Akademia DBT

1 500,00 

Koszty:

Terminy 

Na stanie

Kategoria:

Opis

Co to jest DBT i czym jest ten Kurs?

Terapia Dialektyczno-Behawioralna to spójny i jasny protokół postępowania z osobami, które doświadczają wielu problemów jednocześnie (w tym zaburzeń osobowości). DBT pozwala ułożyć program terapii oparty na technikach i metodach o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych. DBT składa się z zestawu kilku zarówno klasycznych, jak  i innowacyjnych technik (strategii DBT). W związku z tym, każdego z elementów można stosować niezależnie i wykorzystywać w wielu różnorodnych sytuacjach stanowiących wyzwanie dla terapeuty. Na przykład można uczyć samoregulacji emocji w warunkach grupowych w wielu kontekstach, gdzie brak samokontroli emocjonalnej jest problematyczny. Techniki uważności (mindfulness) mają szerokie spektrum zastosowań, w tym w terapii zaburzeń lękowych i depresji. Podejścia oparte na stosowanej analizie zachowania mogą być używane do tworzenia konceptualizacji i zmiany trudnych zachowań w przypadku wielu problemów, np. u nastolatków, w psychologii sądowej, wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i w pracy klinicznej z osobami dorosłymi.

Dla kogo jest ten Kurs?

Kurs jest odpowiedni dla tych, którzy pracują terapeutycznie w różnorodnych warunkach. Może być używany do wzbogacenia dotychczasowej praktyki o analizę zachowania, uważność, podejścia dialektyczne. Jest szczególnie użyteczny w przypadku złożonych problemówi gdy potrzebne jest „gaszenie pożarów”, gdy pojawiają się problemy związane z zaburzeniami osobowości lub oporem wobec terapii. Trening DBT może wzbogacić dotychczasową praktykę na wiele sposobów, szczególnie w sytuacjach „utknięcia” w terapii, oraz kiedy klienci mają problemy z zaangażowaniem się. Zachęcamy do zgłoszenia zespołów terapeutycznych, których członkowie będą mogli wspólnie pracować i konsultować pacjentów.

Jak efektywne jest DBT i dla kogo jest przeznaczone?

Badania randomizowane wskazują, że DBT obniża ilość prób samobójczych, samookaleczeń, zmniejsza ryzyko zdrowotne, przedwczesne wypadnięcia z terapii, ilość hospitalizacji i przyjęć na ostry dyżur, nadużywanie substancji, depresję, poczucie beznadziejności, złość, a jednocześnie zwiększa ogólne i społeczne przystosowanie. Rekomendacje prestiżowego Instytutu NICE uwzględniają DBT jako terapię zaburzenia osobowości  z pogranicza.

Schemat przebiegu kursu

Oferujemy przebieg kursu w trzech modułach:

Moduł 1

W ciągu pierwszych 5 dni szkolenia uczestnicy wezmą udział w części wykładowo-warsztatowej, połączonej z odgrywaniem ról, dyskusją w grupach i w parach, analizie przypadków w formie prezentacji i nagrań video, opisów przypadków, tworzenia konceptualizacji, specyficznych wyzwań terapeutycznych, omówieniu i modelowaniu technik DBT takich jak zarządzanie zależnościami, odpowiedzi dialektyczne czy uważność.

Moduł 2

Między pierwszym i trzecim modułem szkolenia, odbędzie się 6-miesięczny okres superwizowanej praktyki klinicznej, by uczestnicy mogli przećwiczyć nabyte umiejętności.

Uczestnicy, będą praktykować DBT z klientami w terapii indywidualnej, prowadząc grupowy trening umiejętności DBT oraz brać udział w 6 godzinnych konsultacjach (superwizjach).

Moduł 3

W ciągu ostatnich 5 dni szkolenia, zdobyta wiedza i umiejętności będą utrwalane poprzez prezentacje przypadków, odgrywanie ról, grupowe dyskusje dotyczące prezentacji. Uczestnicy otrzymają indywidualny feedback od prowadzących.

Inna wymagana praca

Dodatkowo uczestnicy będą zapoznawali się z tekstami nt DBT, prowadzili opis studium przypadku DBT, zapoznawali się z diagnozowaniem, ścieżkami kierowania pacjentów na konsultacje, formularzami zapisu, dzienniczkami, materiałami do prowadzenia grup, diagnozami DSM-V etc.

Aby ułatwić efektywne przyswajanie wiedzy i umiejętności Kurs korzysta z modelu uczenia się dla dorosłych Kolba Lewina.

Najważniejsze treści zawarte w kursie:

 • Teoretyczne podstawy DBT
 • Struktura DBT (service delivery model)
 • Dowody potwierdzające skuteczność DBT
 • Jak diagnozować klientów DBT
 • Jak zaangażować klientów do DBT
 • Jak zawierać kontrakty z klientami
 • Jak ustrukturyzować terapię: cele terapeutyczne i zachowania będące przedmiotem zmiany
 • Techniki DBT: stosowana analizę zachowania, strategie akceptacji, strategie dialektyczne
 • Aspekty systemowe: konsultacja klient/środowisko, interwencje telefoniczne
 • Style terapeutyczne DBT
 • DBT trening umiejętności w grupach: zawartość
 • DBR trening umiejętności: jak prowadzić
 • DBT superwizja: superwizja zespołu, inne
 • Ciągła praktyka DBT

Niezmiennie wysokie oceny kursu przez uczestników

Doświadczeni trenerzy przeprowadzą 10-dniowe szkolenie oraz superwizowaną praktykę, w formacie 3-modułowym, który jest ścieżką do uzyskania certyfikatu praktyka DBT (DBT Practicioner Certificate). Doświadczenie zdobyte przez uczestników w ramach tego kursu spełnia wymogi Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) i Towarzystwa DBT (Society for DBT).

Całościowe szkolenie DBT poprowadzą:

Darryl Christie is an accredited Dialectical Behaviour Therapist (one of the first in the UK) and a subject matter expert in Personality disorders (www.sfdbt.co.uk). He was intensively trained by the Linehan Institute in the USA and received expert supervision from both Heidi Heard and Melanie Harned who are both leading world renowned Clinicians in this field. He was the Research Psychotherapist used in some of the biggest European studies. He has a thriving private practice in London and is also an experienced trainer, supervisor and Consultant Psychotherapist. He currently supervises the Psychotherapists and Psychologists in both the adult and children’s DBT teams for the Priory Hospitals in and around London. He provides supervision for the UK’s leading Private Addictions service and two NHS Trusts. He is the Head of Suicide Prevention at Body and Soul a leading multi-award winning UK charity. Darryl has extensively trained NHS mental health staff including Doctors, Nurses, and Occupational Therapists in topics ranging from understanding Personality Disorders, DBT, Mental Health awareness, Assessing Risk and Mindfulness. In the past Darryl worked for over 17 years in both the NHS and Social services, much of this time in a Specialist Personality Disorder Service where he was authorised by the Secretary of State to undertake complex assessments under the Mental Health Act. His special interests include suicidal and self-harming behaviours in adults and children, treating anxiety and depression, eating problems, addictions and Complex PTSD as well as the relationship difficulties that are often a result of the above.

Marie Wassberg is a Dialectical Behaviour Therapist since 2010. She trained with Dr. Elizabeth Malmquist and Dr. Anita Linnér in Sweden, as well as with Professor Alan Fruzzetti and Professor Jill Rathus (USA). Professor Alan Fruzzetti and Professor Jill Rathus are both leading world-renowned Clinicians in the field of DBT for adolescents. Marie is also an accredited Cognitive Behaviour Therapist with BABCP (British Association for Behavioural & Cognitive Psychotherapies). She qualified in 2003 and studied at Goldsmiths University in London with Professors Windy Dryden and Michael Neenan. She is also trained in Trauma Focused-CBT (TF-CBT), including Supervisor training, in 2013 with Dr. Laura Murray (USA); Prolonged Exposure (PE) 2012 with Professor Edna Foa (USA); and DBT for Schools (STEPS-A), 2018 with Dr. Elizabeth Dexter-Mazza and Dr. James Mazza (USA). Marie qualified as a social worker in 1998 and has experience of working in the profession in both Sweden and England. Marie has been involved with developing many DBT-informed programs in different settings, mainly for children, adolescents and young adults aged from 18-25 years, both in Sweden and in England. When working with the under 18s, the group programs have focused on; individual and groups for children; individual and groups for parents; as well as training and supervising staff and/or teachers working with children. Marie has been a very welcome guest lecturer at universities in Sweden, a facilitator at workshops, Conferences and training events throughout the UK (NOTA 2015, 2016, 2017, 2018 and BABCP2018), in Sweden (Schools, Social Services and Care homes) and the USA (ATSA 2016 and 2018). She has also offered training and supervision to other professionals who work with children and adolescents on how to improve relationships and regulate emotions in a DBT-informed approach. In 2018 Marie’s extensive experience resulted in her being invited to Mexico, offering support and training to a group of mothers, teaching them how to assist their younger Clinicians in the field of DBT for adolescents. Marie is also an accredited Cognitive Behaviour Therapist with BABCP (British Association for Behavioural & Cognitive Psychotherapies). She qualified in 2003 and studied at Goldsmiths University in London with Professors Windy Dryden and Michael Neenan. She is also trained in Trauma Focused-CBT (TF-CBT), including Supervisor training, in 2013 with Dr. Laura Murray (USA); Prolonged Exposure (PE) 2012 with Professor Edna Foa (USA); and DBT for Schools (STEPS-A), 2018 with Dr. Elizabeth Dexter-Mazza and Dr. James Mazza (USA). Marie qualified as a social worker in 1998
and has experience of working in the profession in both Sweden and England. Marie has been involved with developing many DBT-informed programs in different settings, mainly for children, adolescents and young adults aged from 18-25 years, both in Sweden and in England. When working with the under 18s, the group programs have focused on; individual and groups for children; individual and groups for parents; as well as training and supervising staff and/or teachers working with children.