Realizatorzy programu Candis

W Akademii Motywacji i Edukacji odbyło się  specjalistyczne seminarium dla Realizatorów programu CANDIS. Seminaria  były w całości finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Zadania 2.4.1 Narodowego Programu Zdrowia pkt 5: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi  i osób uzależnionych od nich.

Zgodnie z planem w ramach projektu przeprowadzono siedem dwudniowych 16-godzinnych seminariów dla realizatorów programu CANDIS we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Seminaria miały na celu:

 • doskonalenie umiejętności realizatorów w zakresie rozwiązywania sytuacji w pracy indywidualnej z klientem;
 • rozwijanie umiejętności skutecznego stosowania zasad i technik DM i TPB adekwatnych do odpowiedniego etapu pracy terapeutycznej w zależności od sesji terapeutycznej z klientem;
 • uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności w pracy klinicznej w oparciu o szeroki wachlarz technik terapeutycznych mających zastosowanie w terapii uzależnień w obszarze DM i TPB.

Trenerzy dołożyli wszystkich starań aby jak najbardziej przystosować seminaria do potrzeb i oczekiwań uczestników, a także, by wykorzystać potencjał i różnorodność doświadczeń zawodowych. Oznaczało to, że prowadzący, poza edukacją i uczeniem konkretnych umiejętności, pełnili także rolę moderatorów dyskusji. Z ustnych przekazów uczestnicy byli bardzo zadowoleni z indywidualnego podejścia, możliwości przepracowania przypadków oraz obszarów, z którymi mieli największe problemy, co nie byłoby możliwe przy dużych grupach. Zostali oni przygotowani do jak najlepszego wykorzystania swoich

Seminaria były prowadzone przez 2-osobowy zespół. Kadrę dydaktyczną stanowili praktycy posiadający doświadczenie w pracy metodę dialogu motywującego oraz wykorzystaniu jej w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od marihuany lub konopi: Anna Derwich, Iga Jaraczewska, Katarzyna Kaszek oraz Beata Kita. 

Według prowadzących, poziom zaangażowania uczestników w pracę warsztatową był bardzo wysoki. Osoby pracowały aktywnie i wyrażały zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu.

Uczestnicy szczególnie docenili:

 • narzędzia do wykorzystania w pracy z pacjentem;
 • pracę na rzeczywistych case’ach (przykłady z życia wzięte);
 • wymianę doświadczeń oraz wspólne dyskusje nad ich rozwiązaniem;
 • wątki psychologiczne seminarium;
 • spojrzenie na uzależnienie z punktu widzenia klienta.

Przykładowe cytaty z ankiet:

 • Wiedza i informacje wzmocniły moje kompetencje. Wzbogaciły mój warsztat pracy.
 • Dziękuję za seminarium, na którym mogłam doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, czuję potrzebę dalszego doskonalenia.
 • Przygotowanie merytoryczne było świetne, wiele przykładów dobrych praktyk, materiałów do pracy.
 • Konkretne i przydatne informacje, bez zbędnego teoretyzowania, pokazane źródła wiedzy, z których można skorzystać w pracy własnej.

Jednogłośnie uczestnicy oby seminariów uznali kompetencje i przygotowanie prowadzących na najwyższym poziomie. Zarówno w ankietach ewaluacyjnych, jak i ustnych komunikatach zwrotnych od uczestników szkolenia, padały informacje o wysokim walorze praktycznym seminarium, o zadowoleniu ze stworzenia przestrzeni i okazji do wyrażania opinii, o wspólnym rozwiązywaniu problemów, o profesjonalizmie prowadzących oraz bardzo komfortowych warunkach realizacji seminarium.

Seminarium dla Realizatorów programu CANDIS zostało wysoko ocenione przez uczestników we wszystkich badanych aspektach. Mając na uwadze cele i złożenia, którymi kierowali się realizatorzy seminariów z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że uczestnicy zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności wykonywania konkretnych kroków mających na celu wykorzystanie dialogu motywującego w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od marihuany lub konopi.