Strategie DBT w czasach kryzysu

Szkolenie dla profesjonalistów
Poniedziałek, 13 czerwca 2022 w godz. 18:00-20:00
Forma: online
Tłumaczenie na jęz. polski i jęz. ukraiński
Prowadząca: prof. Jill H. Rathus,  jedna z najwybitniejszych specjalistek DBT, bliska współpracowniczka twórczyni DBT Marshy M. Linehan. 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób, w pracy z osobami z doświadczeniem traumy, można wykorzystać umiejętności z następujących obszarów bogatego protokołu DBT:

 • radzenie sobie ze stresem
 • radykalna akceptacja
 • uważność 
 • regulacja emocji

Dialektyczna terapia behawioralna (DBT) to psychoterapia oparta na dowodach naukowych, której tworzenie rozpoczęło się od starań na rzecz leczenia zaburzeń osobowości i konfliktów interpersonalnych.  DBT może być przydatna w leczeniu zaburzeń nastroju, myśli samobójczych i zmiany wzorców zachowań, takich jak samookaleczanie i nadużywanie substancji. DBT jest procesem, w którym terapeuta i klient pracują ze strategiami zorientowanymi na akceptację i zmianę, a ostatecznie równoważą je i syntetyzują. 

Podejście to zostało opracowane przez Marshę M. Linehan, badaczkę psychologii z University of Washington, która dialektykę definiuje jako „syntezę lub integrację przeciwieństw”. DBT łączy standardowe techniki poznawczo-behawioralne z koncepcjami tolerancji na cierpienie, akceptacji i uważności (mindfulness). 

Według najnowszych badań, protokoły terapii DBT mają skuteczne zastosowanie w leczeniu zaburzeń związanych z traumą i PTSD. 

Prowadząca: prof. Jill H. Rathus – wykładowczyni Long Island University, USA, autorka programów DBT dla młodzieży i dorosłych oraz osób doświadczających przemocy. Współautorka podstawowego podręcznika DBT na temat  pracy z młodzieżą  i współtworzyła nowy moduł umiejętności DBT – ‘Podążanie drogą środka’.

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazały się po polsku dwie (świetne!) książki, których jest współautorką:

Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami samobójczymi (Miller, Linehan, Rathus, 2011)

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży (Miller, Rathus, 2018)

Recenzentka kilku czasopism psychologicznych, uczestniczy w komisjach rewizyjnych grantów Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego oraz szkoli specjalistów w zakresie TPB i DBT. Opublikowała dziesiątki recenzowanych artykułów i rozdziałów na temat DBT, samobójstw wśród nastolatków, problemów w związkach i przemocy domowej.

Szkolenie AMiE realizowane jest na zasadach Pro Bono – przy zapisach prosimy jedynie o dokonanie wpłaty min. 50 zł darowizny na wsparcie zbiórki organizacji pozarządowej KIK, która między innymi zorganizowała ewakuację kilkuset dzieci z niepełnosprawnościami z ukraińskich domów dziecka, udziela pomocy rzeczowej służbom medycznym oraz osobom potrzebującym w Ukrainie; KIK w Polsce prowadzi hostel dla uchodźców i świetlice dla dzieci uchodźczych.

Darowiznę w wysokości min. 50 zł należy wpłacić na konto:

Klub Inteligencji Katolickiej

Numer Konta: 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – Ukraina

Podajemy link do strony KIK, gdzie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat działań humanitarnych prowadzonych przez organizację.

Formularz rejestracji

  Chcę wziąć udział w szkoleniu "Strategie DBT w czasach kryzysu", które poprowadzi prof. Jill H. Rathus.

  Imię:*

  Nazwisko:*

  E-mail:*

  Telefon:*

  Miasto:

  Zgodnie z zasadami załączam dowód wpłaty darowizny na zbiórkę KIK dla Ukrainy:*

  O szkoleniu dowiedziałam/em się:


  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Motywacji i Edukacji w celu realizacji seminarium. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

  ZGODA

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji kursu.*

  * - pola wymagane