Intruzywne wspomnienia traumy

Szkolenie dla profesjonalistów – psychologów i psychoterapeutów

Dramatyczna sytuacja w Ukrainie nie pozwala pozostać obojętnym i bezczynnym. W ramach programu “AMiE dla Ukrainy” organizujemy serię krótkich, intensywnych szkoleń dla profesjonalistów, obejmujących praktyczne wskazówki jak pracować z ludźmi w obliczu traumatycznych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie “Intruzywne wspomnienia traumy”, które poprowadzi prof. Emily Holmes – badaczka poznawczych metod leczenia zaburzeń związanych z traumą.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym się charakteryzują i kiedy powstają intruzywne, emocjonalne obrazy mentalne po traumie oraz poznają nowatorskie krótkotrwałe i powtarzalne podejście do interwencji oparte na dowodach naukowych – ideę redukcji natrętnych obrazów traumy za pomocą zadań równoległych. Omówione zostaną implikacje tych metod dla obecnej sytuacji w Ukrainie związanej doświadczeniem traumy. Poruszony zostanie również temat dbania o zdrowie i dobrostan psychiczny uchodźców.

Szkolenie odbędzie się w formie online 16 maja 2022 w godzinach 19:00-20:00 i będzie w całości tłumaczone na język polski i ukraiński.

Szkolenie poprowadzi prof.  Emily A. Holmes – wykładowczyni  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji oraz na Wydziale Neuronauki Klinicznej w Karolinska Institutet w Sztokholmie. Jest profesorem wizytującym psychologii klinicznej na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii. Jej badania i publikacje koncentrują się na  psychicznych wyobrażeniach  i emocjach w związku z psychologicznymi metodami leczenia stresu pourazowego, choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji. Jest psychologiem klinicznym z tytułem doktora neuropsychologii. 

Zastępczyni  redaktora naczelnego Behavior Research and Therapy, członkini Rady Powierniczej międzynarodowej organizacji charytatywnej zajmującej się badaniami nad zdrowiem psychicznym MQ: Transforming Mental Health.

Laureatka nagrody May Davidson Award od Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, Comenius Early Career Award od Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologów oraz nagrody za wybitny wkład naukowy w psychologię od Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkinią  Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.

Szkolenie AMiE realizowane jest na zasadach Pro Bono – przy zapisach prosimy jedynie o dokonanie wpłaty min. 50 zł darowizny na wsparcie zbiórki organizacji pozarządowej KIK, która między innymi zorganizowała ewakuację kilkuset dzieci z niepełnosprawnościami z ukraińskich domów dziecka, udziela pomocy rzeczowej służbom medycznym oraz osobom potrzebującym w Ukrainie; KIK w Polsce prowadzi hostel dla uchodźców i świetlice dla dzieci uchodźczych.

Darowiznę w wysokości min. 50 zł należy wpłacić na konto:

Klub Inteligencji Katolickiej

Numer Konta: 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – Ukraina

Link do strony KIK, gdzie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat działań humanitarnych prowadzonych przez organizację: https://donate.kik.waw.pl/pl 

Formularz rejestracji

  Chcę wziąć udział w szkoleniu "Intruzywne wspomnienia traumy", prowadzonym przez prof. Emily Holmes.

  Imię:*

  Nazwisko:*

  E-mail:*

  Telefon:*

  Miasto:

  Zgodnie z zasadami załączam dowód wpłaty darowizny na zbiórkę KIK dla Ukrainy:*

  O szkoleniu dowiedziałam/em się:


  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Motywacji i Edukacji w celu realizacji seminarium. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

  ZGODA

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji kursu.*

  * - pola wymagane