Akademia Terapii Uzależnień

Akademia Motywacji i Edukacji przez lata realizowała specjalistyczne szkolenia z Dialogu Motywującego, Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Schematu oraz Dialektycznej Terapii Behawioralnej w profilaktyce i terapii uzależnień behawioralnych. Szkolenia były dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach Zadania Narodowego Programu Zdrowia.

 • Zrealizowane zostały następujące szkolenia:
  • 2017 r.: Szkolenie​ ​dla terapeutów uzależnień z zakresu​ ​terapii poznawczo-behawioralne
  • 2017 r.: Ogólnopolskie​ ​szkolenie​ ​z zakresu​ ​terapii poznawczo-behawioralnej
  • 2018 r.: Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych
  • 2018 r.: Szkolenie dla realizatorów programu Candis
  • 2019 r.: Szkolenie dotyczące wykorzystania skutecznych metod leczenia i terapii w odniesieniu do behawioralnych dla terapeutów uzależnień i lekarzy
  • 2019 r.: Szkolenie z Terapii Schematów w obszarze uzależnień behawioralnych
  • 2019 r.: Szkolenie dla realizatorów programu Candis
  • 2019 r.: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
  • 2020 r.: Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu w profilaktyce uzależnień behawioralnych
  • 2021 r.: Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych

Kilka zdjęć z przeprowadzonych w ubiegłych latach szkoleń