Program szkoły

Czteroletnie szkolenie podyplomowe w terapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez AMiE trwa 4 lata i obejmuje łącznie 1200 godz. w tym:

 • 540 godzin dydaktycznych szkolenia teoretycznego w formie wykładów i praktycznego w formie warsztatów
 • 200 godz. superwizji klinicznej
 • 100 godz. zajęć rozwoju osobistego
 • 360 godz. stażu, w tym  120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, które uczestnik kursu realizuje samodzielnie

W ramach opłaty zapewniamy:

 • Możliwość uczenia się od największych autorytetów w terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującym – dotąd gościliśmy Prof. William R. Miller, Prof. Robert Leahy, Prof. Paul Salkovskis, Prof. Jonathan Kanter, Prof. Andrew Kuczmierczyk, Prof. Christopher Wagner, dr Guy Undrill, Peter Armstrong – każda edycja szkolenia w ramach zajęć będzie miała możliwość uczenia się od zagranicznego Gościa
 • Możliwość uczenia się od polskich praktyków terapii poznawczo-behawioralnej, którzy posiadają również doświadczenie w pracy dialogiem motywującym, terapią schematów, FAP, DBT oraz ACT
 • Możliwość udziału w wymaganych do certyfikatu 100 godzinach zajęć rozwoju osobistego
 • Małe grupy superwizyjne
 • Już od pierwszego roku szkolenia gwarantujemy możliwość udziału w superwizjach i łączenia praktyki z teorią.
 • Zakończenie szkolenia gwarantuje możliwość wystąpienia o certyfikat  psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Zajęcia odbywają się w formie 35 dwudniowych lub trzydniowych zjazdów oraz 3 trzydniowych zjazdów zajęć pracy własnej.

Program naszego czteroletniego podyplomowego szkolenia jest unikalny na skalę krajową; powstał w konsultacji z największymi autorytetami psychoterapii i obejmuje następującą tematykę:
 • Ogólne zagadnienia teoretyczne i praktyczne terapii poznawczo-behawioralnej – główne założenia terapii poznawczych i behawioralnych, konceptualizację przypadku i sformułowanie celów terapii, zapoznanie z podstawowymi technikami terapii poznawczej i terapii behawioralnej, planowanie i ocena podejmowanych strategii terapeutycznych

Ramowy zakres tematyczny zajęć

 • Wprowadzenie do TPB
 • Motywowanie klienta do pracy – Dialog Motywujący
 • Konceptualizacja
 • Podstawowe metody pracy w TPB – techniki poznawcze
 • Podstawowe metody pracy w TPB – Techniki wyobrażeniowe i behawioralne
 • TPB zaburzeń lękowych
 • TPB zaburzeń depresyjnych
 • TPB zab. lęk. – fobie proste/panika/ agorafobia /lęk o zdrowie
 • TPB zab. lęk. – Lęk społeczny/ uogólniony
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • Trauma i PTSD
 • Zaburzenia depresyjne i niska samoocena
 • Żałoba, choroba terminalna
 • Myśli i tendencje samobójcze
 • Zaburzenia odżywiania
 • Dialog Motywujący w zaburzeniach psychicznych
 • TPB zaburzeń osobowości
 • Terapia borderline – Dialektyczna Terapia Behawioralna
 • Zaburzenia osobowości – Terapia schematów i trybów 
 • TPB -Terapia dzieci i młodzieży
 • Terapia systemowa oraz TPB par i rodzin
 • Złość i przemoc
 • Zaburzenia somatyczne
 • TPB i Dialog Motywujący w pracy z grupą
 • Standardy leczenia, zagadnienia etyczne, badania nad skutecznością psychoterapii
 • Trzecia fala TPB – ACT Trzecia fala
 • TPB – FAP Trzecia fala TPB – Mindfulness
 • Trzecia fala TPB – DBT
 • TPB w leczeniu uzależnień
 • Elementy neuronauki
 • Zaburzenia seksualne
 • Stres i zdrowie
 • Psychozy
 • Elementy psychologii społecznej