Akademia Terapii Schematu

Uprzejmie informujemy, że nabór na edycję Akademii Terapii Schematu 2024 jest otwarty.

Akademia Motywacji i Edukacji prowadzi nabór do Akademii Terapii Schematu, akredytowanego szkolenia przygotowującego do certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST). Szkolenie odbędzie się w formule online.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędne kwalifikacje i kompetencje z zakresu Terapii Schematu oraz dodatkowo będą mogli przejść cykl superwizji zgodnych z wymaganiami Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (International Society for Schema Therapy (ISST)).

Data szkolenia:

 • 30-31 sierpnia 2024
 • 20-21 września 2024
 • 25-26 października 2024
 • 15-16 listopada 2024

Informacje podstawowe:
Formuła: szkolenie online
Godziny szkolenia: zostaną podane wkrótce
Szkolenie będzie w całości tłumaczone na język polski.

Opłaty:
Całkowity koszt szkolenia: 7 500 zł

Płatność ratalna:
I rata 1 500 zł – przy zakupie szkolenia
II rata 2 199 zł – do 13.09.2024
III rata 2 199 zł – do 18.10.2024
IV rata 2 199 zł – do 8.11.2024

od: 1 500,00 

Uprzejmie informujemy, że nabór na edycję Akademii Terapii Schematu 2024 jest otwarty.

Akredytowane szkolenie przygotowujące do certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST). Szkolenie odbywa się w formule online.

Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędne kwalifikacje i kompetencje z zakresu Terapii Schematu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Akademia Terapii Schematu przeznaczona jest dla psychoterapeutów, którzy chcą ubiegać się o certyfikat ISST, jak również dla tych specjalistów, którzy chcą nabyć lub doskonalić swoje umiejętności w tym podejściu.
 • Program szkolenia daje okazję do uporządkowania podstaw Terapii Schematu, jak również znacznego rozszerzenia wiedzy w odniesieniu do praktyki terapeutycznej i klinicznej.
 • Program szkoleniowy opracowany przez AMiE daje możliwość ubiegania o certyfikację Terapii Schematu ISST.
 • Dla osób, które będą chciały przystąpić do certyfikacji Terapii Schematu ISST równolegle będzie prowadzona dodatkowa superwizja w małych grupach.

Opis szkolenia:

 • Szkolenie obejmuje udział w zajęciach wykładowo – warsztatowych oraz superwizje grupowe spełniające wymagania certyfikacyjne ISST.
 • Celem szkolenia jest zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi metodami pracy w nurcie Terapii Schematu oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych o zagadnienia dotyczące pracy z Klientami z zaburzeniami osobowości.
 • Zgodnie z zaleceniami ISST zajęcia odbywają się w kameralnej, maksymalnie 20-osobowej grupie.
 • Zakres szkolenia obejmuje liczne praktyczne ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do wielu przykładów z zastosowania technik w terapii z klientem.
 • Szkolenie poprowadzą certyfikowani superwizorzy ISST.
 • Po zakończeniu Akademii Terapii Schematu uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w superwizjach prowadzonych zgodnie z wymogami ISST.
 • Zajęcia z Terapii Schematu będą tłumaczone na język polski.

Program szkoleniowy został oparty na rekomendacjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapii Schematu (ISST), dlatego uczestnicy mają pewność, że uczestniczą w szkoleniu o najwyższym standardzie i zyskują gwarancję zdobycia kompetencji oraz uprawnień terapeutycznych.

Co możesz zyskać ucząc się Terapii Schematu w AMiE?

 • Doświadczenie i wiedzę od jednych z najlepszych specjalistów Terapii Schematu, którzy przekażą jej istotę oraz szerokie możliwości zastosowania.
 • Poznasz zastosowanie Terapii Schematu nie tylko w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, ale również w pracy z uzależnieniami i innymi problemami psychicznymi.
 • Możliwość uczenia się i wymiany doświadczeń w małej, kameralnej grupie szkoleniowej, co umożliwia bezpośredni kontakt z prowadzącymi.
 • W czasie 4 zjazdów otrzymasz wiedzę i uzyskasz nowe kompetencje w zakresie wprowadzania Terapii Schematu do praktyki zawodowej.
 • Podczas Akademii TS uzyskasz jasne i precyzyjne podpowiedzi do pracy w trudnych sytuacjach klinicznych.

Nasi trenerzy i superwizorzy
Zapraszamy do zgłębiania Terapii Schematu razem z doświadczonymi, certyfikowanymi trenerami i superwizorami, którzy posiadają zaawansowany poziom certyfikacji przez ISST. Nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w efektywnym uczeniu umiejętności niezbędnych podczas pracy z osobami z poważnymi zaburzeniami.

 • Kierownikiem merytorycznym szkolenia jest dr n. med. Bastian Willenborg, który na co dzień nadzoruje klinikę medycyny psychosomatycznej, psychiatrii i psychoterapii w Berlinie oraz w Wendisch Rietz. Doktor Willenborg jest współautorem licznych publikacji z dziedziny problemów psychosomatycznych i psychicznych.

Nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w efektywnym uczeniu umiejętności w pracy z osobami z poważnymi zaburzeniami w Polsce i na świecie. Długoletnia praktyka w stosowaniu Terapii Schematu podczas pracy indywidualnej i grupowej trenerów, to niecodzienna okazja do zdobycia praktycznej wiedzy od specjalistów.

Doświadczenie i wieloletnia praktyka prowadzących pozwoliła opracować program szkoleniowy, który zapewnia uczestnikom kursu najwyższą jakość przekazywanej wiedzy.

Data szkolenia:

 • 30-31 sierpnia 2024
 • 20-21 września 2024
 • 25-26 października 2024
 • 15-16 listopada 2024

Pozostałe informacje:

 • Forma zajęć: online, platforma Zoom.
 • Godziny szkolenia: zostaną podane wkrótce 
 • Certyfikaty uczestnictwa: każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
 • Czas trwania szkolenia:
  • Szkolenie podstawowe: 4 dwudniowe zjazdy
  • Szkolenie certyfikujące: obejmuje dodatkowe 40 h superwizji w małych grupach (szkolenie certyfikacyjne jest dodatkowo płatne).

Formuła szkolenia: Szkolenie zostało opracowane tak, aby zagwarantować nabycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych. By zintensyfikować szkolenie podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję do obserwowania i przećwiczenia nowych metod pracy.
Szkolenie będzie w całości tłumaczone na język polski.

Czym jest terapia schematu?
Terapia schematu to stworzone przez Jeffrey’a Younga, podejście terapeutyczne, które integruje nurt poznawczo–behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Swoje korzenie ma także w teorii przywiązania Bowlby’ego, która zakłada, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka mają negatywny wpływ na jego dalszy rozwój oraz dorosłe życie.

Celem pracy psychoterapeutycznej jest pomoc klientowi w zmianie nieadaptacyjnych schematu, które powstały na bazie trudnych doświadczeń dziecięcych i niezaspokojenia pięciu podstawowych potrzeb emocjonalnych człowiek:

 • bezpiecznego przywiązania do innych,
 • autonomii, kompetencji i poczucia tożsamości,
 • wolności wyrażania potrzeb i emocji,
 • spontaniczności,
 • realistycznych granic i samokontroli.

W pracy terapeutycznej ze schematami stosujemy interwencje poznawcze i behawioralne znane z terapii poznawczo-behawioralnej oraz interwencje skoncentrowane na emocjach. Interwencje terapeutyczne skupione na emocjach to techniki wyobrażeniowe oraz tzw. praca z krzesłami. W ramach terapii schematu relację z pacjentem spostrzega się jako relację ograniczonego powtórnego rodzicielstwa. Oznacza to, że w ramach relacji terapeutycznej specjalista w ograniczonym stopniu stara się zaspokajać emocjonalne potrzeby pacjenta (których wcześniej nie zaspokoili rodzice pacjenta lub opiekunowie).

Terapia Schematu jest coraz powszechniej wykorzystywana nie tylko w terapii zaburzeń osobowości, ale różnych innych problemów, między innymi chronicznej depresji, urazów z dzieciństwa, zaburzeń odżywiania, w resocjalizacji sprawców przestępstw, w terapii par oraz również w zapobieganiu nawrotom w uzależnieniach.