Terapia zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem ducha dialogu motywującego (DM)

Serdecznie zapraszamy na seminarium ” Terapia zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem ducha dialogu motywującego (DM)”.

Dr Jennifer Frey –  wieloletnia członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), podzieli się własnymi doświadczeniami z pracy w różnych placówkach zdrowia psychicznego i opowie w jaki sposób duch DM może wspierać terapię pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.

Seminarium odbędzie się 23.09.2021 na platformie Zoom w godzinach 18:00-19:30 (dwie godziny dydaktyczne).

Spotkanie będzie w całości tłumaczone na język polski.

Seminarium organizowane jest na zasadach pro bono. Tym razem prosimy o wsparcie Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, pioniera w promowaniu Dialogu motywującego w Polsce. 

Wpłaty w wysokości 50zł zostaną przeznaczone na cele statutowe towarzystwa. Prosimy o zaznaczenie w tytule wpłaty – darowizna na cele statutowe

Rachunek:

12 2340 0009 0530 2460 0000 0030
Reiffeisen Polbank
ul. Puławska 10
02-566 Warszawa

Zapraszamy serdecznie!
Zespół AMIE

Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do 22.09.2021 do godz. 16.00.

Po tym terminie nie będziemy w stanie obsłużyć zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia:

https://forms.gle/iKh1zYZovxsuWcgf8