Zaburzenia osobowości

649,00 

Termin: 12-13.06.2021 r.

Szkolenie odbędzie się w godzinach:

Sobota: 15:30-20:00

Niedziela: 8:30-16:30

Kategoria:

Opis

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zaburzeń osobowości.

Celem szkolenia jest nauczenie rozpoznawania zaburzeń osobowości – diagnostyka oraz zapoznanie z klasyfikacją zaburzeń osobowości (ICD-10 oraz DSM V) oraz zapoznanie ze strategiami współpracy oraz rodzaje leczenia osób z zaburzoną osobowością.

Uczestnicy utrwalą wiedzę dotyczącą diagnostyki i klasyfikacji zaburzeń osobowości i  zrozumieją przyczyny zaburzeń osobowości jako skutku oddziaływań różnych czynników: biologicznych, genetycznych oraz środowiskowych. Omówione zostaną trudności w terapii. Klienci z zaburzoną osobowością mogą wzbudzać u terapeutów bardzo silne emocje. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze strategiami współpracy opartymi na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej oraz sposobami radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami w terapii. Omówiona zostanie ogólna koncepcja terapii dialektyczno-behawioralnej autorstwa M.Linehan oraz przegląd dostępnych w Polsce psychoterapii.

Program szkolenia:

Co to są zaburzenia osobowości

Przyczyny zaburzeń osobowości

Typy zaburzeń osobowości – klasyfikacja

Rozpoznawanie zaburzeń osobowości

Strategie współpracy w terapii poznawczo-behawioralnej

DBT w leczeniu zaburzeń osobowości z pogranicza

Leczenie zaburzeń osobowości w praktyce

 

Warsztat poprowadzi Joanna Sielska – psycholog, psychoterapeuta. Posiada certyfikat terapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre, a także certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Dialogu Motywującego. Superwizor-Dydaktyk TPB.

Odbyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej z osobami po przeżytej traumie i problemami suicydalnymi oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Prowadziła grupy wsparcia dla osób w żałobie oraz doświadczających przemocy.

Pracuje w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic.