Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Profilaktyka i terapia w ujęciu modelu DNA V

649,00 

Termin: 16-17. maja 2020 r.

Zajęcia odbędą się w formie szkolenia on-line

Kategoria:

Opis

Cele szkolenia to: poznanie efektów prac badawczych nad tworzeniem holistycznego modelu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży o nazwie DNA V, który łączy założenia elastyczności psychologicznej (ACT), uważności (mindfulness) oraz psychologii pozytywnej z najnowszą wiedzą naukową dotycząca procesów rozwojowych; zdobycie umiejętności przeprowadzania treningu umiejętności psychologicznych „DNA V” oraz dostosowania go do interwencji z zakresu terapii, profilaktyki oraz wsparcia wychowawczego; oraz praktyczna nauka konceptualizacji, planowania i przeprowadzania skutecznych interwencji behawioralnych zorientowanych na funkcjonalność i zmianę kontekstu w jakim dane zachowanie ma miejsce, jako alternatywa do działań skupionych wokół redukcji częstotliwości lub zmiany formy niepożądanych zachowań.

Uczestnicy szkolenia:

– Zdobędą wiedzę o alternatywnym modelu zdrowia psychicznego, który stanowić może podstawę holistycznej oraz opartej na dowodach naukowych edukacji psychologicznej w szkołach.

– Zdobędą umiejętności o szerokim obszarze zastosowań, które będą mogli elastycznie dostosować do indywidualnego kontekstu i potrzeb m.in. w obszarach promowania rozwoju, budowania witalności i wartościowego działania, zarządzania swoimi emocjami, osiągania życiowych celi, samooceny czy tworzenia wspierających relacji społecznych.

– Poznają sposoby doskonalenia własnego warsztatu zawodowego w oparciu o dobrą zabawę i wspierającą międzynarodową społeczność naukowców, terapeutów i dydaktyków.

 

Program szkolenia:

– Zdrowie psychiczne w kontekstualnych naukach o zachowaniu

– Trening umiejętności psychologicznych modelu DNA- V

– Kształtowanie elastycznego postrzegania siebie

– Rozwijanie umiejętności prospołecznych

– Konceptualizacja i planowanie interwencji

– Budowanie efektywnego zespołu oraz superwizja pracy

 

Warsztat poprowadzi Hubert Czupała –  absolwent Psychologii  oraz Filologii Germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii i Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, oraz Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie.

Obecnie kieruje pracą zespołu psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. 

W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii opartych na dowodach naukowych.  Ukończył 4 letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii; między innymi:  terapii schematu (ST), terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno behawioralnej (DBT), terapii  opartej na współczuciu (CFT)  oraz terapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Pracuje z rodzicami i nauczycielami prowadząc warsztaty edukacji psychologicznej i wspierania umiejętności wychowawczych,  prowadzi rehabilitację psychologiczną i grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Jest członkiem Association for Contextual Behavioral Science oraz przewodniczącym jej polskiego oddziału (ACBS Polska).

Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje studentom jako wykładowca akademicki oraz prowadząc specjalistyczne szkolenia i warsztaty doskonalenia zawodowego.