Kadra Poradni

Barbara Puton

Psycholog, obecnie w trakcie trzeciego roku szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej; doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na Oddziale Psychiatrii w grudziądzkim szpitalu oraz w Towarzystwie Przyjaciół Downa w Grudziądzu. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów-dydaktyków PTTPB.


Anna Derwich

Superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych,  jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej.