Całościowy kurs DBT edycja II

1 400,00 

Zapraszamy na drugą edycję Całościowego szkolenia DBT. 11-dniowe intenstywne szkolenie oraz superwizowaną praktykę poprowadzi doświadczony trener – dr Ryan Kennedy [AM5]. 3-modułowa formuła szkolenia jest ścieżką do uzyskania certyfikatu praktyka DBT (DBT Practicioner Certificate). Doświadczenie zdobyte przez uczestników w ramach tego kursu spełnia wymogi Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) i Towarzystwa DBT (Society for DBT).

Regularna cena za Całościowe szkolenie DBT wynosi  4.400 zł

Liczba miejsc ograniczona


Pierwsze zajęcia: 12.12.2021 (w formule stacjonarnej)


Szkolenie będzie w całości tłumaczone na język polski.  

Kategoria:

Opis

Co to jest Terapia Dialektyczno – Behawioralna (DBT) i czym jest ten Kurs?

Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) to spójny i jasny protokół postępowania z osobami, które doświadczają wielu problemów jednocześnie (w tym zaburzeń osobowości). DBT pozwala ułożyć program terapii oparty na technikach i metodach o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych. DBT składa się z zestawu kilku zarówno klasycznych, jak  i innowacyjnych technik (strategii DBT). W związku z tym, każdy z elementów można stosować niezależnie i wykorzystywać w różnorodnych sytuacjach, które stanowią wyzwanie dla terapeuty.

Wykorzystywane w Terapii Dialektyczno-Behawioralnej Techniki Uważności (mindfulness) mają szerokie zastosowanie między innymi w terapii zaburzeń lękowych i depresji. Podejścia oparte na stosowanej analizie zachowań mogą być używane do tworzenia konceptualizacji i zmiany trudnych zachowań w przypadku wielu problemów, na przykład:

 • u nastolatków,
 • w psychologii sądowej,
 • wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • jak i w pracy klinicznej z osobami dorosłymi.

Dla kogo przeznaczony jest Całościowy Kurs DBT?

Całościowy kurs Terapii Dialektoczyno-Behawioralnej jest odpowiedni dla tych, którzy pracują terapeutycznie w różnorodnych warunkach. Może być używany do wzbogacenia dotychczasowej praktyki o analizę zachowań, uważność czy podejście dialektyczne. Techniki DBT są szczególnie użyteczne w przypadku złożonych problemów, gdy potrzebne jest „gaszenie pożarów”, gdy pojawiają się problemy związane z zaburzeniami osobowości lub oporem wobec terapii.

Trening DBT może wzbogacić dotychczasową praktykę szczególnie w sytuacjach „utknięcia” w terapii, oraz kiedy klienci mają problemy z zaangażowaniem się.

Zachęcamy do zgłaszania zespołów terapeutycznych, których członkowie będą mogli wspólnie pracować i konsultować pacjentów. W ramach szkolenia oferujemy również mentoring dla uczestników.


Jak efektywne jest DBT i dla kogo jest przeznaczone?

Badania randomizowane wskazują, że DBT:

 • obniża ilość prób samobójczych i samookaleczeń,
 • zmniejsza ryzyko zdrowotne,
 • zmniejsza ryzyko przedwczesnego wypadnięcia z terapii,
 • redukuje ilość hospitalizacji i przyjęć na ostry dyżur,
 • niweluje nadużywanie substancji,
 • przynosi efekty w leczeniu depresji (poczucie beznadziejności, złości)
 • a jednocześnie zwiększa ogólne i społeczne przystosowanie.

Rekomendacje prestiżowego Instytutu NICE uwzględniają DBT jako terapię zaburzenia osobowości  z pogranicza. [AM1]


Schemat przebiegu kursu

Szkolenie oferowane przez Akademię Edukacji i Motywacji zostało podzielone na 3 moduły. Dla zwiększenia efektywność przyswajania wiedzy i umiejętności podczas trwania całego kursu  wykorzystywany jest. model uczenia się dla dorosłych Kolba Lewina. [AM2] [AM3]

Moduł 1 – Szkolenie podstawowe, wprowadzające w problematykę DBT (32 godziny dydaktyczne)

W ciągu pierwszych 5 dni szkolenia uczestnicy wezmą udział w części wykładowo-warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy będą

 • odgrywać role,
 • uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych w grupach oraz  w parach,
 • analizować prezentacje, nagrania video i opisy przypadków,
 • tworzyć konceptualizacje specyficznych wyzwań terapeutycznych,
 • omawiać i modelować techniki DBT takich jak: zarządzanie zależnościami, odpowiedzi dialektyczne czy uważność.

Moduł 2 – Superwizja (8 godzin dydaktycznych)

Drugi Moduł kursu to 6-miesięczny okres superwizowanej praktyki klinicznej. Moduł 2 to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne nabytych podczas I Modułu umiejętności.  Uczestnicy, będą praktykować techniki DBT z klientami w terapii indywidualnej, prowadząc grupowy trening umiejętności DBT oraz biorąc udział w 8-godzinnych superwizjach (konsultacje prowadzone będą w małych grupach).

Moduł 3 – Zajęcia szczegółowe (32 godziny dydaktyczne)

Ostatni moduł to 6-dniowy trening mający na celu pogłębienie zdobytej wiedzy o DBT w specyficznych obszarach praktyki terapeutycznej:

 1. Coaching telefoniczny w DBT
 2. DBT w praktyce prywatnej
 3. DBT w szkolnictwie
 4. DBT w pracy z parami
 5. DBT w pracy z osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych
 6. DBT w pracy z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych

Ramowy plan szkolenia: Całościowy kurs DBT

Całkowita liczba godzin: 111 godzin dydaktycznych

Ramowy plan szkolenia:

I Moduł:  Szkolenie podstawy DBT (32 godziny dydaktyczne)

 • Szkolenie wprowadzające część I:   12.12.2021 w formule stacjonarnej
 • Szkolenie wprowadzające część II:   15-16.01.2022 on-line

II Moduł: Superwizja/Coaching/Praca w zespołach konsultacyjnych praca w grupach, (32 godziny dydaktyczne)

 • Grupa 1.  8 godz. dyd. w ciągu 2 dni: 24.01.2022 i 07.03.2022 i 25.04.2022
 • Grupa 2. 8 godz. dyd. w ciągu 2 dni 7.02.2022 i 14.03.2022 i 09.05.2022
 • Grupa 3.  8 godz. dyd. w ciągu   2 dni   21.03.2022 i 16.06.2022
 • Grupa 4. 8 godz. dyd. w ciągu 2 dni   11.04.2022 i 21.05.2022

Trening umiejętności DBT – ćwiczenia praktyczne 5 x 3 godz. dyd. online – terminy do ustalenia w grupach

III Moduł Zajęcia szczegółowe DBT,  cała grupa (32 godziny dydaktyczne)

 • Temat 1: Coaching telefoniczny w DBT;  24.01.2022
 • Temat 2: DBT w praktyce prywatnej; 7.02.2022
 • Temat 3: DBT w szkolnictwie; 14.02.2022
 • Temat 4: DBT w pracy z parami; 21.05.2022
 • Temat 5: DBT w pracy z osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych; 6.06.2022
 • Temat 6: DBT w pracy z osobami nadużywającymi i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych; 20.06.2022

W trakcie szkolenia: 

Uczestnicy szkolenia będą

 • zapoznawać się z tekstami nt. DBT,
 • prowadzić opis studium przypadku DBT,
 • zapoznawać się z diagnozowaniem, ścieżkami kierowania pacjentów na konsultacje, formularzami zapisu, dzienniczkami, materiałami do prowadzenia grup, systemem diagnostycznym DSM-V etc.

Najważniejsze treści zawarte w kursie:

 • Teoretyczne podstawy DBT
 • Struktura DBT (service delivery model)
 • Dowody potwierdzające skuteczność DBT
 • Jak diagnozować klientów DBT
 • Jak zaangażować klientów do DBT
 • Jak zawierać kontrakty z klientami
 • Jak ustrukturyzować terapię: cele terapeutyczne i zachowania będące przedmiotem zmiany
 • Techniki DBT: stosowana analizę zachowania, strategie akceptacji, strategie dialektyczne
 • Aspekty systemowe: konsultacja klient/środowisko, interwencje telefoniczne
 • Style terapeutyczne DBT
 • DBT trening umiejętności w grupach: zawartość
 • DBR trening umiejętności: jak prowadzić
 • DBT superwizja: superwizja zespołu, inne
 • Ciągła praktyka DBT[AM4]

Prowadzący:

11-dniowe szkolenie oraz superwizowaną praktykę poprowadzi doświadczony trener – dr Ryan Kennedy [AM5]. 3-modułowa formuła szkolenia jest ścieżką do uzyskania certyfikatu praktyka DBT (DBT Practicioner Certificate). Doświadczenie zdobyte przez uczestników w ramach tego kursu spełnia wymogi Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) i Towarzystwa DBT (Society for DBT).

Doktor Ryan Kennedy – założyciel i dyrektor Noeticus Counseling Center and Training Institute® w Denver. Certyfikowany psychoterapeuta i trener DBT, dydaktyk i superwizor kliniczny. Wykładowca wydziału psychologii na Uniwersytecie Colorado.

Jego działalność naukowa dotyczy szeroko pojętej edukacji młodzieży licealnej i uniwersyteckiej, szczególnie w obszarach uczenia przez doświadczenie, edukacji kontemplacyjnej, różnorodności i wielokulturowości, pracy z procesem twórczymi i pracy skoncentrowanej na ciele.

W swojej pracy łączy DBT z Dialogiem Motywującym. Zajmuje się również oceną kliniczną, terapią systemową i szkoleniem terapeutów uzależnień. Inne obszary jego profesjonalnej działalności dotyczą doświadczenia złożonej traumy, oraz pomocy psychologicznej dla osób z doświadczeniem przemocy domowej, uzależnień i wykorzystania seksualnego.


Całość szkolenia będzie prowadzona online.

Szkolenie będzie w całości tłumaczone na język polski.  


Koszt szkolenia:

Regularna cena za Całościowe szkolenie DBT wynosi  4.400 zł

Do 15 listopada można skorzystać z promocji za wczesną rejestrację. Rejestrując się na szkolenie do 15.11.2021 cena za Całościowe szkolenie DBT wynosi 3600 zł

Uczestnik rejestrując się na Szkolenie całościowe DBT zobowiązuje się do wpłacenia całej kwoty przelewem na konto bankowe zgodnie z poniższym harmonogramem wpłat. Brak wniesienia kolejnej raty jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Wpłaty, które zostały już zrealizowane nie podlegają zwrotowi.

Harmonogram płatności dla rejestracji dokonanych do 15.11.2021 

Płatność ratalna:

 • I rata 1200,00 zł, płatne podczas rejestracji na szkolenie, w celu zarezerwowania miejsca
 • II rata 1000,00 zł, termin płatności do 15.12.2021
 • III rata 800 zł, termin płatności do 15.02.2021
 • IV rata 600 zł , termin płatności do: 15.04.2021

Harmonogram płatności dla rejestracji dokonanych od 16.11.2021 

Płatność ratalna:

 • I rata 1400 zł, płatne do 15.11.2021 podczas rejestracji na szkolenie, w celu zarezerwowania miejsca
 • II rata 1200 zł, płatna do 15.12.2021
 • III rata 1000 zł, płatna do 15.02.2021
 • IV rata 800 zł , płatna do 15.04.2021

Cena promocyjna obowiązuje przy zapisie i pod warunkiem dokonania płatności do 15.11.2021. Cena regularna obowiązuje przy zapisie i dokonaniu płatności po 15.11.2021.

Możesz lubić także…