Szkolenie z Terapii Dialektyczno – Behawioralnej

To intensywny kurs skupiający się na metodach terapeutycznych opracowanych przez Marshę Linehan i jej uczniów. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają głębsze zrozumienie tej skutecznej formy terapii, która integruje elementy dialektyki i behawioralnych strategii interwencyjnych. Poprzez studium przypadku i ćwiczenia praktyczne, uczestnicy uczą się, jak stosować techniki DBT w pracy z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami osobowości borderline.

Kurs z Terapii Dialektyczno – Behawioralnej jest całościowym szkoleniem prowadzonym przez polskich i zagranicznych specjalistów.

Termin szkolenia

Zostanie ogłoszony wkrótce

Cena: