Superwizja superwizji

Zapraszamy Superwizorów-Dydaktyków do udziału w superwizji superwizji. Każde spotkanie poświęcone jest nie tylko omówieniu przypadków superwizyjnych, ale również ukierunkowane na rozwój i wzmacnianie umiejętności w prowadzeniu superwizji.