Jesienna Szkoła Traumy

Zapraszamy do udziału w intensywnym szkoleniu Szkoły przeznaczonej dla psychoterapeutów, poświęconej pracy z traumą. Szkolenie skupia się na pogłębieniu wiedzy i umiejętności związanych z terapią osób doświadczających traumy oraz rozwojem kompetencji w obszarze pracy z trudnymi doświadczeniami.

Data i forma szkolenia

termin: 16.10.2024, 30.10.2024, 13.11.2024, 27.11.2024
prowadzący/a: Karolina Rakocz, Anna Derwich, Iga Jaraczewska i Dorota Kułakowska
cena: 999 zł
czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych
termin: (4 spotkania szkoleniowe)
forma szkolenia: online na platformie zoom w godzinach 16.30 – 20:40 (każdorazowo 5 godzin dydaktycznych)

Cena: 999,00 

Opis szkolenia

Zapraszamy do udziału w intensywnym szkoleniu Szkoły przeznaczonej dla psychoterapeutów, poświęconej pracy z traumą. Szkolenie skupia się na pogłębieniu wiedzy i umiejętności związanych z terapią osób doświadczających traumy oraz rozwojem kompetencji w obszarze pracy z trudnymi doświadczeniami.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zgłębić wiedzę oraz rozwinąć umiejętności dotyczące pracy z traumą zgodnie z protokołem Przetwarzania Poznawczego (CPT), autorstwa prof. Patricią Resick. Praktyczne warsztaty, studia przypadków oraz symulacje terapeutyczne pozwolą uczestnikom na zdobycie umiejętności i technik mało znanej w Polsce, a niezwykle skutecznej metody pracy z traumą.

W trakcie szkolenia omówione zostaną również kwestie związane z rozpoznawaniem i oceną traumy, radzeniem sobie z przeciwnościami w terapii traumy oraz samoopieką i zapobieganiem wypaleniu zawodowemu.

„Jesienna Szkoła Pracy z Traumą” to doskonała okazja dla psychoterapeutów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze pracy z traumą oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Doświadczeni prowadzący oraz interaktywne metody nauczania zapewnią efektywną naukę i inspirującą atmosferę podczas szkolenia.

Dołącz do naszej Jesiennej Szkoły Traumy i rozwijaj się jako terapeuta specjalizujący się w pracy z traumą!

Plan szkolenia

Zjazd 1 – wstęp do pracy nad traumą metodą CPT

Jesienna Szkoła Pracy z Traumą rozpocznie się od wprowadzenia w tematykę traumy, gdzie uczestnicy zapoznają się z definicją traumy oraz różnicami między zdrowymi reakcjami a zaburzeniami traumatycznymi. Następnie skupimy się na kluczowych zagadnieniach:

  • Pogłębienie wiedzy na temat powstawania zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz jego przebiegu.
  • Nauka rozpoznawania symptomów traumatycznych u osób dotkniętych traumą.
  • Przedstawienie narzędzi i technik diagnozowania PTSD.

Dodatkowo, podczas szkolenia wspólnie przeanalizujemy funkcjonujące przekonania wokół pracy z traumą, odróżniając fakty od fałszywych przekonań. Ważnym aspektem będzie również omówienie skuteczności CPT w pracy z traumą.

Zjazd 2. Asymilacja czy akomodacja – pierwsze kroki w protokole CPT

W drugiej części szkolenia uczestnicy będą zapoznani z istotnymi elementami protokołu CPT stosowanego w pracy z osobami doświadczającymi traumy. Ten kluczowy etap szkolenia pozwoli na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w terapeutycznej praktyce.

Porozmawiamy o traumie jako bardzo indywidualnym doświadczeniu.

Ponadto skupimy się na rozumieniu mechanizmów powstawania PTSD, by rozwinąć umiejętności skutecznego pomagania. Przykłady asymilacji oraz akomodacji będą omawiane na przykładach z gabinetu prowadzących szkolenie lub zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

W tej części poruszymy również tematykę dotyczącą unikania zarówno po stronie pacjenta oraz terapeuty.

  • Unikanie po stronie pacjenta: Przeanalizujemy różne formy unikania, które mogą występować u pacjentów, takie jak unikanie emocjonalne, poznawcze czy behawioralne. Omówimy, jak te formy unikania mogą wpływać na proces terapeutyczny i jakie strategie mogą być skuteczne w ich pokonywaniu.
  • Unikanie po stronie terapeuty: Omówimy również, jak terapeuci mogą nieświadomie unikać pewnych tematów lub technik, które są trudne do poruszenia w terapii. Będziemy pracować nad zwiększeniem samoświadomości terapeutów i dostarczymy narzędzi do radzenia sobie z własnym unikaniem.

Zjazd 3 Praca nad punktami utknięcia

W III części szkolenia skupimy się na rozwijaniu umiejętności pracy z punktami utknięcia osób cierpiących z powodu traumy zgodnie z protokółem CPT. Zaprezentujemy również metodę ich kwestionowania. Treści szkolenia będą oparte na przykładach z gabinetu.

  • Identyfikacja punktów utknięcia: Nauczymy się rozpoznawać punkty utknięcia, które blokują zdrowienie osób z PTSD.
  • Analiza punktów utknięcia: Przeanalizujemy różne typy punktów utknięcia, korzystając z przykładów klinicznych, aby lepiej zrozumieć, jak mogą się one manifestować w terapii.
  • Metody pracy z punktami utknięcia: Przedstawimy techniki i strategie pracy z punktami utknięcia, zgodnie z protokołem CPT. Uczestnicy nauczą się, jak prowadzić pacjentów przez proces identyfikacji i przekształcania dysfunkcyjnych myśli, aby pomóc im w pokonywaniu ich trudności.
  • Przedstawimy szczegółowe studia przypadków, aby zilustrować, jak różne punkty utknięcia mogą wyglądać w rzeczywistości. Będziemy analizować te przypadki wspólnie, aby lepiej zrozumieć proces terapeutyczny.

Zjazd 4. Konteksty poczucia: bezpieczeństwa, zaufania, wpływu, szacunku i bliskości z innymi ludźmi

Ostatnia część szkolenia będzie dotyczyła szczegółowego omówienia 4 kontekstów, które dotycząc osób cierpiących z powodu traumy. Pokażemy sposoby pracy z nimi, omówimy poszczególne metody, które kończą pracę zgodnie z protokołem CPT.

Wszystkie części szkolenia będzie obejmować zarówno teoretyczne aspekty protokołu CPT, jak i praktyczne ćwiczenia, mające na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy z osobami cierpiącymi z powodu traumy.

Zapraszamy do uczenia się w przyjaznej i pełnej życzliwości atmosferze!