Zastosowanie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Podręcznik dla terapeutów uzależnień

Zastosowanie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Podręcznik dla terapeutów uzależnień.

Autorki: Jadwiga Maria Jaraczewska, Anna Derwich

Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2021

Publikacja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Książki przygotowane są do udostępniania Czytelnikom bezpłatnie (więcej informacji wkrótce!).

Kategoria:

Opis


Zastosowanie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Podręcznik dla terapeutów uzależnień.

Autorki: Jadwiga Maria Jaraczewska, Anna Derwich

Tłumaczenie Iga Jaraczewska, Marzena Badyna

Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2021

Z recenzji:

Nie było dotychczas dostępnych w języku polskim syntetycznych opracowań powyższych zagadnień, które w merytoryczny, a jednocześnie dość szybki sposób
umożliwiają terapeucie wstępne zapoznanie się z nimi. Niniejsza publikacja  stanowi dobre źródło podstawowej wiedzy z tematyki zastosowania TS i DBT w pracy z pacjentem uzaleźnionym z zaburzeniami osobowości. Ważnym elementem książki są fragmenty 'Z notatnika specjalisty’, w których Czyelnik znajdzie przykłady z praktyki klinicznej obrazujące opisywane wcześniej zagadnienia teoretyczne”.

Publikacja dofinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Książki przygotowane są do udostępniania Czytelnikom bezpłatnie (więcej informacji wkrótce!).

Może spodoba się również…