrong – terapeuta i superwizor TPB z Newcastle.

Wybitni goście

Od początku istnienia AMiE stara się zapraszać w swoje progi wybitnych znawców sztuki psychoterapii ze świata, po to, by nasi studenci mogli poznawać ich warsztat pracy. Dotąd w AMiE gościliśmy światowej sławy autorytety psychoterapii poznawczo-behawioralnej, takie jak prof. Robert Leahy, prof. David M. Clark czy prof. Paul Salkovskis. Mieliśmy zaszczyt gościć twórcę Dialogu Motywującego, prof. Williama Millera oraz wielu czołowych przedstawicieli tego podejścia, takich jak: prof. Jeff Breckon, prof. Michaela Swales, prof. Chris Wagner, prof. Jill H. Rathus, David Prescott, Melanie Seddon, dr n. med. Guy Undrill, Graeme Horridge i wielu innych.

Mamy okazję uczyć się bezpośrednio od najlepszych – albo w ramach prowadzonych przez nas projektów (np. “AMiE dla Ukrainy” czy licznych szkoleń dot. pracy z traumą, m.in.: Patricia Resick, prof. Paul Gilbert, prof. Joe Ruzek, prof. Lata McGinn, dr n. med. Babak Najand, dr Ryan Kennedy, prof. Michael Duffy, prof. John Markowitz, dr Alexandra Markert, prof. Candice Monson czy prof. Emily Holmes), albo w ramach stałej współpracy ze specjalistami z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej DBT (np. prof. Michaela Swaels z Międzynarodowej Filii Linehan Institute – British Isles DBT Training) czy terapii schematu (np. dr Antie Demmert czy dr Bastian Willenborg).