Profilaktycy uzależnień

UWAGA! Nabór zgłoszeń został zamknięty.

Akademia Motywacji i Edukacji organizuje specjalistyczne szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

Uczestnicy szkolenia AMiE nabędą umiejętności m.in.:

  • ustalania  celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych 
  • pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego
  • pracy w ramach regulacji emocji 
  • oraz poznasz metody „trzeciej fali” o udokumentowanej skuteczności – zajęcia z Dialektycznej Terapii Behawioralnej poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski)

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Akademii Motywacji i Edukacji.

Warunki udziału w szkoleniu:

Szkolenie kierowane jest do profilaktyków uzależnień – psychologów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych i medycznych. Każdy z uczestników weźmie udział w cyklu pięciu dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający prowadzenie działań profilaktycznych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (warunek konieczny przyjęcia zgłoszenia). Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia będziemy kontaktować się telefonicznie w sprawie kwalifikacji  – każdy w zgłoszeniu może wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizacja szkolenia:

Każdy z profilaktyków weźmie udział w 5 dwudniowych zjazdach (razem 160 godzin szkolenia po 8 godz. dziennie)  W przypadku wszystkich zjazdów: jeden dzień obejmie zajęcia wykładowe, które odbędą się w grupach 20 osobowych; drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy i będzie realizowany w grupach 10 osobowych.

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Pierwsze szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych odbyło się w formie on-line 21.04.2020. Bardzo dziękujemy uczestnikom za gotowość udziału, otwartość i entuzjazm w trakcie zajęć.Uczestnicy szkolenia w bardzo pozytywny sposób ocenili zarówno formę jak i treść zajęć.