Przed pierwszą wizytą

Regulamin płatności w Poradni „Akademii Motywacji  i Edukacji” w Warszawie

  1. Pierwszy termin wizyty ustalany jest telefonicznie.
  2. Kolejny termin wizyty wyznaczany jest przez terapeutę na spotkaniu.
  3. W przypadku chęci odwołania lub zmiany terminu wizyty należy przesłać informacje sms pod numer 536736001 najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną wizytę do godziny 18.00
  4. Nie odwołanie wizyty i nie pojawienie się na spotkaniu skutkuje koniecznością wniesienia za nie 100% opłaty.
  5. W przypadkach losowych terapeuta ma prawo odstąpić od pobrania opłaty za spotkanie, na które Państwo nie dotarliście.
  6. Opłatę za wizytę w wysokości należy wnieść przelewem na nr konta 60 1140 2004 0000 3502 7681 8802 Poradnia Akademii Motywacji i Edukacji, Warszawa i w tytule zaznaczyć termin wizyty. Środki na koncie muszą znaleźć się przed wizytą.

Godziny przyjęć

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-18.00

Cennik

Sesja psychoterapeutyczna indywidualna 100 zł – 150 zł

Tania terapia 55zł (terapia prowadzona przez stażystę -uczestnika szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, pracującego pod ścisłą opieką doświadczonego klinicysty/certyfikowanego psychoterapeuty PTTPB i superwizowanego przez certyfikowanych superwizorów PTTPB)