Psychopatologia dzieci i młodzieży

649,00 

Termin: 12-13.06.2021

Zajęcia odbędą się w formie szkolenia on-line

Szkolenie odbędzie się w godzinach:

Sobota 9:30-20:00

Niedziela: 8:30-14:30

Kategoria:

Opis

Cele szkolenia

Prezentacja etiologii, objawów, leczenia zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży.

Korzyści dla uczestników z uczestnictwa w szkoleniu

Zapoznanie z charakterystyką zaburzeń psychicznych pojawiających się w wieku rozwojowym. Zwrócenie szczególnej uwagi na odrębności psychopatologii dzieci, w porównaniu z osobami dorosłymi.

Program szkolenia

Zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie

Zaburzenia odżywiania, snu

Zaburzenia ze Spektrum Autyzmu

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Tiki

Zaburzenia z kręgu schizofrenii

Zaburzenia afektywne

Zaburzenia lękowe, OCD

Szkolenie poprowadzi Joanna Ostasz- Ważny –  doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od 2010 r. w ramach współpracy z WUM oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie psychopatologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych oraz psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Odbyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego UCK WUM.