Kadra poradni

Elżbieta Krakowiak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej akredytowanego  przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuję się terapią indywidualną osób, które doświadczają trudności w relacjach z innymi, zaburzeń nastroju, depresji, lęków czy niskiego poczucia własnej wartości, mają trudności z poradzeniem sobie z aktualną sytuacją życiową. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.


Magdalena Luboradzka

Jest psychologiem i pychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na budowanie szczerej relacji i szacunek do wartości ważnych dla osób z którymi pracuję. Doświadczenie zawodowe budowała podczas pracy ma oddziale dziennym, w ośrodku neurorehabilitacji oraz w szkole podstawowej i średniej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.


Beata Kita

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie procesu szkolenia akredytowanego  przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, terapeutka motywująca (certyfikat Nr 3 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej), członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów Dialogu Motywującego), terapeutka rodzinna (certyfikat ukończenia dwuletniego podyplomowego szkolenia systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat nr 8 Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).
Pracuje z osobami borykającymi się z takimi problemami jak zaniżona samoocena, trudności z realizacją celów, radzeniem sobie z emocjami (złością, gniewem), zaburzenia lękowe, depresja, kryzys psychologiczny, trudności w relacjach, w związkach, doświadczenie przemocy w rodzinie, uzależnienia, kłopoty wychowawcze.
Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych, par, dzieci i młodzieży, warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności rodzicielskich, udziela wsparcia psychologicznego.
Jest autorką kilkunastu publikacji dot. zastosowania Dialogu Motywującego w pomocy psychologicznej, terapii, pracy socjalnej, działaniach interwencyjnych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy. W tych obszarach prowadzi  szkolenia i superwizje (dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych).
W pracy klinicznej i dydaktycznej szczególną wagę przywiązuje do atmosfery spotkań: szacunku, partnerstwa, autonomii oraz wydobywania i rozwijania mocnych stron osoby by oprzeć na nich zmianę.


Katarzyna Banach

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (InstytutPsychologii Zdrowia.) Aktualnie jest w trakcie szkoły psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Doświadczenie zawodowe posiada w różnych formach leczenia – ośrodku dziennym, stacjonarnym, poradni uzależnień oraz poradni psychologicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających problemów w życiu codziennym,relacjach, borykającymi się zaniżonym poczuciem własnej wartości, trudnymi emocjami,cierpiącymi za zaburzenia lękowe, depresyjne, uzależnienia. Pracuje z rodzicami w zakresie wzmocnienia umiejętności rodzicielskich.Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Stowarzyszeniu Intra.Prowadzi warsztaty dla rodziców z zakresu kompetencji wychowawczych. Ponadto szkoli różne grupy zawodowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Prowadzi portal www.uzaleznieniabehawioralne.pl, w którym udziela porad w poradni on-line osobom z problemem uzależnień niechemicznych. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących uzależnień behawioralnych, programu ograniczania picia, dialogu motywującego, pracy z rodzinami, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii humanistyczno-doświadczeniowej, pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Poradnia Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa 00-079 , I piętro

REJESTRACJA TELEFONICZNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 8.00-12.00
tel. 536736001

Umów się na wizytę - Poradnia Warszawa

Imię i nazwisko *

Numer telefonu *

E-mail *

Chcę uczestniczyć w: *

Zadaj pytanie

O poradni dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji zajęć. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji usług Poradni.*

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę Akademia Myśli i Emocji informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

* - pola wymagane