Kadra

Nasi wykładowcy to doświadczeni psychoterapeuci poznawczo-behawioralni, w tym certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni PTTPB i terapeuci motywujący PTTM, posiadający również dyplomy superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

To wysokiej klasy specjaliści – ludzie z bogatym doświadczeniem zarówno klinicznym, jak i dydaktycznym, uczący z pasją i zaangażowaniem.

Są aktywnymi członkami  liczących się światowych organizacji zawodowych (PTTPB, PTTM, MINT, EACBT etc.), publikują książki i artykuły w profesjonalnych periodykach.

Niektórzy z nich to światowej skali eksperci i autorytety w zakresie badań klinicznych i praktyki psychoterapeutycznej, autorzy najczęściej stosowanych modeli i koncepcji terapeutycznych.


Iga Jaraczewska 

Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwentka psychologii klinicznej i psychologii wychowawczej Uniwersytetu Londyńskiego. W latach 2008-2010 wiceprzewodnicząca Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, superwizji i szkoleń w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych i terapii uzależnień w Polsce i Wielkiej Brytanii. Inicjatorka i wieloletnia prezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej PTTM, autorka licznych publikacji poświęconych Dialogowi Motywującemu, kierownik Studium Dialogu Motywującego prowadzącego do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM oraz kierownik kursu superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.


Anna Derwich

Superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych,  jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej.


Iwona Popielarz

Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży oraz terapeuta motywujący. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie, terapii indywidualnej, grupowej, pracy z rodzinami oraz pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Pracuje klinicznie w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,  w gabinecie prywatnym  oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela; działalność dydaktyczna  –  z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (studia podyplomowe), szkolenia dla kadry medycznej oraz nauczycieli.


Joanna Dudek

Jest absolwentką psychologii (mgr, Uniwersytet Warszawski, 2007) i dietetyki (lic., Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2010) oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (tytuł doktora nauk społecznych, 2017). W ramach badań doktorskich zajmowała się uwarunkowaniami jakości życia kobiet przewlekle chorych. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę.
Ukończyła 2-letnie Studium Dialogu Motywującego, szkolenie dla trenerów Dialogu Motywującego oraz 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej. Brała również udział w licznych szkoleniach z terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP-Functional Analytic Psychotherapy). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę psychoterapeutyczną jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Association for Contextual Behavioral Science.
Jej zainteresowania obejmują : mindfulness, terapie trzeciej fali, jakość życia w chorobach przewlekłych oraz prowadzących do widoczne zmiany w wyglądzie oraz zaburzenia odżywiania.


Joanna Ostasz- Ważny

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od 2010 r. w ramach współpracy z WUM oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie psychopatologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych oraz psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego.


Joanna Sielska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny terapeuta dialogu motywującego, interwent i superwizor interwencji kryzysowej, superwizor dydaktyk TPB. Pracuje z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości, a także z osobami po przeżytej traumie, w kryzysie suicydalnym oraz doświadczających przemocy.
Prowadzi grupy wsparcia dla osób w żałobie.