Realizatorzy programu Candis

Akademia Motywacji i Edukacji zaprasza do udziału w specjalistycznym seminarium dla Realizatorów programu CANDIS. Seminaria w całości finansowane są przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Zadania 2.4.1 Narodowego Programu Zdrowia pkt 5 Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi  i osób uzależnionych od nich.

Cele seminarium:

  • doskonalenie umiejętności Realizatorów w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy indywidualnej z klientem
  • rozwijanie umiejętności  skutecznego i elastycznego stosowania zasad i technik DM i TPB adekwatnych do odpowiedniego etapu pracy terapeutycznej w zależności od sesji terapeutycznej z klientem
  • uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności w pracy klinicznej w oparciu o szeroki wachlarz technik terapeutycznych mających zastosowanie w terapii uzależnień.

Warunki udziału w seminarium
Seminarium jest skierowane wyłącznie do Realizatorów programu CANDIS. Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym dwudniowym seminarium. Aby dokonać zgłoszenia na seminarium należy wypełnić kartę zgłoszeniową.

Organizacja seminarium

Każdy uczestnik otrzyma materiały oraz książkę o treści przydatnej do realizacji programu CANDIS i do dalszego rozwoju specjalistycznych umiejętności w pracy terapeutycznej w obszarze uzależnień.

Liczba miejsc ograniczona.

Zakwaterowanie

Zakwaterowaniem w hotelu oraz wyżywieniem w trakcie seminariów finansowane jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Zadania 2.4.1 Narodowego Programu Zdrowia.

Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Dodatkowe informacje: uzaleznienia@amie.pl

Zapraszamy!

Zespół AMiE

Miejsce seminarium

Seminaria  zrealizujemy w starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach na terenie całego kraju (by ułatwić realizatorom programu CANDIS samodzielny wybór miejsca seminarium)
Termin (jeden do wyboru):

KRAKÓW 22-23 listopada 2019 r. 

ŁÓDŹ 25-26 listopada 2019 r. 

WROCŁAW 28-29 listopada 2019 r. 

WARSZAWA 2-3 grudnia 2019 r. 

WARSZAWA 12-13 grudnia 2019 r. 

Zgłaszam swój udział w specjalistycznym seminarium dla Realizatorów programu CANDIS

wybierz miasto *

Imię i nazwisko *

Dodaj kopię certyfikatu ukończenia szkolenia dla Realizatorów programu Candis:

DANE ADRESOWE

E-mail *

Numer telefonu *

Miejsce zatrudnienia

O seminarium dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Myśli i Emocji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Myśli i Emocji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia.*

* - pola wymagane