Lekarze

We wrześniu i październiku 2019 w Akademii Motywacji i Edukacji przeprowadzone zostało szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w uzależnieniach behawioralnych dla lekarzy różnych specjalności, pracujących na terenie całej Polski, którzy w swojej praktyce lekarskiej spotykają się z problemem uzależnień. 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu Terapia Schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych. Uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach Zadania 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu.

Projekt dotyczył zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zwiększających kompetencje lekarzy.  Celem było zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru metod o udokumentowanej skuteczności w terapii, profilaktyce i leczeniu uzależnień – terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) i dialogu motywującego (DM) oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania tych podejść w krótkich interwencjach do pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i z grup ryzyka.

Warto zwrócić uwagę, że uczestnicy uznali szkolenie za przydatne w swojej pracy zawodowej. Pozwoliło im na zwiększenie kompetencji zawodowych. Analiza ankiet ewaluacyjnych pokazała, że poziom satysfakcji ze szkolenia Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych dla lekarzy również został wysoko oceniony przez uczestników.

Uczestnicy szczególnie docenili:

 • efektywne i proste narzędzia do wykorzystania w pracy z pacjentem;
 • stronę praktyczną – scenki oraz powiązanie praktyki z teorią;
 • bezpieczną atmosferę podczas zajęć;
 • wspólne dyskusje i wymianę doświadczeń;
 • profesjonalizm i przygotowanie prowadzących.

Przykładowe cytaty z ankiet ewaluacyjnych:

 • Dużo praktycznej wiedzy i umiejętności.
 • Czekam na kolejne szkolenia.
 • Szkolenie bardzo wartościowe, daje dużo umiejętności. Powinno być w programie każdej specjalizacji lekarskiej i w szkolnictwie.
 • Chętnie wezmę udział w kolejnej części.
 • Najlepsze szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego.
 • Bardzo skorzystałam na aktywnej formie szkolenia i dużej ilości ćwiczeń praktycznych.
 • Uważam, że techniki tej metody są tak proste i podstawowe, a jednocześnie wielozadaniowe, że pomogą każdemu, kto pracuje ”pomocowo” z ludźmi.

Uczestnicy nie tylko bardzo wysoko ocenili kompetencje trenerów prowadzących zajęcia, ale również sposób prowadzenia szkolenia. W wielu ankietach ewaluacyjnych, a także ustnych komunikatach zwrotnych od uczestników szkolenia, padały informacje o wysokim walorze praktycznym zajęć, o zadowoleniu ze stworzenia przestrzeni do ćwiczeń oraz okazji do wyrażania opinii i dzielenia się doświadczeniami.

Z perspektywy celów i złożeń, którymi kierowali się realizatorzy szkolenia, osoby uczestniczące pozyskały niezbędną wiedzę i umiejętności wykorzystywania terapii schematu w pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia.