Umiejętności DBT – szkolenie masterclass

850,00 

Termin: 6-7.05.2023
Czas trwania: 18 godz. dyd.
Forma: online na platformie Zoom
Szkolenie będzie tłumaczone na język polski
Koszt: 850 zł

Uwaga! przy zapisie dwóch osób koszt jednej wynosi 650 zł
– w trakcie rejestracji należy podać imię i nazwisko osoby z którą zapisujemy się na szkolenie.

Opis

Dla kogo jest przeznaczone to szkolenie?

 • DBT oferuje zestaw skutecznych technik pracy dla psychologów, terapeutów, lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, pracowników socjalnych, opiekunów medycznych.
 • Mogą w nim brać udział osoby pracujące zarówno z dorosłymi, jak i z młodzieżą
 • Szkolenie jest dla specjalistów, którzy dysponują podstawową wiedzą na temat umiejętności DBT i/lub chcą jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę na temat technik regulacji emocji.

Czym jest DBT?

 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) łączy szeroki wachlarz metod i umiejętności, m.in. praktykę uważności.
 • Jej skuteczność została potwierdzona dowodami.
 • Opracowana, by ułatwić regulację przytłaczających emocji oraz zachowań impulsywnych i ryzykownych, takich jak samookaleczanie.
 • Stosowana u osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, jak i u osób, które przeżyły traumę.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu masterclass?

 • dwa dni angażujących zajęć, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie, pogłębisz wiedzę i rozwiniesz stosowane już metody i techniki w postępowaniu z klientami, którzy mierzą się przede wszystkim z problemami osobowościowymi i mogą przejawiać zachowania ryzykowne i/lub samookaleczać się.
 • będziesz miał/a okazję do ćwiczenia umiejętności, by skuteczniej pomagać klientom w regulowaniu emocji, tolerowaniu stresu i radzeniu sobie w sytuacjach interpersonalnych.
 • dzięki praktycznym ćwiczeniom nauczysz się proponować swoim klientom inne, bardziej odpowiednie dla nich kierunki działań
 • będziesz miał/a okazję do konsultacji z ekspertem swoich trudności w pracy z klientami

Ramowy plan szkolenia:

Umiejętności DBT – Szkolenie umiejętności DBT w praktyce! Część ta obejmie wszystkie cztery moduły DBT.
Perspektywa teoretyczna dotycząca zaburzeń osobowości oraz stosowanie uważności i tolerancji dyskomfortu psychicznego.
Umiejętności DBT – stosowanie umiejętności w różnych warunkach online. Ta część obejmie wszystkie cztery moduły DBT.

Trener

Szkolenie poprowadzi Darryl Christie, akredytowany terapeuta DBT (jednym z pierwszych w Wielkiej Brytanii) i specjalistą w obszarze zburzeń osobowości (www.sfdbt.co.uk). Przeszedł intensywne szkolenie w Linehan Institute w USA i korzystał z superwizji u Heidi Heard i Melanie Harned, które są światowymi ekspertkami w tej dziedzinie. Pełnił również rolę badacza – psychoterapeuty w największych europejskich badaniach dotyczących DBT.
Prowadzi własną praktykę w Londynie i jest też doświadczonym, akredytowanym specjalistą superwizji oraz konsultantem. Obecnie prowadzi superwizję dla psychiatrów, psychoterapeutów, pielęgniarek i psychologów w zespołach DBT dla dorosłych i nastolatków.
Darryl współpracuje ze znakomicie wyszkolonym personelem psychiatrycznym w ramach NHS i grupy Priory – lekarzami, pielęgniarkami i terapeutami zajęciowymi – w dziedzinach takich jak zrozumienie zaburzeń osobowości, DBT, wiedza o zdrowiu psychicznym, ocena ryzyka i uważność. Pełni rolę dyrektora ds. klinicznych w Body and Soul, czołowej, wielokrotnie nagradzanej brytyjskiej organizacji charytatywnej (Organizacja Charytatywna Roku 2016 i 2019).
W przeszłości Darryl pracował przez ponad 17 lat w instytucjach NHS i opieki społecznej, głównie w obszarze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami osobowości, gdzie uzyskał upoważnienie od Sekretarza Stanu, by przeprowadzać złożone oceny w związku z Ustawą o zdrowiu psychicznym.
W obszarze jego szczególnych zainteresowań znajdują się zachowania suicydalne i samookaleczanie się u osób dorosłych i dzieci, leczenie stanów lękowych i depresji, zaburzenia odżywiania, uzależnienia i złożony zespół stresu pourazowego, jak również trudności w relacjach, często będące konsekwencją tych problemów.

Zapraszamy!