Akademia Terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)

Co to jest DBT?

Terapia dialektyczno-behawioralna to spójny i jasny protokół postępowania z osobami, które doświadczają wielu problemów jednocześnie (w tym zaburzeń osobowości). DBT pozwala ułożyć program terapii oparty na technikach i metodach o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych. DBT składa się z zestawu kilku zarówno klasycznych, jak  i innowacyjnych technik (strategii DBT). W związku z tym, każdy z elementów można stosować niezależnie i wykorzystywać w różnorodnych sytuacjach stanowiących wyzwanie dla terapeuty (np. można uczyć samoregulacji emocji w warunkach grupowych w wielu kontekstach, gdzie brak samokontroli emocjonalnej jest problematyczny)

Techniki uważności (mindfulness) mają szerokie spektrum zastosowań, w tym w terapii zaburzeń lękowych i depresji. Podejścia oparte na stosowanej analizie zachowania mogą być używane do tworzenia konceptualizacji i zmiany trudnych zachowań w przypadku wielu problemów, np. u nastolatków, w psychologii sądowej, wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i w pracy klinicznej z osobami dorosłymi.

Akademia Motywacji i Edukacji od 2017 roku prowadzi kursy DBT z certyfikowanymi trenerami i terapeutami DBT – między innymi prof. Michaelą Swales, Marie Wassberg, Daryllem Christie, dr Ryan Kennedy, dr Christine Dunkley. 


Dla kogo jest ten Kurs?

Całościowy kurs Terapii Dialektoczyno-Behawioralnej jest odpowiedni dla tych, którzy pracują terapeutycznie w różnorodnych warunkach. Może być używany do wzbogacenia dotychczasowej praktyki o analizę zachowań, uważność czy podejście dialektyczne. Techniki DBT są szczególnie użyteczne w przypadku złożonych problemów, gdy potrzebne jest „gaszenie pożarów”, gdy pojawiają się problemy związane z zaburzeniami osobowości lub oporem wobec terapii.

Trening DBT może wzbogacić dotychczasową praktykę szczególnie w sytuacjach „utknięcia” w terapii, oraz kiedy klienci mają problemy z zaangażowaniem się.

Zachęcamy do zgłaszania zespołów terapeutycznych, których członkowie będą mogli wspólnie pracować i konsultować pacjentów. W ramach szkolenia oferujemy również mentoring dla uczestników.


Jak efektywne jest DBT i dla kogo jest przeznaczone?

Badania randomizowane wskazują, że DBT: 

  • obniża ilość prób samobójczych i samookaleczeń,
  • zmniejsza ryzyko zdrowotne,
  • zmniejsza ryzyko przedwczesnego wypadnięcia z terapii,
  • redukuje ilość hospitalizacji i przyjęć na ostry dyżur,
  • niweluje nadużywanie substancji,
  • przynosi efekty w leczeniu depresji (poczucie beznadziejności, złości)
  • a jednocześnie zwiększa ogólne i społeczne przystosowanie.

Rekomendacje prestiżowego Instytutu NICE uwzględniają DBT jako terapię zaburzenia osobowości  z pogranicza.W AMiE regularnie szkolimy się w zakresie Dialektycznej Terapii Behawioralnej:

W roku 2020 AMiE zakończyliśmy pierwsze w Polsce całościowe szkolenie DBT (Dialektyczna Terapia Behawioralna), obejmujące zajęcia dydaktyczne i superwizyjne. Liczba uczestników była ograniczona do 16 osób i miło nam potwierdzić, że wszystkie osoby ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym.8.12.2019


Szkolenie Adapting Your DBT Programme: For Substance Use Disorders. Na zdjęciu z nami prowadząca Janet Feigenbaum.

18.10.2019


Konferencja Brytyjskiego i Irlandzkiego Towarzystwa Dialektycznej Terapii Behawioralnej w Cork w Irlandii. Moc nowych inspiracji i ważnych wytycznych do pracy z BPD. (20.11.2018)

Szkolenie z dr Michaelą Swales i dr Christine Dunkley. Pokazały nam na czym polega docieranie do sedna problemu w pracy DBT. (21.10.208)