Publikacje AMiE

Jak wiadomo Akademia Motywacji i Edukacji od lat propaguje w Polsce wyłącznie metody pracy psychologicznej o naukowo potwierdzonej skuteczności.

Dlatego z dużą satysfakcją dzielimy się radością, iż w roku 2021- podobnie jak w roku 2020 – Iga Jareczewska i Anna Derwich, założycielki AMiE, napisały i opublikowały serię trzech książek.

W roku 2021 Iga jaraczewska i Anna Derwich skoncentrowały się na terapii schematów i terapii dialektyczne behawioralnej (DBT). Na serię składają się:

Tom I, dedykowany terapeutom uzależnień: Zastosowanie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Podręcznik dla terapeutów uzależnień„, Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit (2021).

Tom II, dedykowany specjalistom zajmującym się profilaktyką uzależnień behawioralnych” „Zastosowanie elementów terapii dialektyczno-behawioralnej i terapii schematów w profilaktyce uzależnień behawioralnych„, Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit (2021).

Tom III, dedykowany lekarzom: „Elementy pracy psychologicznej z osobami uzależnionymi behawioralnie na przykładzie terapii schematów i terapii dialektyczno – behawioralnej w praktyce lekarskiej”, Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit (2021).

Seria książek została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.