Profilaktycy uzależnień

Akademia Motywacji i Edukacji zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

Uczestnicy szkolenia AMiE nabędą umiejętności m.in.:

  • ustalania  celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych 
  • pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego
  • pracy w ramach regulacji emocji 
  • oraz poznasz metody „trzeciej fali” o udokumentowanej skuteczności – zajęcia z Dialektycznej Terapii Behawioralnej poprowadzi gość zagraniczny (zajęcia będą tłumaczone na język polski)

Zajęcia poprowadzą szkoleniowcy Akademii Motywacji i Edukacji.

Warunki udziału w szkoleniu:

Szkolenie kierowane jest do profilaktyków uzależnień – psychologów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych i medycznych. Każdy z uczestników weźmie udział w cyklu pięciu dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający prowadzenie działań profilaktycznych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (warunek konieczny przyjęcia zgłoszenia). Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia będziemy kontaktować się telefonicznie w sprawie kwalifikacji  – każdy w zgłoszeniu może wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizacja szkolenia:

Każdy z profilaktyków weźmie udział w 5 dwudniowych zjazdach (razem 160 godzin szkolenia po 8 godz. dziennie)  W przypadku wszystkich zjazdów: jeden dzień obejmie zajęcia wykładowe, które odbędą się w grupach 20 osobowych; drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy i będzie realizowany w grupach 10 osobowych.

Zakwaterowanie:

Zakwaterowanie w hotelu wraz z wyżywieniem w trakcie warsztatów jest dla uczestników bezpłatne. Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu.

Dodatkowe informacje: uzaleznienia@amie.pl

Rejestracja: prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 79

Zapraszamy

Zespół AMiE

„Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Termin i miejsce: Warszawa, marzec – październik 2020r.

(5 dwudniowych zjazdów)

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną przydzielone do dwóch grup szkoleniowych. W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizator zastrzega sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Terminy zajęć:

Grupa I 23-24.03.2020, 20-21.04.2020, 18-19.05.2020,15-16.06.2020, październik 2020 -termin ostatniego zjazdu zostanie podany w trakcie pierwszych zajęć
Grupa ll 30-31.03.2020, 27-28.04.2020, 25-26.05.2020,22-23.06.2020, październik 2020 -termin ostatniego zjazdu zostanie podany w trakcie pierwszych zajęć

Zgłaszam swój udział w specjalistycznym szkoleniu dla Profilaktyków uzależnień

Imię i nazwisko *

Zawód

Specjalizacja

Dodaj dokument potwierdzający prowadzenie działań profilaktycznych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych :

DANE ADRESOWE

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

Zgłaszam chęć udziału w zajęciach GRUPY:

Preferuję termin rozmowy telefonicznej w sprawie kwalifikacji:

O szkoleniu dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Motywacji i Edukacji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia.*

* - pola wymagane