Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna obejmująca rozpatrzenie dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

300,00