Program AMiE dla Ukrainy

English description below

Jak pomagać skutecznie?  Światowej sławy autorytety spieszą nam z pomocą.

W obliczu piętrzących się potrzeb udzielania wsparcia oraz sytuacji wymagających profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej AMiE we współpracy z profesorem Robertem Leahym – dyrektorem American Institute of Cognitive Therapy przygotowało serię wystąpień skierowanych do profesjonalistów oraz innych pomagaczy i wolontariuszy. Nasi prelegenci podzielą się swoim warsztatem pracy w obliczu traumy oraz praktycznymi  wskazówkami, jak chronić się przed wypaleniem w związku z niekończącą się ilością potrzeb pomocowych.

AMiE has developed a bilateral relationship between Poland and the United States built on association with Prof. Robert Leahy. Since the beginning of the Russian war in Ukraine together they have been organising a series of short, widely available training sessions for professionals working with the refugees. 

The sessions aim to strengthen the clinical skills of those trying to help refugees who are in great need and disseminate evidence-based knowledge among the helpers. Current situation has brought psychologists great, new needs and challenges. In the upcoming months, the practitioners in the field will see very complex trauma cases, and would need special education based on those cases, probably by bringing the cases to such workshops.

The schedule of the programme which began in March and will continue over the next few months is below.

Lista wystąpień

Data (Date)Temat (Topic)Wykładowca (Lecturer)Godzina (Time – CEST)Dla kogo? (Recipient)
1.3.03.2022Interwencja kryzysowa w obliczu wojny
Nagranie cz. I
Nagranie cz. II
Joanna Sielska18:00-20:30Profesjonaliści/Professionals
2.24.03.2022Introduction to work with trauma

Wprowadzenie do pracy z traumą
dr Karolina Staniaszek18:00-20:30Profesjonaliści/Professionals
3.29.03.2022Psychological First Aid

Pierwsza pomoc psychologiczna

Перша психологічна допомога
prof. Joe Ruzek18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
4.31.03.2022Psychological First Aid: fostering resilience in the wake of traumatic events

Pierwsza pomoc psychologiczna: Wspieranie odporności psychicznej w obliczu wydarzeń traumatycznych

Перша психологічна допомога: Підтримка психічної стійкості в світлі травматичних подій
prof. Lata McGinn18:00-20:00Wolontariusze/Volunteers
5.02.04.2022The cognitive therapy techniques for trauma related disorders. Skills buliding

Techniki terapii poznawczej w zaburzeniach pourazowych. Rozwijanie umiejętności.

Техніки когнітивної терапії розладів, викликаних травмою. Формування навичок
dr n. med. Babak Najand9:00-11:00Profesjonaliści/Professionals
6.03.04.2022Skills for Psychological Recovery

Program „Umiejętności Wspierające Powrót do Zdrowia Psychicznego”

Програма «Навички психологічного відновлення»
prof. Joe Ruzek18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
7.05.04.2022Compassion and how it can help people caught up in war

Współczucie i jak pomagać osobom, które dosięgnęła wojna

Співчуття і як допомогти особам, які потрапили на війну
prof. Paul Gilbert18:00-19:00Wolontariusze/Volunteers
8.06.04.2022Trauma informed care

Pomoc wrażliwa na traumę

Допомога з усвідомленням травми
dr Ryan Kennedy18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
9.07.04.2022Predictors and prevention strategies for chronic PTSD

Predyktory i strategie zapobiegania chronicznemy PTSD

Предиктори та стратегії профілактики хронічного посттравматичного стресового розладу
prof. Michael Duffy18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
10.12.04.2022Worry and how to handle it

Zamartwianie się i jak sobie z nim poradzić

Тривога і як з нею боротися
prof. Robert L. Leahy18:00-19:00Wolontariusze/Volunteers
11.14.04.2022What makes helpers more effective?

Co sprawia, że osoby udzielające pomocy mogą być skuteczne?

Що робить ефективними осіб, які надають допомогу?
prof. William R. Miller 18:00-19:00Wolontariusze/Volunteers
12.21.04.2022Interpersonal psychotherapy for depression and trauma

Terapia interpersonalna depresji i traumy

Міжособистісна терапія депресії та травми
prof. John Markowitz18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
13.26.04.2022Emotions during the time of terror

Emocje w obliczu niebezpieczeństwa

Емоції під час тривоги
prof. Robert L. Leahy18:00-20:00Wolontariusze/Volunteers
14.5.05.2022Working with a child exposed to trauma

Praca z dzieckiem po doświadczeniu traumy

Робота з дитиною, яка зазнала травм
prof. Michael Duffy, prof. Alastair Black18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
15.12.05.2022Facing catastrophe: the role of anxiety, worry, and rumination

W obliczu katastrofy: rola lęku, zamartwiania się i ruminacji

Перед обличчям катастрофи: роль страху, тривоги та роздумів
prof. David A. Clark18:00-19:00Profesjonaliści/Professionals
16.16.05.2022Intrusive memories after trauma

Intruzywne wspomnienia traumy

Нав’язливі спогади про травму
prof. Emily Holmes19:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
17.17.05.2022Helping the helper: CBT for treating mental health proffessionals

Pomagając pomagającym: TPB osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia psychicznego

Допомога помічнику: КПТ для осіб, які працюють у сфері психічного здоров’я
prof. Frank Dattilio18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
18.20.05.2022’I have so many things in my stomach’- A psychoanalytic approach to trauma

„Mam tyle rzeczy w brzuchu” – Psychoanalityczne spojrzenie na traumę

„У мене так багато речей в животі” – психоаналітичний погляд на травму
Silvia Peplinski18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
19.21.05.2022The cognitive therapy techniques for trauma related disorders. Skills buliding

Techniki terapii poznawczej w zaburzeniach pourazowych. Rozwijanie umiejętności

Техніки когнітивної терапії розладів, пов’язаних з травмою. Розвиток навичок
dr n. med. Babak Najand9:00-11:00Profesjonaliści/Professionals
20.24.05.2022Using Thoughts and Actions to Prevent Depression:  A Reality Management Approach

Jak zapobiegać i jak radzić sobie z  obniżonym nastrojem

Використання думок і дій для запобігання депресії: підхід, заснований на управлінні реальністю
prof. Ricardo F. Muñoz18:00-20:00Wolontariusze
Pacjenci
Profesjonaliści/Professionals
21.02.06.2022CPT – cognitive processing therapy for trauma

CPT – terapia przetwarzania poznawczego w leczeniu traumy

КПТ – терапія когнітивної обробки при лікуванні травми
prof. Patricia A. Resick18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
22.09.06.2022Choosing to live: How to defeat suicide through cognitive therapy

Zagrożenie samobójstwem – jak wybrać życie z pomocą terapii poznawczo-behawioralnej

Вибір життя: як подолати самогубство за допомогою когнітивної терапії
prof. Cory F. Newman18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
23.13.06.2022DBT Strategies in Times of Crisis

Strategie DBT w czasach kryzysu

Стратегії ДБТ під час кризи
prof. Jill H. Rathus18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
24.14.06.2022Clinical Conceptualization usinng Network Theory: a Bridge between the patient treatment and literature.

Konceptualizacja oparta na holistycznym rozumieniu sytuacji
klienta

Концептуалізація на основі холістичного розуміння ситуації клієнта
dr Evelyn Sandeen18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
25.18.06.2022Jak pracować terapeutycznie z uczuciem nieprzemijającego żaluprof. Robert Leahy15:00-20:00Profesjonaliści / Professionals
26.21.06.2022Use of Motivational Interviewing with Trauma Exposed Populations

Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobami narażonymi na traumę

Мотиваційний діалог і травма
prof. Denise Walker, dr Debra Lee Kaysen18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
27.28.06.2022Sleep problems for refugees

Problemy ze snem u uchodźców

Проблеми зі сном у біженців
prof. Allison Harvey18:30-20:30Profesjonaliści/Professionals
28.30.06.2022Nightmare treatment

Terapia koszmarów sennych

Терапія кошмарних сновидінь
prof. Annika Gieselmann18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
29.21.07.2022Rola czynników społeczno-interpersonalnych w powrocie do zdrowia po traumie

The role of sociointerpersonal factors in trauma recovery

Роль соціально-міжособистісних факторів у відновленні після травми

prof. Candice Monson18:00-20:00Profesjonaliści/Professionals
30.20.08.2022Techniki Terapii Poznawczej w Zaburzeniach Związanych z Traumą. Budowanie Umiejętności

The cognitive therapy techniques for trauma related disorders. Skills bulding

Методи когнітивної терапії розладів, пов’язаних з травмою. Формування навичок
dr Babak Najand9:00 – 11:00Profesionaliści / Professionals

Projekt realizowany jest na zasadach Pro Bono – przy zapisach prosimy jedynie o dokonanie wpłaty min. 50 zł darowizny na wsparcie zbiórki organizacji pozarządowej KIK, która między innymi zorganizowała ewakuację kilkuset dzieci z niepełnosprawnościami z ukraińskich domów dziecka, udziela pomocy rzeczowej służbom medycznym oraz osobom potrzebującym w Ukrainie; KIK w Polsce prowadzi hostel dla uchodźców i świetlice dla dzieci uchodźczych.

AMiE zapewnia tłumaczenie szkoleń na język polski i ukraiński.

Staramy się, aby wystąpienia były nagrywane i możliwe do udostępnienia.

Certyfikaty będą przesyłane po wydarzeniu.

Program AMiE dostarczy Ci kompendium wiedzy niezbędnej do pracy w dzisiejszej dramatycznej sytuacji.

The whole initiative is pro bono based, however, all the participants are requested to a contribute to a Polish NGO KIK that is working on the evacuation of refugees directly from Ukraine (e.g. they have already organised evacuations of a few hundred of children to Poland from their orphanages homes in East Ukraine), locating them in Poland or abroad, organising support services such as kindergartens, and providing aid to people in Ukraine itself. 

One of the main AMiE principles is encouraging psychotherapists to social engagement. AMiE is closely collaborating with NGO KIK, which organises humanitarian help for people in need in Poland and across the world. Right now KIK’s actions are mostly focused on helping Ukraine. 

Please support any other charity working on supporting the crisis or the Polish NGO – KIK: All the money will be sent to support several centres for Ukrainian children with severe physical and intellectual disabilities that have already been and will be evacuated to Poland from their orphanages homes in East Ukraine.