Terapeuci uzależnień

W Akademii Motywacji i Edukacji przeprowadzone zostało szkolenie Terapia schematów w uzależnieniach. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego działania w okresie od sierpnia do października 2019 przeszkolono 80 osób i przeprowadzono cztery 16-godzinne zjazdy dla 4 grup.

Aby jak najbardziej przystosować szkolenie do potrzeb i oczekiwań uczestników, a także, by wykorzystać potencjał i różnorodność doświadczeń zawodowych, to szkolenie miało formę interaktywnego warsztatu. Oznacza to, że prowadzący, poza edukacją i uczeniem konkretnych umiejętności, pełnili także rolę przewodników po rozwoju umiejętności (podczas ćwiczeń, scenek itp.) oraz moderatorów dyskusji. Szkolenie ma na celu wprowadzenie do pojęciowego modelu terapii schematu, zapoznanie a podstawowymi technikami pracy w tym podejściu tak, by uczestnicy czuli się na siłach praktykować nabyte umiejętności w pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia.

Kadrę dydaktyczną stanowiły wieloletnie trenerki terapii schematu: Anna Derwich, Iga Jaraczewska, Marzena Mendyk, Iwona Popielarz i Joanna Salbert. Prowadzące to praktycy posiadający doświadczenie w problematyce pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia, które w sposób przystępny potrafiły przybliżyć tę całkowicie nową dla terapeutów uzależnień i niełatwą tematykę.

Według oceny trenerek, poziom zaangażowania uczestników w pracę, co jest bardzo istotne przy pracy w formie interaktywnego warsztatu, był bardzo wysoki. Grupy pracowały bardzo aktywnie, w sposób bardzo zaangażowany i wyrażały duży poziom zadowolenia z uczestnictwa w szkoleniu.

Warto zwrócić uwagę, że uczestnicy uznali, że udział w szkoleniu pozwolił im na zwiększenie umiejętności w pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia. Analiza ankiet ewaluacyjnych pokazała, że poziom satysfakcji i przydatności szkolenia Terapia schematów w uzależnieniach wyrażonego w ocenie globalnej był bardzo wysoki

Uczestnicy szczególnie docenili:

 • stronę praktyczną – scenki oraz powiązanie praktyki z teorią;
 • bezpieczną atmosferę podczas zajęć;
 • wspólne dyskusje i wymianę doświadczeń;
 • wspaniałe narzędzia do wykorzystania w pracy z pacjentem;
 • profesjonalizm i przygotowanie prowadzących.

Przykładowe cytaty z ankiet i przekazów ustnych:

 • Niedosyt. Tak dobrze zaprezentowane możliwości terapii, że chce się więcej.
 • Oby więcej takich szkoleń!
 • Jedno z lepszych szkoleń, na których byłam. Ogromnie dużo praktycznych narzędzi, kończę z dużą potrzebą kontynuacji.
 • Przydałoby się jeszcze kilka zjazdów żeby poćwiczyć nabyte umiejętności.
 • Dobre materiały i super podręcznik z terapii schematów.
 • Wnioskuję o zaplanowanie kolejnych edycji – kontynuacji szkolenia, jeśli to możliwe, to we współpracy z KBPN.
 • Dziękuję za to szkolenie.

Mając na uwadze cele i złożenia, którymi kierowali się realizatorzy szkolenia z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że uczestnicy zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności wykonywania konkretnych kroków mających na celu wykorzystanie terapii schematu w pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia.