Złość i przemoc

649,00 

24-25 października 2020 r.

Szkolenie odbędzie się on-line 

Kategoria:

Opis

Celem szkolenia jest zrozumienie i akceptacja złości, konstruktywne zarządzanie złością oraz zapoznanie uczestników z problematyką przemocy.

Złość jest ważnym czynnikiem w większości problemów z jakimi klienci zgłaszają się na terapię. Leży u podłoża wielu zaburzeń psychicznych. Niewłaściwie zaadresowana przejawia się w samookaleczeniach, tendencjach samobójczych, zaburzeniach odżywiania, objawach somatycznych. Nieefektywnie zarządzana ujawnia się w nadużywaniu substancji psychoaktywnych, może prowadzić do zaburzeń osobowości i generować problemy natury psychospołecznej. Jest agresywnym, nierzadko niszczycielskim motorem działania, ale umiejętnie odczytana i okiełznana daje pozytywną energię. Uczestnicy dostaną odpowiedź na pytanie jak uświadomić sobie złość, zrozumieć ją, zaakceptować i konstruktywnie nią zarządzać.

Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką przemocy. Nauczą się rozpoznawać czy dane zachowanie i traktowanie jest przemocą i odróżniać przemoc od agresji. Zostaną omówione rodzaje przemocy, jej fazy i skutki. Podkreślony zostanie fakt, że bycie „sprawcą” lub „ofiarą przemocy” nie jest cechą osobowości człowieka, lecz jego sposobem uczestnictwa w sytuacjach diagnozowanych jako przemoc wobec drugiego człowieka. Uczestnicy zapoznają się również z psychologicznymi mechanizmami przemocy, zwłaszcza przemocy w rodzinie oraz dostaną odpowiedź „Jak radzić sobie w sytuacji przemocy?”

Program szkolenia

Złość – perspektywa psychologiczna

Zarządzanie złością

Co to jest przemoc, rodzaje, formy oraz skutki przemocy

Przemoc z perspektywy psychologicznej i prawnej

Jak to się dzieje, że stajemy się sprawcami przemocy

PTSD, wyuczona bezradność, zjawisko „prania mózgu”

Strategie radzenia sobie z przemocą

 

Warsztat poprowadzi Joanna Sielska – psycholog, psychoterapeuta. Posiada certyfikat terapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre, a także certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Dialogu Motywującego. Superwizor-Dydaktyk TPB.

Odbyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej z osobami po przeżytej traumie i problemami suicydalnymi oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Prowadziła grupy wsparcia dla osób w żałobie oraz doświadczających przemocy.

Pracuje w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic.