Dialog motywujący jako alternatywa wobec kar

Zapraszamy wszystkich na seminarium, które rozpoczyna cykl planowanych w tym roku w AMiE seminariów czwartkowych. Kolejnym Gościem będzie dr Richard Rutschman.

Dr Richard Rutschman to doświadczony szkoleniowiec w zakresie edukacji empirycznej; przez lata przeszkolił tysiące specjalistów z różnych dziedzin w Chicago i na całym świecie. Pracując na Northeastern Illinois University w Chicago zarządzał programami realizowanymi w szkołach średnich integrującymi Dialog Motywujący jako alternatywę dla kar (w celu poprawy wyników w nauce uczniów i poradnictwa prowadzonego w szkołach). Współautor książki – bestsellera: Motivational Interviewing in Schools, Conversations to Improve Behavior and Learning wraz z Sebastianem Kaplanem i Stephenem Rollnickiem, współtwórcą DM (Guilford Press, 2016). Dr Richard Rutschaman jest też autorem przykładu pracy klinicznej do książki pt. Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnianiach behawioralnych, autorstwa Jadwigi Marii Jaraczewskiej i Anny Derwich.

Opis seminarium:

dr Richard Rutschman opowie o eksperymentalnym programie opartym na zasadach dialogu motywującego i tzw. pedagogiki przygody (adventure learning). Program ten skierowano do dzieci stwarzających w szkole poważne problemy wychowawcze. 

Do tej pory takie dzieci musiały np. za karę zostawać po lekcjach i poświęcać czas nadrabianiu zaległości. Pracowały zwykle w ławkach, przygotowując się do kolejnych zajęć pod okiem nauczyciela. W efekcie ich niechęć do szkoły rosła, a osiągnięcia były niewielkie. Dr Rutschman wpadł na pomysł, żeby zapewnić dzieciom inny sposób radzenia sobie z problemami. Wprowadzono zajęcia aktywizujące, podczas których w atmosferze zabawy budowano współpracę i wzajemne zaufanie w grupie oraz zwiększano poczucie pewności siebie u dzieci. W wyniku tych doświadczeń dzieci stawały się bardziej gotowe do podejmowania wyzwań związanych ze szkołą. Przyczyniało się to nie tylko do poprawy atmosfery pracy w klasie, ale również do tworzenia środowiska sprzyjającego nauce.

Uczestnicy seminarium dowiedzą się, jak rozmowy z dziećmi prowadzone w duchu dialogu motywującego (angażujące procesy aktywnego słuchania, ukierunkowywania, udzielania informacji, dowartościowania i odzwierciedlania) oraz aktywności skierowane na budowanie poczucia autonomii i skuteczności, przyczyniły się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, rozwoju umiejętności społecznych oraz poprawy osiągnięć szkolnych u dzieci objętych programem. 

Opis seminarium:

Seminarium odbędzie się 15.04.2021 na platformie Zoom w godzinach 18:00-20:15 (3 godziny dydaktyczne).

Całe wydarzenie będzie tłumaczone na język polski.

Wszystkich uczestników, absolwentów szkoły psychoterapii AMiE, absolwentów oraz wykładowców i superwizorów współpracujących z AMIE zapraszamy nieodpłatnie.

Pozostałych zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do dokonania symbolicznej darowizny w wysokości 50 złotych na konto:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 88-100 Inowrocław ul. Dworcowa 11
Konto: Santander 32 1090 1069 0000 0001 4749 0461
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Misją Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów
dziecka. Głównym celem  jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego
rodzinie. Oferta Komitetu adresowana jest do rodzin i w szerokim
zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej
oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Więcej informacji o organizacji i prowadzonych przez nią projektach znajdą Państwo na https://tkopd.inowroclaw.pl

Ze względu na to, że przekazana przez Państwa wpłata będzie darowizną, nie będzie możliwości zwrotu kosztów w przypadku Państwa rezygnacji bądź nieobecności na szkolenie.

W celu uczestniczenia  w seminarium niezbędne jest wypełnienie zgłoszenia – liczba miejsc ograniczona.

Certyfikaty uczestnictwa zostaną Państwu przesłane niezwłocznie po seminarium.

Zapraszamy serdecznie!
Zespół AMIE

Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do 13.04.2021 do godz. 16.00.

Po tym terminie nie będziemy w stanie obsłużyć zgłoszeń.

  Zgłaszam swój udział w szkoleniu "Dialog motywujący jako alternatywa wobec kar"

  DANE OSOBOWE

  Imię i nazwisko *

  E-mail *

  Numer telefonu *

  Uczeń/absolwent szkoły psychoterapii TPB w AMIE *

  Dla uczestnikiów/absolwentów szkoły TPB w AMiE oraz wykładowców i superwizorów - wybierz edycję:

  Potwierdzenia wniesienia wpłaty na cele statutowe Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Inowrocławiu - dodaj potwierdzenie:

  O seminarium dowiedziałam/em się:


  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji sp.j. Derwich, Jaraczewska z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Motywacji i Edukacji w celu realizacji seminarium. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

  ZGODA

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji szkolenia.*

  * - pola wymagane