Kadra

Nasi wykładowcy to doświadczeni psychoterapeuci poznawczo-behawioralni, w tym certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni PTTPB i terapeuci motywujący PTTM, posiadający również dyplomy superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

To wysokiej klasy specjaliści – ludzie z bogatym doświadczeniem zarówno klinicznym, jak i dydaktycznym, uczący z pasją i zaangażowaniem.

Są aktywnymi członkami  liczących się światowych organizacji zawodowych (PTTPB, PTTM, MINT, EACBT etc.), publikują książki i artykuły w profesjonalnych periodykach.

Niektórzy z nich to światowej skali eksperci i autorytety w zakresie badań klinicznych i praktyki psychoterapeutycznej, autorzy najczęściej stosowanych modeli i koncepcji terapeutycznych.

Joanna Sielska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny terapeuta dialogu motywującego, interwent i superwizor interwencji kryzysowej, superwizor dydaktyk TPB. Pracuje z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości, a także z osobami po przeżytej traumie, w kryzysie suicydalnym oraz doświadczających przemocy.
Prowadzi grupy wsparcia dla osób w żałobie.

Iwona Popielarz

Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży oraz terapeuta motywujący. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie, terapii indywidualnej, grupowej, pracy z rodzinami oraz pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Pracuje klinicznie w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,  w gabinecie prywatnym  oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela; działalność dydaktyczna  –  z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (studia podyplomowe), szkolenia dla kadry medycznej oraz nauczycieli.

Marzena Badyna

Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta TPB, Certyfikowany Superwizor TPB, Terapeuta Dialogu Motywującego. Zdobyła bogate doświadczenie pracując z pacjentami od 2008 roku, w Psychological Therapies Service (Rochdale, the UK), Mental Health Hospital (Bury, The UK), w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Oddział Dzienny Psychiatryczny (Warszawa), w Grupie Synapsis, w Psychomedic. Od lat prowadzi grupy Superwizyjne oraz zajęcia z zaburzeń lękowych.

Joanna Dudek

Jest absolwentką psychologii (mgr, Uniwersytet Warszawski, 2007) i dietetyki (lic., Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2010) oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (tytuł doktora nauk społecznych, 2017). W ramach badań doktorskich zajmowała się uwarunkowaniami jakości życia kobiet przewlekle chorych. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę.
Ukończyła 2-letnie Studium Dialogu Motywującego, szkolenie dla trenerów Dialogu Motywującego oraz 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej. Brała również udział w licznych szkoleniach z terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP-Functional Analytic Psychotherapy). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę psychoterapeutyczną jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Association for Contextual Behavioral Science.
Jej zainteresowania obejmują : mindfulness, terapie trzeciej fali, jakość życia w chorobach przewlekłych oraz prowadzących do widoczne zmiany w wyglądzie oraz zaburzenia odżywiania.


Kinga Kałuska – Złotorowicz

Psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB (Certyfikat PTTPB nr 279). Pracuje w zawodzie od 2002 roku.

Pomaga osobom, którym trudno radzić sobie z własną złością, lękiem, smutkiem i wstydem. Pracuje z ludźmi, którzy nie potrafią doceniać samych siebie, chcą wprowadzać pozytywne zmiany we własnym życiu i budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.

Prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy o terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy przestrzega zasad kodeksu etyki PTTPB, uczestniczy w regularnych superwizjach i licznych szkoleniach rozwijających kompetencje zawodowe.

Magdalena Krzyżak – Gawron

Psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Aktualnie w trakcie Kursu Superwizora-Dydaktyka, przygotowującego do prowadzenia superwizji psychoterapii. Absolwentka 4-letniego szkolenia z psychoterapii CBT oraz 4-letniego szkolenia w nurcie humanistycznym z elementami Gestalt. Absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Certyfikowany diagnosta metody ADOS-2. Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, lęków, obniżonej samooceny, które chcą lepiej radzić sobie z własnymi emocjami oraz tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Wykładowca Akademii Psychoterapii Interego oraz Akademii Motywacji i Edukacji, która kształci przyszłych psychoterapeutów w nurcie CBT i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo behawioralnego. Założycielka poradni Engram.

Marta Nagrodzka

psycholog (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS we Wrocławiu), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB nr 496. Ukończyła 4 – letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum CBT EDU w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Katowicach). Aktualnie w trakcie Kursu SuperwizoraDydaktyka, przygotowującego do uzyskania certyfikatu w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Wykładowca Akademii Motywacji i Edukacji i Instytutu Poznawczego. Założycielka Centrum Psychoterapii i Seksuologii MindClinic, gdzie pracuje psychoterapeutyczne głównie z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Leczenia Zaburzeń  Psychosomatycznych i Innych Nerwicowych, Oddziale Psychiatrycznym i Centrum Terapii Nerwic. W ramach studiów podyplomowych zrealizowała staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Pracowała w Centrum Psychologii Zdrowia Dormed w ramach Poradnii Zdrowia Psychicznego, Poradnii Terapii Uzależnień i Wspołuzależnienia oraz Poradnii Leczenia Środowiskowego. Współpracuje także z Poradnią Diabetica obejmując opieką psychologiczną pacjentów mających problemy z otyłością i odżywianiem.

Joanna Ostasz- Ważny

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od 2010 r. w ramach współpracy z WUM oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie psychopatologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych oraz psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Karolina Staniaszek

Dr n. społ. w zakresie psychologii, psychoterapeutka (certyfikat PTTPB nr 338), superwizorka (certyfikat PTTPB nr 71). Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych (współprowadzone przez Oxford Cognitive Therapy Centre) oraz liczne kursy doszkalające. Przez kilka lat pracowała w Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego. Doświadczenie zdobywała również m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dz. Wawer m.st. Warszawy, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, Psychiatrycznym Oddziale Dziennym dla Dzieci MCNiR oraz Zespole Środowiskowym Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji „Synapsis”.

Pracuje klinicznie od kilkunastu lat prowadząc terapię poznawczo-behawioralną i terapię schematu. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym (w tym PTSD), zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń afektywnych (m.in. depresji), a także wsparciu osób doświadczających stresu mniejszościowego.

Ponadto, prowadzi szkolenia dla terapeutów/ek przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego oraz superwizje kliniczne i szkoleniowe. Pracuje dydaktycznie w ramach Warsaw International Studies in Psychology (Wydział Psychologii UW). Posiada również doświadczenie w pracy naukowej, realizując m.in. badania dot. stresu pourazowego, zaburzeń osobowości oraz przebiegu i efektywności procesu psychoterapii (na Wydziale Psychologii UW oraz jako „visiting scholar” na Uniwersytecie Amsterdamskim we współpracy z prof. Arnoudem Arntzem). Stypendystka m.in. Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w kadencji 2022-24, członkini International Society for Schema Therapy oraz Society for Psychotherapy Research.

Ewa Wójcik

Psycholożka i terapeuta poznawczo – behawioralny. Obecnie w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Terapii Schematu. Posiada certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej i Oxord Therapy Centre. (certyfikat PTTPB  nr 132). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Schematu.

W nurcie CBT (Cognitive Behawioral Therapy) pracuje od 2004 roku. Specjalizuje się w terapii młodzieży i osób dorosłych. Główne obszary zainteresowań to depresja, zaburzenia lękowe i zaburzenia osobowości typu borderline. Od kilku lat Superwizor w naszej Akademii.

Agata Kołodziejczyk

doktor nauk medycznych, psycholog, psychoonkolog, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny (nr 1356). Od 2016 roku pracuje z pacjentami Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz ich bliskimi. Asystent w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz grupy terapeutyczne (przede wszystkim trening umiejętności DBT). Efekty prac badawczych na bieżąco publikuje w czasopismach branżowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku lekarskiego. Współpracowała ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się pacjentami chorującymi onkologicznie m. in. Fundacją Rak „n” Roll i Onkologika. Prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia grupowe dla pacjentów, ich bliskich oraz przedstawicieli zawodów medycznych- lekarzy, psychologów i in. W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej, terapii systemowej oraz DBT. 

Iga Jaraczewska

Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwentka psychologii klinicznej i psychologii wychowawczej Uniwersytetu Londyńskiego. W latach 2008-2010 wiceprzewodnicząca Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, superwizji i szkoleń w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych i terapii uzależnień w Polsce i Wielkiej Brytanii. Inicjatorka i wieloletnia prezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej PTTM, autorka licznych publikacji poświęconych Dialogowi Motywującemu, kierownik Studium Dialogu Motywującego prowadzącego do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM oraz kierownik kursu superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Anna Derwich

Superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych,  jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej.


Arkadiusz Bilejczyk

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (Certyfikat PTTPB nr 215)  oraz Superwizor-Dydaktyk PTTPB (Certyfikat PTTPB nr 48 ) , certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytetu SWPS). Absolwent szkolenia z psychoterapii w CBT Centrum w Warszawie.

W latach 2004 – 2018 pracował w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia oraz Poradni Leczenia Nerwic Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, wykładowca. Biegły sądowy z zakresu seksuologii Sądu Okręgowego w Warszawie, certyfikowany seksuolog sądowy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w 11. kadencji Władz. Współzałożyciel ośrodka szkolącego w psychoterapii Instytut Poznawczy – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Współzałożyciel ośrodków terapeutycznych Centrum Psychoterapii KONTAKT w Warszawie oraz Centrum Terapii Synteza w Krakowie.

Główne obszary zainteresowań naukowych i klinicznych, to dynamika emocjonalna i seksualna w długoterminowych relacjach partnerskich, poznawcze mechanizmy regulacji napięcia emocjonalnego i seksualnego. Ponadto od kilkunastu lat zajmuje się terapią osób mających trudności o charakterze hiperseksualnym (seksoholizm / uzależnienie od seksu / kompulsywne zachowania seksualne). Ma także kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze leczenia sprawców przemocy seksualnej oraz zaburzeń preferencji seksualnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Agnieszka Chmiel-Baranowska

Psycholog, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii. Absolwentka psychologii KUL. Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i psychotraumatologii. Od ponad 25 lat czynna zawodowo. Od ponad 20 lat psycholog w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci i Warszawskim Hospicjum Perinatalnym . Czynnie uczestniczy w szkoleniach psychologów z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej. Brała udział w wielu międzynarodowych kursach opieki paliatywnej, konferencjach, stażach zagranicznych we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Od 1998 do 2005 współpracowała z prof. Rubenem Bildem twórcą metody Creative Acompaniment. W latach 1996 – 2005 prowadziła wykłady w Instytucie Rozwoju Służb Socjalnych w Warszawie. W latach 2000 – 2008 współorganizowała z ramienia Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci coroczne konferencje o zasięgu ogólnopolskim na temat pediatrycznej opieki paliatywnej.

Przemysław Gorzelak

Od ponad 30 lat zajmuje się diagnozą, terapią i pomocą dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. W pracy terapeutycznej zarówno indywidualnej, grupowej jak i w pracy z rodzinami integruje różne podejścia terapeutyczne, m.in. poznawczo-behawioralne, dialogu motywującego, logoterapii. W pracy z ludźmi wspiera podmiotowość każdej osoby i elastyczność wobec trudności, umacnianie motywacji i troskę każdego o własny rozwój. Pracuje z pacjentami od 1988 roku. Specjalizuje się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii motywującej dzieci i młodzieży, nauczaniu psychoterapii oraz superwizji indywidualnej i grupowej. Zajmował się diagnozą kliniczną, penitencjarną oraz orzekaniem psychologicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przewodniczący oddziału w Bydgoszczy w 1991-95. Prowadził społeczne projekty wychowawcze w Fundacji Wiatrak w Bydgoszczy. Realizuje kursy i spotkania profilaktyczne, edukacyjne, treningowe oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Beata Kita

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka motywująca, superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracuje z osobami borykającymi się z takimi problemami jak zaniżona samoocena, trudności z realizacją celów, radzeniem sobie z emocjami (złością, gniewem), zaburzenia lękowe, depresja, kryzys psychologiczny, trudności w relacjach, w związkach, doświadczenie przemocy w rodzinie, uzależnienia, kłopoty wychowawcze. Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dorosłych, par, dzieci i młodzieży, warsztaty rozwoju osobistego, umiejętności rodzicielskich, udziela wsparcia psychologicznego. Kocha ludzi i uważa, że wszyscy zasługują na uwagę i szacunek. Dużo radości czerpie też z kontaktu z przyrodą i stara się dbać o nią, żyć w sposób ekologiczny. W pracy klinicznej szczególną wagę przywiązuje do wydobywania i rozwijania mocnych stron osoby, by oprzeć na nich zmianę. Od 1995 r. pracuje z pacjentami jako konsultant-psycholog w ośrodkach pomocy społecznej oraz w punkcie informacyjno-konsultacyjnym, jako psycholog i psychoterapeuta w organizacjach pozarządowych oferujących pomoc dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym.

Katarzyna Maruszewska

magister psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat PTTPB nr. 418), w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu Superwizora- Dydaktyka PTTPB . Ukończyła cykl szkoleń z Terapii Schematu, posiada certyfikat Standard Level Certified Individual Schema Therapist, Cert. IND-2631, a także szkolenia z RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowań), TSR (Terapii Skoncetrowanej na Rozwiązaniach)

Doświadczenie zdobywała m.in. w:

Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,

Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, Sieci Klinik Psychologiczno-Psychiatrycznych PsychoMEDIC w Warszawie, CBT – Poradni w Warszawie

Prowadzi indywidualną psychoterapię w nurcie poznawczo – behawioralnym oraz terapii schematu oraz wykłada m.in. w naszej Akademii.

Aleksandra Szyper-Maciejowska

Psycholożka i terapeuta poznawczo-behawioralny  (certyfikat  PTTPB  nr. 958). (Od początku studiów a także przez pierwsze lata po ich ukończeniu zajmowała się badaniami naukowymi dotyczącymi: rozwoju funkcji poznawczych u osób dwujęzycznych, czynników satysfakcji w bliskich związkach oraz mózgowego podłoża emocji. W tym czasie ukończyła studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii (SWPS, Katowice), brała udział w projektach badawczych  zwieńczonych artykułami naukowymi, a także prowadziła rehabilitacje poznawczą pacjentów neurologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z osobami uzależnionymi w szpitalu klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w Oddziale Dziennym w okolicach Krakowa. 

Ukończyła także szkolenia takie jak:  pojedyncze szkolenia w zakresie Terapii Schematów,  szkolenia dotyczące protokołów skutecznych w leczeniu PTSD (Terapia Przetwarzania Poznawczego oraz Przedłużona Ekspozycja) oraz całościowe szkolenie DBT.

Ma również doświadczenie w prowadzeniu treningów umiejętności DBT. Od 2021 roku poza pracą z indywidualnym klientem prowadzi szkolenia w naszej szkole w zakresie CBT i DBT dla przyszłych psychoterapeutów. Jest członkiem towarzystw PTTPB i PTDBT. 

Joanna Salbert

mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista kliniczny i Superwizor-Dydaktyk PTTPB (certyfikat psychoterapeuty PTTPB  nr 182, certyfikat superwizora PTTPB nr 44) należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT), posiadająca Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego przyznany przez Oxford Cognitive Therapy Centre & Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy wykorzystuje również elementy terapii rodzinnej oraz terapii schematu. Zawodowo związana była  z Zakładem Psychiatrii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”  oraz Przychodnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w ramach Szpitala Nowowiejskiego. Obecnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w III Klinice Psychiatrycznej oraz Ośrodku Medycyny Snu IPiN.

Aleksandra Wacławczyk – Gawin

psycholog, psychoterapeuta  (certyfikat PTTPB nr 223), Superwizor-Dydaktyk PTTPB (certyfikat PTTPB  nr 62)

Doświadczenia zawodowe zdobywała od 2001 jako psycholog szkolny na wszystkich etapach edukacji,w ramach  pracy diagnostycznej i terapeutycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przychodni zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, na oddziale dziennym zaburzeń psychicznych osób dorosłych, poprzez własną praktykę w ramach gabinetu prywatnego, współpracując z instytucjami publicznymi i prywatnymi w zakresie profilaktyki, pomocy psychologicznej, szkoleń w tematyce zdrowia psychicznego oraz terapii zaburzeń psychicznych starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Doświadczenie dydaktyczne zdobywa od 2007 prowadząc m.in.: szkolenia dla rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów, pracowników pomocy społecznej, prowadzenie zajęć dla studentów z zakresu rozwoju psychicznego wieku dziecięcego i młodzieńczego, psychopatologii, terapii zaburzeń psychicznych.

Główne obszary zainteresowania naukowego i klinicznego to:

wspieranie prawidłowego rozwoju młodzieży i „młodych dorosłych”, motywowanie do samorozwoju, świadomej regulacji swoich potrzeb i emocji, rozwiązywania trudności rozwojowych i środowiskowych, budowanie poczucia sprawstwa w działaniu. Praca terapeutyczna w oparciu o CBT, TS, DBT, ACT szczególnie w obszarze lęków, traum, relacji i zaburzeń osobowości.