Lekarze

Akademia Myśli i Emocji zaprasza na szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w uzależnieniach behawioralnych dla lekarzy. Szkolenie w ramach projektu Terapia Schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu.

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy różnych specjalności, pracujących na terenie całej Polski, którzy w swojej praktyce lekarskiej spotykają się z problemem uzależnień.

pobrane
pobrane

Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zwiększających kompetencje lekarzy.  Celem jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru metod o udokumentowanej skuteczności w terapii, profilaktyce i leczeniu uzależnień – terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) i dialogu motywującego (DM) oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania tych podejść w krótkich interwencjach do pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i z grup ryzyka.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić pole KARTA ZGŁOSZENIOWA oraz załączyć kopię dyplomu ukończenia studiów.

Organizacja szkolenia:

Każdy uczestnik weźmie udział w 2 dwudniowych zjazdach. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne.

Zakwaterowanie:

Zakwaterowanie w hotelu wraz z wyżywieniem w trakcie warsztatów jest dla uczestników bezpłatne.Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu.

Dodatkowe informacje: uzaleznienia@amie.pl

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 79

Zapraszamy

Zespół AMiE

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Termin i miejsce: Warszawa, Krakowskie Przedmieście 79 I piętro
(2 dwudniowe zjazdy)

Terminy zajęć:

Uwaga! Obecnie przyjmujemy zgłoszenia tylko na listę rezerwową. Jeśli zwolni się miejsce w grupie, będziemy się z Państwem kontaktować.

I zjazd 13-14.09.2019

II zjazd – 25-26.10.2019