Akademia Motywacji i Edukacji przez lata realizowała specjalistyczne szkolenia z Dialogu Motywującego, Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Schematu oraz Dialektycznej Terapii Behawioralnej w profilaktyce i terapii uzależnień behawioralnych.

Zrealizowane zostały następujące szkolenia:

  • 2018 r. – Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych
  • 2018 r. – Szkolenie dla realizatorów programu Candis
  • 2019 r. – Szkolenie dotyczące wykorzystania skutecznych metod leczenia i terapii w odniesieniu do behawioralnych dla terapeutów uzależnień i lekarzy
  • 2019 r. – Szkolenie z Terapii Schematów w obszarze uzależnień behawioralnych
  • 2019 r. – Szkolenie dla realizatorów programu Candis
  • 2019 r. – Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
  • 2020 r. – Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu w profilaktyce uzależnień behawioralnych
  • 2021 r. – Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych
  • 2023 r. – Szkolenie dla lekarzy „Skuteczna pomoc pacjentowi oparta na metodach Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Dialogu Motywującym” prowadzone we współpracy z Fundacją Dbajmy O Siebie.

Szkolenia były dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach Zadania Narodowego Programu Zdrowia.

Kilka zdjęć z przeprowadzonych w ubiegłych latach szkoleń