Szkolenie z Terapii Dzieci i Młodzieży

To kurs doskonalący umiejętności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Program szkolenia umożliwia zdobycie cennych umiejętności terapeutycznych z zakresu TPB, DBT, DM. Przygotowuje do pracy z depresją młodzieńczą, myślami samobójczymi, samouszkodzeniami, odmową chodzenia do szkoły, uzależnieniami behawioralnymi oraz innymi problemami dzieci i młodzieży.

Data i forma szkolenia

Termin: 3.07., 10.07., 19.07., 26.07.2024
Godzina: 17:00-21:00
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Forma: Online

od: 145,00 

Opis szkolenia

Podczas szkolenia Uczestnicy będą mogli rozwijać konkretne umiejętności terapeutyczne, takie jak:

 • Identyfikacja głębszych przyczyn problemowych zachowań
  Uczestnicy nauczą się rozpoznawać i analizować przyczyny problemowych zachowań u dzieci i młodzieży, pomagając im skuteczniej radzić sobie z trudnościami.
 • Tworzenie skutecznych interwencji terapeutycznych
  Poprzez praktyczne ćwiczenia i studia przypadków, uczestnicy zdobędą umiejętności formułowania i realizacji skutecznych interwencji terapeutycznych w pracy z młodymi ludźmi.
 • Budowanie owocnej współpracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami
  Szkolenie uczy skutecznej komunikacji i budowania zaufania w relacjach terapeutycznych z młodymi osobami, we współpracy z rodzicami.
 • Stymulowanie motywacji do zmiany
  Rozwijanie umiejętności motywowania i wspierania młodych osób w procesie zmiany oraz rozwijania zdrowych nawyków.
 • Zrozumienie kontekstu rodzinnego i społecznego
  Akcentowanie roli rodziców i środowiska rodzinno-społecznego w celu lepszego rozumienia wpływu otoczenia na dziecko. Dostosowywanie interwencji do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Każda z nabytych umiejętności przyczyni się do lepszego zrozumienia i większej efektywności w pracy terapeutycznej z młodymi osobami.

Data i forma szkolenia

Termin: 3.07, 10.07, 19.07, 26.07.2024
Godzina: 17:00-21:00
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Forma: Online

Opłaty:

Koszt całkowity szkolenia: 555 zł
Koszt pojedynczych zajęć: 145 zł

Prowadzący

Szkolenie z Terapii Dzieci i Młodzieży będzie poprowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów, którzy posiadają szeroką praktykę zawodową związana z terapią dzieci i młodzieży.

Iwona Popielarz – specjalistka psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, superwizorka – dydaktyk PTTPB, certyfikowana trenerka dialogu motywującego MINT.

Arkadiusz Łuszczyński – certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog.

Aneta Brzozowska – certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, wykwalifikowana pedagożka.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć umiejętności terapeutyczne służące efektywnej pomocy młodym ludziom z trudnościami, takimi jak: z depresja, myślami samobójcze, samouszkodzenia, niechęć przed chodzeniem do szkoły, uzależnienia behawioralne.

Co możesz zyskać biorąc udział w szkoleniu?

Udział w Szkoleniu z Terapii Dzieci i Młodzieży w Akademii Motywacji i Edukacji to szansa na:

 • zdobycie nowych umiejętności terapeutycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • możliwość uczenia się od specjalistów doświadczonych w pracy z młodymi osobami,
 • poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych.

Dzięki szkoleniu zyskasz wartościowe narzędzia i wiedzę, które dadzą Ci szansę na realizację zawodową w obszarze zdrowia psychicznego i rozwoju emocjonalnego u dzieci i młodzieży.

Harmonogram zajęć

3.07.2024
17:00-21:00 – Depresja i myśli samobójcze

10.07.2024
17:00-21:00 – Samookaleczenie

19.07.2024
17:00-21:00 – Uzależnienia behawioralne

26.07.2024
17:00-21:00 – Odmowa chodzenia do szkoły