Akademia Dialogu Motywującego

 Dialog Motywujący jest coraz bardziej popularnym modelem metodycznego działania na polu wzmacniania motywacji. Jest to podejście, którego skuteczność oparto na wynikach badań naukowych. Charakteryzuje się wysoką efektywnością oddziaływań w wielu dziedzinach, między innymi: 

  • w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, 
  • resocjalizacji przestępców, 
  • psychoterapii, edukacji, 
  • dietetyce, terapii uzależnień. 

DM, to metoda oparta na głęboko humanistycznych zasadach, takich jak:

  • akceptacja i poszanowanie autonomii człowieka,  
  • wydobywanie jego potencjału,  
  • upodmiotowienie i dowartościowanie

Dialog Motywujący służy umocnieniu u klienta jego własnej motywacji i zaangażowania w poszukiwanie rozwiązania problemu w celu wprowadzania istotnych i trwałych zmian w życiu.

Techniki wykorzystywane w Dialogu Motywującym bywają nieocenione w przypadku pracy z osobami w nawrocie, czyli tymi, które wprowadziły w życie zmiany, ale wróciły do starych zachowań. DM często pozwala na wprowadzenie świeżego powiewu do pracy z osobami uzależnionymi. Elementy motywujące wykorzystywane w Dialogu Motywującym są pomocne w codziennej pracy specjalistów na całym świecie. Narzędzia DM zwiększają efektywność przekazu w pracy psychologów, pedagogów, psychoterapeutów czy terapeutów uzależnień. Zarówno w kilkuminutowych konsultacjach jak i w systematycznej pracy z drugim człowiekiem.