Jak wzbogacić DBT o Dialog Motywujący

Zapisy zamknięte, dziękujemy za zgłoszenia!

W związku z przedłużającą się trudną sytuacja epidemiologiczną w naszym kraju, AMIE chciałoby podzielić się kolejną inicjatywą związaną z doskonaleniem warsztatu pracy psychoterapeutycznej.

Krzewiąc Dialog Motywujący i DBT zapraszamy na seminarium, które poprowadzi nasz przyjaciel i wykładowca AMiE, amerykański ekspert DBT i DM – Ryan Kennedy.

Seminarium odbędzie się 7.12.2020 na platformie Zoom w godzinach

19:00-21:15 (3 godziny dydaktyczne).

Całe wydarzenie będzie tłumaczone na język polski.

Wszystkich uczestników, absolwentów szkoły psychoterapii AMiE, absolwentów naszego całościowego szkolenia DBT oraz wykładowców i superwizorów współpracujących z AMIE zapraszamy nieodpłatnie.

Pozostałych zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do dokonania symbolicznej darowizny w wysokości 50 złotych na konto:
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – działania humanitarne

Przekazane środki przeznaczone będą na cele charytatywne – pomoc humanitarną organizowaną przez KIK. Więcej informacji o organizacji i prowadzonych przez nią projektach znajdą Państwo tutaj

Ze względu na to, że przekazana przez Państwa wpłata będzie darowizną, nie będzie możliwości zwrotu kosztów w przypadku Państwa rezygnacji bądź nieobecności na szkolenie.

W celu uczestniczenia  w seminarium niezbędne jest wypełnienie zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona.

Certyfikaty uczestnictwa zostaną Państwu przesłane niezwłocznie po seminarium.

Zapraszamy serdecznie!

Zespół AMIE