Akademia DBT

Kolejna edycja całościowego szkolenia DBT w AMiE

Okazja do poznania szerokich zastosowań DBT do pracy terapeutycznej z parami, osobami uzależnionymi, w szkolnictwie i zaburzeniami funkcji poznawczych 

Co to jest DBT i czym jest ten Kurs?

Terapia dialektyczno-behawioralna to spójny i jasny protokół postępowania z osobami, które doświadczają wielu problemów jednocześnie (w tym zaburzeń osobowości). DBT pozwala ułożyć program terapii oparty na technikach i metodach o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych. DBT składa się z zestawu kilku zarówno klasycznych, jak  i innowacyjnych technik (strategii DBT). W związku z tym, każdego z elementów można stosować niezależnie i wykorzystywać w wielu różnorodnych sytuacjach stanowiących wyzwanie dla terapeuty. Na przykład można uczyć samoregulacji emocji w warunkach grupowych w wielu kontekstach, gdzie brak samokontroli emocjonalnej jest problematyczny. Techniki uważności (mindfulness) mają szerokie spektrum zastosowań, w tym w terapii zaburzeń lękowych i depresji. Podejścia oparte na stosowanej analizie zachowania mogą być używane do tworzenia konceptualizacji i zmiany trudnych zachowań w przypadku wielu problemów, np. u nastolatków, w psychologii sądowej, wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i w pracy klinicznej z osobami dorosłymi. Akademia Motywacji i Edukacji od 2017 roku prowadzi kursy DBT z certyfikowanymi trenerami i terapeutami DBT – między innymi prof. Michaelą Swales, Marie Wassberg, Daryllem Christie, dr Ryan Kennedy, dr Christine Dunkley. 

Dla kogo jest ten Kurs?

Kurs jest odpowiedni dla tych, którzy pracują terapeutycznie w różnorodnych warunkach. Może być używany do wzbogacenia dotychczasowej praktyki o analizę zachowania, uważność, podejścia dialektyczne. Jest szczególnie użyteczny w przypadku złożonych problemów, gdy potrzebne jest „gaszenie pożarów”, gdy pojawiają się problemy związane z zaburzeniami osobowości lub oporem wobec terapii. Trening DBT może wzbogacić dotychczasową praktykę na wiele sposobów, szczególnie w sytuacjach „utknięcia” w terapii, oraz kiedy klienci mają problemy z zaangażowaniem się. Zachęcamy do zgłoszenia zespołów terapeutycznych, których członkowie będą mogli wspólnie pracować i konsultować pacjentów. W ramach szkolenia oferujemy również mentoring dla uczestników.

Jak efektywne jest DBT i dla kogo jest przeznaczone?

Badania randomizowane wskazują, że DBT obniża ilość prób samobójczych, samookaleczeń, zmniejsza ryzyko zdrowotne, przedwczesne wypadnięcia z terapii, ilość hospitalizacji i przyjęć na ostry dyżur, nadużywanie substancji, depresję, poczucie beznadziejności, złość, a jednocześnie zwiększa ogólne i społeczne przystosowanie. Rekomendacje prestiżowego Instytutu NICE uwzględniają DBT jako terapię zaburzenia osobowości  z pogranicza.

Schemat przebiegu kursu

Oferujemy przebieg kursu w trzech modułach:

Moduł 1

Szkolenie podstawowe, wprowadzające w problematykę DBT (32 godziny dydaktyczne)

W ciągu pierwszych 5 dni szkolenia uczestnicy wezmą udział w części wykładowo-warsztatowej, połączonej z odgrywaniem ról, dyskusją w grupach i w parach, analizie przypadków w formie prezentacji i nagrań wideo, opisów przypadków, tworzenia konceptualizacji, specyficznych wyzwań terapeutycznych, omówieniu i modelowaniu technik DBT takich jak zarządzanie zależnościami, odpowiedzi dialektyczne czy uważność.

Moduł 2 

Superwizja i mentoring (32 godziny dydaktyczne)

Między pierwszym i trzecim modułem szkolenia, odbędzie się 6-miesięczny okres superwizowanej praktyki klinicznej, aby uczestnicy mogli przećwiczyć nabyte umiejętności. Uczestnicy będą prowadzić DBT w ramach terapii indywidualnej i grupowego treningu umiejętności DBT oraz brać udział w ośmiu cztero-godzinnych konsultacjach (superwizjach) w małych grupach.  

Moduł 3

Zajęcia szczegółowe (32 godziny dydaktyczne)

Ostatni moduł obejmie 6 dni pracy mającej na celu pogłębienie wiedzy o DBT w specyficznych obszarach praktyki terapeutycznej:

 1. Coaching telefoniczny w DBT
 2. DBT w praktyce prywatnej 
 3. DBT w szkolnictwie
 4. DBT w pracy z parami
 5. DBT w pracy z osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych
 6. DBT w pracy z osobami uzależnionymi

Inna wymagana praca

Dodatkowo uczestnicy będą zapoznawali się z tekstami nt. DBT, prowadzili opis studium przypadku DBT, zapoznawali się z diagnozowaniem, ścieżkami kierowania pacjentów na konsultacje, formularzami zapisu, dzienniczkami, materiałami do prowadzenia grup, diagnozami DSM-V etc.

Aby ułatwić efektywne przyswajanie wiedzy i umiejętności Kurs korzysta z modelu uczenia się dla dorosłych Kolba Lewina.

Najważniejsze treści zawarte w kursie:

 • Teoretyczne podstawy DBT
 • Struktura DBT (service delivery model)
 • Dowody potwierdzające skuteczność DBT
 • Jak diagnozować klientów DBT
 • Jak zaangażować klientów do DBT
 • Jak zawierać kontrakty z klientami
 • Jak ustrukturyzować terapię: cele terapeutyczne i zachowania będące przedmiotem zmiany
 • Techniki DBT: stosowana analizę zachowania, strategie akceptacji, strategie dialektyczne
 • Aspekty systemowe: konsultacja klient/środowisko, interwencje telefoniczne
 • Style terapeutyczne DBT
 • DBT trening umiejętności w grupach: zawartość
 • DBR trening umiejętności: jak prowadzić
 • DBT superwizja: superwizja zespołu, inne
 • Ciągła praktyka DBT
 • Poszerzenie swojej pracy o zastosowanie DBT w szkolnictwie, pracy z uzależnieniami, pracy z parami oraz osobami z zaburzeniami poznawczymi 

11-dniowe szkolenie wraz z superwizją przeprowadzi doświadczony trener DBT – dr Ryan Kennedy.

dr Ryan Kennedy – założyciel i dyrektor Noeticus Counseling Center and Training Institute® w Denver. Certyfikowany psychoterapeuta i trener DBT, dydaktyk i superwizor kliniczny. Jest wykładowcą wydziału psychologii na Uniwersytecie Colorado. Jego działalność naukowa dotyczy szeroko pojętej edukacji młodzieży licealnej i uniwersyteckiej, szczególnie w obszarach uczenia przez doświadczenie, edukacji kontemplacyjnej, różnorodności i wielokulturowości, pracy z procesem twórczym i pracy skoncentrowanej na ciele. W swojej pracy łączy DBT z dialogiem motywującym. Zajmuje się również oceną kliniczną, terapią systemową i szkoleniem terapeutów uzależnień. Inne obszary jego profesjonalnej działalności dotyczą złożonej traumy, oraz pomocy psychologicznej dla osób z doświadczeniem przemocy, uzależnień i wykorzystania seksualnego.

Całość szkolenia będzie prowadzona online. Szkolenie  rusza na jesieni 2021. Szczegółowe terminy zajęć oraz wysokość kosztów zostaną podane jeszcze w sierpniu br. Osoby chętne prosimy o kierowanie maila na kontakt@amie.pl

Poniżej historia szkoleń DBT w AMiE:

W AMiE regularnie szkolimy się w zakresie Dialektycznej Terapii Behawioralnej

W roku 2020 AMiE zakończyliśmy pierwsze w Polsce całościowe szkolenie DBT (Dialektyczna Terapia Behawioralna), obejmujące zajęcia dydaktyczne i superwizyjne. Liczba uczestników była ograniczona do 16 osób i miło nam potwierdzić, że wszystkie osoby ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym.

8.12.2019

Szkolenie Adapting Your DBT Programme: For Substance Use Disorders. Na zdjęciu z nami prowadząca Janet Feigenbaum.

18.10.2019Konferencja Brytyjskiego i Irlandzkiego Towarzystwa Dialektycznej Terapii Behawioralnej w Cork w Irlandii. Moc nowych inspiracji i ważnych wytycznych do pracy z BPD.

20.11.2018

Szkolenie z dr Michaelą Swales i dr Christine Dunkley. Pokazały nam na czym polega docieranie do sedna problemu w pracy DBT.

21.10.2018