Studium Dialogu Motywującego

3 100,00 

Start szkolenia: luty 2023
Zajęcia w formie online 
Szkolenie obejmuje 5 dwudniowych zjazdów i trwa łącznie 80 godzin dydaktycznych.

Opis

Kontynuacja szkolenia, którym Akademia Motywacji w 2009 roku rozpoczęła cały ruch Dialogu Motywującego w Polsce. Zaczęliśmy od małego grona, które przez lata rozrosło się w rzeszę specjalistów praktykujących z sukcesem DM. Zaraziliśmy duchem dialogu motywującego wiele osób pomagających innym w podążaniu w kierunku zmiany. Chcemy nadal kontynuować tę wspaniałą inicjatywę.

Dialog Motywujący: nowatorski i  coraz bardziej popularny model metodycznego działania na polu wzmacniania motywacji.  Podejście, którego skuteczność oparto na wynikach badań naukowych. Charakteryzuje się wysoką efektywnością oddziaływań w wielu dziedzinach – m.in. w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, resocjalizacji przestępców, psychoterapii, edukacji, dietetyce, terapii uzależnień, psychoterapii zaburzeń psychicznych.

Według badań Dialog Motywujący włączony w terapię poznawczo-behawioralną poprawia skuteczność tej terapii poprzez:

  • zwiększenie zaangażowania w terapię (np. realizacja zadań między sesjami, stosowanie metod TPB)
  • zwiększanie wiary w możliwość poprawy w wyniku terapii
  • przezwyciężanie tzw. „oporu” w terapii (w tym także „wypadania” z terapii)
  • zwiększenie poczucia własnej skuteczności
  • wydłużenie czasu utrzymywania się efektów terapii

(Aviram, Westra, 2011; Riper i in., 2014)

Dialog Motywujący to metoda oparta na głęboko humanistycznych zasadach, takich jak akceptacja i poszanowanie autonomii człowieka, wydobywanie jego potencjału,  upodmiotowienie i dowartościowanie. Polega na takim oddziaływaniu, aby wzmocnić w kliencie jego efektywne zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania problemu i wprowadzanie istotnych i trwałych zmian w życiu.

Dialog Motywujący może także stać się stylem komunikacji w każdej sytuacji kontaktu z drugim człowiekiem (także tych prywatnych). To po prostu działa!

Zapraszam do udziału w Studium wszystkie osoby pracujące w obszarze pomocowym, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje. Zapewniamy wszechstronne przygotowanie do motywującej pracy z trudnym klientem poprzez:

  • kompleksowe podejście do zagadnienia motywacji
  • efektywny system nauczania
  • praktyczne przykłady i ćwiczenia
  • superwizje prowadzone przez doświadczonych specjalistów Dialogu Motywującego

Prowadzący

Marzena Badyna –  psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka motywująca, superwizor-dydaktyk PTTPB. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje jako psycholog w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej będąc członkiem zespołu w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych NZOZ Synapsis.

Swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne uzyskała podczas kursu organizowanego przez IAPT (Improving Access to Psychological Therapies) w Wielkiej Brytanii uzyskujac Postgarduate Certificate in Primary Mental Health Care (The University in Manchester) oraz Certificate of Higher Education in Counselling (The University of Salford).

Anna Derwich psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka motywująca, superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych,  jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej. Członkini MINT (Międzynarodowego Stowarzyszenie Trenerów Dialogu Motywującego).

Dominik Jaraczewski – absolwent MBA, członek MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), trener dialogu motywującego. Posiada wieloletnie doświadczenie w opiekuńczo-wychowawczej pracy z dziećmi i młodzieżą; członek zarządów kilku organizacji pozarządowych.

Tomasz Golian – psycholog, terapeuta motywujący – certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, trener dialogu motywującego, zrzeszony w międzynarodowej sieci trenerskiej MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), wiceprzewodniczący polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Autor publikacji z obszaru profilaktyki w pracy z młodzieżą.

Beata Kita  psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka motywująca, członkini międzynarodowego stowarzyszenia trenerów dialogu motywującego Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Ukończyła ponadto całościowe szkolenie w zakresie DBT i  posiada Certyfikat Praktyka Terapii Dialektyczno-Behawioralnej Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest też specjalistką i superwizorką w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkinią Rady Superwizorów Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udziela pomocy psychologicznej (konsultacje, psychoterapia), prowadzi szkolenia i superwizje w zakresie dialogu motywującego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jako realizator licznych szkoleń i superwizji posiada rekomendacje PTTM, IPZ PTP, Akademii Motywacji i innych.

Joanna Gieldarska psycholożka, terapeutka motywująca, terapeutka poznawczo-behawioralna, coach zdrowia. Absolwentka UW, Collegium Civitas i Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie szkolenie terapii poznawczo – behawioralnej, dwuletnie szkolenie dialogu motywującego oraz podyplomowe studia Coachingu Zdrowia oraz Psychosomatyki i somatopsychologii.

Pracuje z pacjentami dorosłymi. Pomaga osobom zmagającym się z takimi trudnościami jak: uporczywy lęk, obniżony nastrój, ADHD/ADD osób dorosłych oraz niską samooceną. Wspiera w różnego rodzaju kryzysach życiowych m.in. z żałobą. Współpracuje z Fundacją Nagle Sami. Poza pracą terapeutyczną zajmuje się szeroko pojętą promocją zdrowia. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru wellbeing dla organizacji i klientów indywidualnych a także zajęcia sportowe.

Harmonogram zajęć

4-5 lutego 2023 (16 godzin): Wprowadzenie do DM. Kluczowe założenia i zasady pracy. Duch Dialogu Motywującego.

4-5 marca 2023 (16 godzin): Wprowadzenie do metod pracy DM. Wiosła (ang. OARS)

1-2 kwietnia 2023 (16 godzin): Szczegółowe metody pracy DM. Angażowanie. Język podtrzymania i zmiany.

20-21 maja 2023 (16 godzin): Praca z oporem. Dlaczego DM okazuje się tak skuteczne.

17-18. czerwca 2023(16 godzin): Zastosowanie DM w terapii – przemoc, uzależnienia, zaburzenia psychiczne.

Regulamin sklepu