Kadra

Nasi wykładowcy to doświadczeni psychoterapeuci poznawczo-behawioralni, w tym certyfikowani psychoterapeuci poznawczo-behawioralni PTTPB i terapeuci motywujący PTTM, posiadający również dyplomy superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

To wysokiej klasy specjaliści – ludzie z bogatym doświadczeniem zarówno klinicznym, jak i dydaktycznym, uczący z pasją i zaangażowaniem.

Są aktywnymi członkami  liczących się światowych organizacji zawodowych (PTTPB, PTTM, MINT, EACBT etc.), publikują książki i artykuły w profesjonalnych periodykach.

Niektórzy z nich to światowej skali eksperci i autorytety w zakresie badań klinicznych i praktyki psychoterapeutycznej, autorzy najczęściej stosowanych modeli i koncepcji terapeutycznych.


Iga Jaraczewska 

Superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Absolwentka psychologii klinicznej i psychologii wychowawczej Uniwersytetu Londyńskiego. W latach 2008-2010 wiceprzewodnicząca Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej, superwizji i szkoleń w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych i terapii uzależnień w Polsce i Wielkiej Brytanii. Inicjatorka i wieloletnia prezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej PTTM, autorka licznych publikacji poświęconych Dialogowi Motywującemu, kierownik Studium Dialogu Motywującego prowadzącego do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego PTTM oraz kierownik kursu superwizora-dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.


Anna Derwich

Superwizor-dydaktyk PTTPB, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej, superwizji indywidualnej oraz grupowej terapeutów poznawczo-behawioralnych,  jak również zespołów terapeutycznych zakładów karnych (m.in. w Potulicach i Grudziądzu), zespołów interwencji kryzysowej oraz zespołów interdyscyplinarnych działających w obszarze pomocy społecznej.


Iwona Popielarz

Specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży oraz terapeuta motywujący. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie, terapii indywidualnej, grupowej, pracy z rodzinami oraz pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Pracuje klinicznie w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,  w gabinecie prywatnym  oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela; działalność dydaktyczna  –  z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (studia podyplomowe), szkolenia dla kadry medycznej oraz nauczycieli.


Joanna Dudek

Jest absolwentką psychologii (mgr, Uniwersytet Warszawski, 2007) i dietetyki (lic., Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2010) oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (tytuł doktora nauk społecznych, 2017). W ramach badań doktorskich zajmowała się uwarunkowaniami jakości życia kobiet przewlekle chorych. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę.
Ukończyła 2-letnie Studium Dialogu Motywującego, szkolenie dla trenerów Dialogu Motywującego oraz 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej. Brała również udział w licznych szkoleniach z terapii akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) i psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP-Functional Analytic Psychotherapy). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę psychoterapeutyczną jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej oraz Association for Contextual Behavioral Science.
Jej zainteresowania obejmują : mindfulness, terapie trzeciej fali, jakość życia w chorobach przewlekłych oraz prowadzących do widoczne zmiany w wyglądzie oraz zaburzenia odżywiania.


Joanna Ostasz- Ważny

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od 2010 r. w ramach współpracy z WUM oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie psychopatologii, diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych oraz psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Aktualnie odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego.


Profesor Andrew R. Kuczmierczyk

Syn polskich, powojennych emigrantów, urodził się i wychował na Highgate w pólnocnym Londynie. Po ukończeniu studiów magisterskich z psychologii i sociologii na University of Keele ciekawość natury ludzkiej oraz badań zachowania ludzkiego pokierowały go w kierunku kariery klinicznej psychologii. Między latami 1977-1980 odbył staż kliniczny pod nadzorem swego mentora Profesora Victor Meyer w Middlesex Hospital Medical School, London poczem wyjechał do Stanów Zjednoczonych na studia doktoranckie z psychologii klinicznej na University of  Georgia oraz University of California Los Angeles (UCLA). Od lat 1984 – 1986 wykladal w dziale Psychiatrii na University of Rochester Medical School zanim przejał pozycję Profesora i Director of Behavioural Medicine Programs w dziale Psychiatrii na Louisiana State University School of Medicine w New Orleans, Louisiana miedzy latami 1986 -1994. W tym samym czasie był Profesorem Anestezjologji w dziale Anestezjologii Badań Schorzeń Bólu na Tulane University Medical School, New Orleans oraz Dyrektorem Psychologii w Klinice Schorzeń Bólu Głowy w Institute of Neurological Disorders, LSU Medical Center, New Orleans.  Professor Kuczmierczyk powrócił na stałę do Londynu w 1994 gdzie przez nastepne 18 lat wykladal w Department of Psychology na City University London i przez wiele lat kierował programem po-magisterskim/doktoranckim z psychologii zdrowia. Obecnie jest Profesorem w dziale psychologii klinicznej na University of Hertfordshire oraz prowadzi klinikę psychologiczną powiazaną z leczeniem i badaniem pacjentów z schorzeniami przewlekłego bólu.Profesor Kuczmierczyk jest współautorem między innymi jednej z pierwszych wydanych książek z dziedziny psychologii zdrowia – Health Psychology – A Psychobiological Perspective oraz póżniejszej – Formulation and Treatment in Clinical Health Psychology poza licznymi artykułami naukowymi z dziedziny psychosomatyki, klinicznej psychologii i psychologii zdrowia. Profesor Kuczmierczyk jest czlonkiem Health Professions Council i oprócz pracy klincznej w szpitalu, przyjmuje prywatnych pacjentów


Joanna Sielska

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny terapeuta dialogu motywującego, interwent i superwizor interwencji kryzysowej, superwizor dydaktyk TPB. Pracuje z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości, a także z osobami po przeżytej traumie, w kryzysie suicydalnym oraz doświadczających przemocy.
Prowadzi grupy wsparcia dla osób w żałobie.


Agata Filipek (Rakowska)

Jest psychologiem, psychoterapeutą. Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Psychologii o specjalizacji Psychologia Kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychoonkologii. Pracowała z osobami cierpiącymi onkologicznie na wszystkich etapach choroby oraz ich rodzinami. Skończyła Studium Dialogu Motywującego, który wykorzystuje w pracy z pacjentami. Jest certyfikowanym psychoterapeutą w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła szkolenie dotyczące terapii schematów oraz podyplomowe studia z diagnozy psychologicznej. Aktualnie pracuje w jednym z oddziałów dziennych szpitala psychiatrycznego.