Akademia Terapii Schematu, edycja 2023

1 500,00 

Akademia Motywacji i Edukacji  otwiera nabór do Akademii Terapii Schematu, akredytowanego szkolenia przygotowującego do certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST). Szkolenie odbędzie się w formule on-line.


Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędne kwalifikacje i kompetencje z zakresu Terapii Schematu oraz dodatkowo będą mogli przejść cykl superwizji zgodnych z wymaganiami Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (International Society for Schema Therapy (ISST)).


Informacje podstawowe:

 • Formuła: Szkolenie On-line
 • Szkolenie będzie w całości tłumaczone na język polski.  

Opłaty

Całkowity koszt szkolenia: 7500 zł
Płatność ratalna:
I rata 1500 zł – przy zakupie szkolenia
II rata 2000 zł- do 31.01.2023
III rata 2000 zł- do 15.03.2023
IV rata 2000 zł – do 14.04.2023

Uwaga! Dla osób wpłacających całość z góry  opłata  wynosi 6950,00 zł. Oferta obowiązuje do 20.12.2022r.
Opłatę należy bezpośrednio wpłacić na konto:

Akademia Motywacji i Edukacji sp. z o.o. 07 1140 2004 0000 3802 7514 5001


Harmonogram szkolenia:

 1. 24 – 25.03.2023 Wprowadzenie do terapii schematu
 2. 05 – 06.05.2023 Praca z krzesłami w terapii schematu i trybów
 3. 19 – 20.05.2023 Praca wyobrażeniowa w terapii schematu i trybów
 4. 02 – 03.06.2023 Konceptualizacja w terapii schematu i trybów

Opis

Akademia Motywacji i Edukacji otwiera nabór do Akademii Terapii Schematuakredytowanego szkolenia przygotowującego do certyfikatu terapeuty schematu Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu (ISST). Szkolenie odbędzie się w formule on-line.

Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędne kwalifikacje i kompetencje z zakresu Terapii Schematu.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Akademia Terapii Schematu przeznaczona jest dla psychoterapeutów, którzy chcą ubiegać się o certyfikat ISST, jak również dla tych specjalistów, którzy chcą nabyć lub doskonalić swoje umiejętności w tym podejściu.
 • Program szkolenia daje okazję do uporządkowania podstaw Terapii Schematu, jak również znacznego rozszerzenia wiedzy w odniesieniu do praktyki terapeutycznej i klinicznej.
 • Program szkoleniowy opracowany przez AMiE daje możliwość ubiegania o certyfikację Terapii Schematu ISST.
 • Dla osób, które będą chciały przystąpić do certyfikacji Terapii Schematu ISST równolegle będzie prowadzona dodatkowa superwizja w małych grupach.

Opis szkolenia:

 • Szkolenie obejmuje udział w zajęciach wykładowo – warsztatowych oraz superwizje grupowe spełniające wymagania certyfikacyjne ISST,
 • Celem szkolenia jest zapoznanie się teoretycznymi i praktycznymi metodami pracy w nurcie Terapii Schematu oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności terapeutycznych o zagadnienia dotyczące pracy z Klientami z zaburzeniami osobowości,
 • Zgodnie z zaleceniami ISST zajęcia odbywają się w kameralnej, maksymalnie 20-osobowej grupie,
 • Zakres szkolenia obejmuje liczne praktyczne ćwiczenia oraz zapewnia dostęp do wielu przykładów z zastosowania technik w terapii z klientem,
 • Szkolenie poprowadzą certyfikowani superwizorzy ISST,
 • Po zakończeniu Akademii Terapii Schematu uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w superwizjach prowadzonych zgodnie z wymogami ISST,
 • Zajęcia z Terapii Schematu będą tłumaczone na język polski.

Program szkoleniowy został oparty na rekomendacjach Międzynarodowego Stowarzyszenie Terapii Schematu (ISST), dlatego uczestnicy mają pewność, że uczestniczą w szkoleniu o najwyższym standardzie i zyskują gwarancję zdobycia kompetencji oraz uprawnień terapeutycznych.


Co możesz zyskać ucząc się Terapii Schematu w AMiE?

 • Doświadczenie i wiedzę od jednych z najlepszych specjalistów Terapii Schematu, którzy przekażą jej istotę oraz szerokie możliwości zastosowania,
 • Poznasz zastosowanie Terapii Schematu nie tylko w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, ale również w pracy z uzależnieniami i innymi problemami psychicznymi,
 • Możliwość uczenia się i wymiany doświadczeń w małej, kameralnej grupie szkoleniowej, co umożliwia bezpośredni kontakt z prowadzącymi,
 • W czasie 4 zjazdów otrzymasz wiedzę i uzyskasz nowe kompetencje w zakresie wprowadzania Terapii Schematu do praktyki zawodowej,
 • Podczas Akademii TS uzyskasz jasne i precyzyjne podpowiedzi do pracy w trudnych sytuacjach klinicznych,
 • Wykorzystasz ostatnią szansę udziału w szkoleniu umożliwiającym ubieganie się o Certyfikat ISST w formie on-line

Nasi trenerzy i superwizorzy

Zapraszamy do zgłębiania Terapii Schematu razem z doświadczonymi, certyfikowanymi trenerami i superwizorami, którzy posiadają zaawansowany poziom certyfikacji przez ISST. Nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w efektywnym uczeniu umiejętności niezbędnych podczas pracy z osobami z poważnymi zaburzeniami.

 • Kierownikiem merytorycznym szkolenia jest dr n. med. Bastian Willenborg, który na co dzień nadzoruje klinikę medycyny psychosomatycznej, psychiatrii i psychoterapii w Berlinie oraz w Wendisch Rietz. Doktor Willenborg jest współautorem licznych publikacji z dziedziny problemów psychosomatycznych i psychicznych.
 • Zajęcia poprawdzi również dr n. med. Antje Claudia Demmert – psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka, superwizorka terapii schematu oraz superwizorka kliniczna. Doktor Demmert pracuje obecnie w ambulatoryjnej  klinice psychiatrycznej w szpitalu uniwersyteckim w Lubece (Niemcy). Główne obszary jej pracy to: Terapia Schematu dla pacjentów z zaburzeniami osobowości m.in. borderline, terapia traumy oraz praca z pacjentami niemówiącymi po niemiecku – uchodźcami politycznymi oraz imigrantami. Dr Demmert ma również znaczne doświadczenie w pracy dydaktycznej w obszarze Terapii Schematu.

Nasi trenerzy mają wieloletnie doświadczenie w efektywnym uczeniu umiejętności w pracy z osobami z poważnymi zaburzeniami w Polsce i na świecie. Długoletnia praktyka w stosowaniu Terapii Schematu podczas pracy indywidualnej i grupowej trenerów, to niecodzienna okazja do zdobycia praktycznej wiedzy od specjalistów.

Doświadczenie i wieloletnia praktyka prowadzących pozwoliła opracować program szkoleniowy,  który zapewnia uczestnikom kursu najwyższą jakość przekazywanej wiedzy


Pozostałe informacje: 

Forma zajęć: on-line, platforma Zoom

Certyfikaty uczestnictwa: Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Czas trwania szkolenia: 

 • Szkolenie podstawowe: 4 dwudniowe zjazdy
 • Szkolenie certyfikujące: Obejmuje dodatkowe 40h superwizji w małych grupach (szkolenie certyfikacyjne jest dodatkowo płatne).

Formuła szkolenia: Szkolenie zostało opracowane tak, aby zagwarantować nabycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych. By zintensyfikować szkolenie podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazje do obserwowania i przećwiczenia nowych metod pracy.

Szkolenie będzie w całości tłumaczone na język polski.  


Czym jest terapia schematu? 

Terapia schematu to stworzone przez Jeffrey’a Younga, podejście terapeutyczne, które integruje nurt poznawczo–behawioralny, psychodynamiczny oraz Gestalt. Swoje korzenie ma także w teorii przywiązania Bowlby’ego, która zakłada, że niezaspokojone potrzeby emocjonalne dziecka mają negatywny wpływ na jego dalszy rozwój oraz dorosłe życie.

Celem pracy psychoterapeutycznej jest pomoc klientowi w zmianie nieadaptacyjnych schematu, które powstały na bazie trudnych doświadczeń dziecięcych i niezaspokojenia pięciu podstawowych potrzeb emocjonalnych człowiek:

 • bezpiecznego przywiązania do innych
 • autonomii, kompetencji i poczucia tożsamości
 • wolności wyrażania potrzeb i emocji
 • spontaniczności
 • realistycznych granic i samokontroli

W pracy terapeutycznej ze schematami stosujemy interwencje poznawcze i behawioralne znane z terapii poznawczo-behawioralnej oraz interwencje skoncentrowane na emocjach. Interwencje terapeutyczne skupione na emocjach to techniki wyobrażeniowe oraz tzw. praca z krzesłami. W ramach terapii schematu relację z pacjentem spostrzega się jako relację ograniczonego powtórnego rodzicielstwa. Oznacza to, że w ramach relacji terapeutycznej specjalista w ograniczonym stopniu stara się zaspokajać emocjonalne potrzeby pacjenta (których wcześniej nie zaspokoili rodzice pacjenta lub opiekunowie).

Terapia Schematu jest coraz powszechniej wykorzystywana nie tylko w terapii zaburzeń osobowości, ale różnych innych problemów, między innymi chronicznej depresji, urazów z dzieciństwa, zaburzeń odżywiania, w resocjalizacji sprawców przestępstw, w terapii par oraz również w zapobieganiu nawrotom w uzależnieniach

Regulamin sklepu