Dialog motywujący jako alternatywa wobec kar

Zapraszamy wszystkich na seminarium, które rozpoczyna cykl planowanych w tym roku w AMiE seminariów czwartkowych. Kolejnym Gościem będzie dr Richard Rutschman.

Richard Rutschman opowie o eksperymentalnym programie opartym na zasadach dialogu motywującego i tzw. pedagogiki przygody (adventure learning). Program ten skierowano do dzieci stwarzających w szkole poważne problemy wychowawcze. 

Do tej pory takie dzieci musiały np. za karę zostawać po lekcjach i poświęcać czas nadrabianiu zaległości. Pracowały zwykle w ławkach, przygotowując się do kolejnych zajęć pod okiem nauczyciela. W efekcie ich niechęć do szkoły rosła, a osiągnięcia były niewielkie. Dr Rutschman wpadł na pomysł, żeby zapewnić dzieciom inny sposób radzenia sobie z problemami. Wprowadzono zajęcia aktywizujące, podczas których w atmosferze zabawy budowano współpracę i wzajemne zaufanie w grupie oraz zwiększano poczucie pewności siebie u dzieci. W wyniku tych doświadczeń dzieci stawały się bardziej gotowe do podejmowania wyzwań związanych ze szkołą. Przyczyniało się to nie tylko do poprawy atmosfery pracy w klasie, ale również do tworzenia środowiska sprzyjającego nauce.

Uczestnicy seminarium dowiedzą się, jak rozmowy z dziećmi prowadzone w duchu dialogu motywującego (angażujące procesy aktywnego słuchania, ukierunkowywania, udzielania informacji, dowartościowania i odzwierciedlania) oraz aktywności skierowane na budowanie poczucia autonomii i skuteczności, przyczyniły się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, rozwoju umiejętności społecznych oraz poprawy osiągnięć szkolnych u dzieci objętych programem. 

Dr Richard Rutschman to doświadczony szkoleniowiec w zakresie edukacji empirycznej; przez lata przeszkolił tysiące specjalistów z różnych dziedzin w Chicago i na całym świecie. Pracując na Northeastern Illinois University w Chicago zarządzał programami realizowanymi w szkołach średnich integrującymi Dialog Motywujący jako alternatywę dla kar (w celu poprawy wyników w nauce uczniów i poradnictwa prowadzonego w szkołach). Współautor książki – bestsellera: Motivational Interviewing in Schools, Conversations to Improve Behavior and Learning wraz z Sebastianem Kaplanem i Stephenem Rollnickiem, współtwórcą DM (Guilford Press, 2016).

  Termin: 11.03.2021
  Seminarium odbędą się on-line na platformie zoom

  Godziny seminarium 18.00-20.15

  Szkolenie tylko dla uczestników i absolwentów szkoły psychoterapii AMIE oraz terapeutów PTTPB i PTTM

  Zgłaszam swój udział w seminarium: Dialog motywujący - o sporcie, zmianie nawyków i stylu życia

  Imię i nazwisko *

  E-mail *

  Numer telefonu *

  Oświadczam iż jestem: *
  uczestnikiem/absolwentem szkoły TPB w Akademii Motywacji i Edukacjiterapeutą PTTPBterapeutą PTTM

  Dla uczestnikiów/absolwentów szkoły TPB - wybierz edycję:

  Potwierdzenia wniesienia wpłaty na cele statutowe Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Inowrocławiu - dodaj potwierdzenie:

  O seminarium dowiedziałam/em się:


  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Motywacji i Edukacji w celu realizacji seminarium. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

  ZGODA

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji seminarium.*

  * - pola wymagane