Profilaktycy uzależnień

Akademia Motywacji i Edukacji organizuje specjalistyczne szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.
Uczestnicy szkolenia AMiE nabędą umiejętności m.in.:

 • ustalania  celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych 
 • pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego
 • pracy w ramach regulacji emocji 
 • oraz poznasz metody „trzeciej fali” o udokumentowanej skuteczności – zajęcia z Dialektycznej Terapii Behawioralnej poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski)
 • Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Akademii Motywacji i Edukacji.

Warunki udziału w szkoleniu:

 • Szkolenie kierowane jest do profilaktyków uzależnień – psychologów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych i medycznych. 
 • Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć potwierdzenie z miejsca pracy o wykonywaniu zadań  działań profilaktycznych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (warunek konieczny przyjęcia zgłoszenia).  
 • W zgłoszeniu można wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. 
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie, że potwierdzenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej będzie przesłane wyłącznie do wybranych osób, które prześlą należne dokumenty. 
 • Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

Warunki naboru:

 • Szkolenie kierowane jest do profilaktyków uzależnień – psychologów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych i medycznych. 
 • Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć potwierdzenie z miejsca pracy o wykonywaniu zadań  działań profilaktycznych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (warunek konieczny przyjęcia zgłoszenia).  
 • W zgłoszeniu można wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. 
 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie, że potwierdzenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej będzie przesłane wyłącznie do wybranych osób, które prześlą należne dokumenty. 
 • Liczba miejsc jest ograniczona. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.
 • UWAGA: ze względu Covid-19 i obowiązujące obostrzenia związane z organizacją szkoleń i pobytem w hotelu oraz potrzebą chronienia zdrowia Państwa i prowadzących prosimy o informacje na temat szczepienia przeciwko Covid-19

Organizacja szkolenia:

Szkolenie obejmuje 5 dwudniowych zjazdów (razem 80 godzin szkolenia po 8 godz. dziennie). Każdy zjazd odbywa się według schematu:  jeden dzień zajęć wykładowych; drugi dzień ma charakter warsztatowy.

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej w Warszawie. W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych i rosnącej liczby zakażeń COVID-19 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii dopuszcza możliwość zmiany formy zajęć na zdalną przy użyciu platformy ZOOM.

Miejsce szkolenia: Warszawa. Organizator zapewnia pobyt w hotelu (pokoje dwuosobowe)  oraz obiad  i przerwy kawowe w czasie trwania zajęć.

„Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Pierwsze szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych odbyło się w formie on-line 21.04.2020. Bardzo dziękujemy uczestnikom za gotowość udziału, otwartość i entuzjazm w trakcie zajęć.Uczestnicy szkolenia w bardzo pozytywny sposób ocenili zarówno formę jak i treść zajęć.