ACT dla terapeutów poznawczo behawioralnych, czyli jak integrować interwencje z behawioralnych, poznawczych, akceptacyjnych i uważnościowych skrzydeł CBT

649,00 

Termin: 18-19. kwietnia 2020 r.

Zajęcia odbędą się w formie szkolenia on-line 

Opis

Warsztat ma na celu poszerzenie szkolenia CBT opierając je o  procesy elastyczności psychologicznej, analizę funkcjonalną i teorię ram relacyjnych (RFT).

ACT i CBT posiadają różne narzędzia służące zmianie zachowania, w sytuacji kiedy pojawiają się problematyczne myśli czy emocje. Warsztat ukaże różnice w strategiach i celach pracy w obu tych podejściach, przede wszystkim jednak ma na celu wykształcenie bardziej holistycznego podejścia w pracy terapeutycznej, umożliwiającego większą skuteczność, elastyczność i dostosowanie do aktualnego kontekstu czy celu interwencji.    

Obok zdobycia wiedzy o najnowszych osiągnięciach naukowych z zakresu rozwoju modelu zdrowia psychicznego, celem warsztatu jest promowanie eksperymentalnych metod dydaktycznych; możliwości doświadczenia innowacyjnych interwencji behawioralnych na własnej skórze zamiast przekonywania czy przyswajania określonych protokołów pracy. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

– Poznają sposób formułowania przypadku oparty na stabilnych procesach psychologicznych, jako alternatywę do diagnoz i protokołów tworzonych na podstawie kryteriów diagnostycznych DSM czy ICD.

– Doświadczą różnicę w stosowaniu dyfuzji i strategii restrukturyzacji poznawczej w procesie aktywizacji behawioralnej.

– Nauczą się planowania i przeprowadzania ekspozycji, która zamiast redukcji objawów (np. poprzez desensytyzację) ma na celu poszerzenie repertuaru zachowań i przybliżenie klienta do obszarów życia, które uznaje za wartościowe pomimo doświadczanego większego dyskomfortu emocjonalnego.

– Opanują nowe metody diagnostyczne wykorzystujące procesy uważności i określania wartości oraz ich wykorzystanie w pogłębianiu relacji terapeutycznej z klientem.

– Rozwiną umiejętności postrzegania własnego schematu poznawczego z dystansu bez poddawania się mu czy angażowania się w wewnętrzną walkę. 

– Poznają jak można zmienić superwizję z opowiadania sobie historii i dawania sobie rad, czyli skupienia się na objawach i tworzenia nowych reguł zachowania, na rozwijanie własnej elastyczności psychologicznej i kształtowanie umiejętności terapeutycznych.

Program szkolenia 

– Nowe ujęcie zdrowia psychicznego w kontekstualnych naukach o zachowaniu

– Różne sposoby konceptualizacji i formuowania przypadku ACT

– Przegląd strategii aktywizacji behawioralnej i behawioralnej zmiany przy wykorzystaniu procesów elastyczności psychologicznej

– Budowanie kontekstualnej grupy superwizyjnej

 

Warsztat poprowadzi Hubert Czupała –  absolwent Psychologii  oraz Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, oraz Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie.

Obecnie kieruje pracą zespołu psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. 

W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii opartych na dowodach naukowych.  Ukończył 4 letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii; między innymi:  terapii schematu (ST), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno behawioralnej (DBT), terapii  opartej na współczuciu (CFT)  oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Pracuje z rodzicami i nauczycielami prowadząc warsztaty edukacji psychologicznej i wspierania umiejętności wychowawczych,  prowadzi rehabilitację psychologiczną i grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Jest członkiem Association for Contextual Behavioral Science oraz przewodniczącym jej polskiego oddziału (ACBS Polska).

Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje studentom jako wykładowca akademicki oraz prowadząc specjalistyczne szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego.