Interwencja kryzysowa w czasie pandemii Covid-19

Nabór na szkolenie został zamknięty. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Zapraszamy wszystkich uczestników i absolwentów szkoły psychoterapii AMIE oraz certyfikowanych terapeutów PTTPB i PTTM na nieodpłatne zajęcia praktyczne z obszaru interwencji kryzysowej. Szkolenie realizowane jest przez AMiE we współpracy z Hands Free Know How handsfree.pl w ramach projektu Emocjonalne know-how w czasach pandemii.

Kryzys pojawia się nagle i narusza równowagę emocjonalno-fizyczną człowieka oraz mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Brak pomocy i wsparcia może spowodować znaczne pogorszenie funkcjonowania człowieka w wymiarze emocjonalnym,
behawioralnym i poznawczym. Dzięki warsztatowi uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalnie udzielać pomocy osobom w kryzysie psychologicznym.

Cele szkolenia:
– zrozumienie stanu osoby w kryzysie psychologicznym
– zapoznanie ze strategiami interwencji kryzysowej
– umiejętność doboru narzędzi w celu wyjścia z kryzysu

Program szkolenia:
1.    Definicja i geneza sytuacji kryzysowych
2.    Charakterystyka osób doświadczających sytuacji kryzysowej
3.    Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej
4.    Praca z osobą przeżywającą kryzys
5.    Postępowanie w konkretnych rodzajach kryzysu

Szkolenie poprowadzi Joanna Sielska -Psycholog. Posiada certyfikat psychoterapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre, certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także certyfikat terapeuty dialogu motywującego. Jest superwizorem i dydaktykiem terapii poznawczo-behawioralnej. Obecnie w szkoleniu terapii dialektyczno-behawioralnej.Pracuje w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Akademii Motywacji i Edukacji, Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej  PsychoMedic oraz Centrum Praw Kobiet.

Szkolenie poprowadzi Joanna Sielska -Psycholog. Posiada certyfikat psychoterapeuty nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre, certyfikat interwenta i superwizora interwencji kryzysowej nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także certyfikat terapeuty dialogu motywującego. Jest superwizorem i dydaktykiem terapii poznawczo-behawioralnej. Obecnie w szkoleniu terapii dialektyczno-behawioralnej.Pracuje w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Akademii Motywacji i Edukacji, Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej  PsychoMedic oraz Centrum Praw Kobiet.

Termin: 23-24.05.2020
Zajęcia odbędą się w formie szkolenia on-line

Godziny zajęć: sobota: 9:30-16:00 niedziela 8:30-13:00

Szkolenie tylko dla uczestników i absolwentów szkoły psychoterapii AMIE oraz terapeutów PTTPB i PTTM

Zgłaszam swój udział w szkoleniu: Interwencja kryzysowa w czasie pandemii

Imię i nazwisko *

E-mail *

Numer telefonu *

Oświadczam iż jestem: *
uczestnikiem/absolwentem szkoły TPB w Akademii Motywacji i Edukacjiterapeutą PTTPBterapeutą PTTM

Dla uczestnikiów/absolwentów szkoły TPB - wybierz edycję:

Dla terapeutów PTTPB/PTTM - dodaj certyfikat:

O szkoleniu dowiedziałam/em się:


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Motywacji i Edukacji w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

ZGODA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia.*

* - pola wymagane