Dialog motywujący – o sporcie, zmianie nawyków i stylu życia

Zapraszamy wszystkich na seminarium, które rozpoczyna cykl planowanych w tym roku w AMiE seminariów czwartkowych. Pierwszym Gościem będzie prof. Jeff Breckon.

Prof. Jeff Breckon jest kierownikiem działu badań na Wydziale Sportu i Aktywności Fizycznej w Uniwersytecie Hallam w Sheffield. Jest psychologiem sportu i ćwiczeń oraz członkiem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), BPS (Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz BASES (Brytyjskie Stowarzyszenie Nauk o Sporcie i Ćwiczeniach). Jest współautorem książki „Coaching athletes to be their best. Motivational Intereviewing in Sports ” Rollnick S., Fader J., Breckon J., Moyers T.B., (2020) Guilford Press. Prof. Breckon jest też autorem przedmowy do książki pt. Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnianiach behawioralnych, autorstwa Jadwigi Marii Jaraczewskiej i Anny Derwich.

Opis seminarium:

Dialog motywujący jest szeroko stosowany w celu wspierania zmian stylu życia, w tym aktywności fizycznej i diety. Od niedawna stosowany jest również w różnych kontekstach w sporcie, gdzie stosuje się go w środowiskach, w których rzadko spotyka się indywidualne podejście. Dialog motywujący okazuje się być skuteczny w budowaniu i wspieraniu autonomii sportowców wobec zmian. W trakcie seminarium prof. Jeff Breckon przedstawi współczesny przegląd wiedzy na temat Dialogu Motywującego w kontekście sportu i zmiany stylu życia oraz opisze wyzwania i możliwości pracy w stylu dialogu motywującego w tych obszarach.

Seminarium odbędzie się 11.03.2021 na platformie Zoom w godzinach 18:00-20:15 (3 godziny dydaktyczne).

Całe wydarzenie będzie tłumaczone na język polski.

Wszystkich uczestników, absolwentów szkoły psychoterapii AMiE, absolwentów oraz wykładowców i superwizorów współpracujących z AMIE zapraszamy nieodpłatnie.

Pozostałych zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do dokonania symbolicznej darowizny w wysokości 50 złotych na konto:
Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa
15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – działania humanitarne

Przekazane środki przeznaczone będą na cele charytatywne – pomoc humanitarną organizowaną przez KIK. Więcej informacji o organizacji i prowadzonych przez nią projektach znajdą Państwo tutaj

Ze względu na to, że przekazana przez Państwa wpłata będzie darowizną, nie będzie możliwości zwrotu kosztów w przypadku Państwa rezygnacji bądź nieobecności na szkolenie.

W celu uczestniczenia  w seminarium niezbędne jest wypełnienie zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona.

Certyfikaty uczestnictwa zostaną Państwu przesłane niezwłocznie po seminarium.

Zapraszamy serdecznie!
Zespół AMIE

  Zgłaszam swój udział w szkoleniu "Dialog motywujący - o sporcie, zmianie nawyków i stylu życia"

  DANE OSOBOWE

  Imię i nazwisko *

  E-mail *

  Numer telefonu *

  Uczeń/absolwent szkoły psychoterapii TPB w AMIE *

  O szkoleniu dowiedziałam/em się:


  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Motywacji i Edukacji w celu realizacji seminarium. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

  ZGODA

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia.*

  * - pola wymagane