Rekrutacja

Zakończyliśmy nabór na edycję wiosenną 2023 czteroletniego szkolenia TPB. Wkrótce rozpoczniemy nabór na edycję jesienną.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem medycznym, psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, resocjalizacyjnym oraz pielęgniarskim. Warunkiem wstępnym zgłoszenia uczestnictwa w kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przedstawienie kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni i życiorysu zawierającego informacje o dotychczasowej praktyce klinicznej i doświadczeniu zawodowym.
Opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł należy wnieść na konto Akademii Motywacji i Edukacji: 07 1140 2004 0000 3802 7514 5001 z dopiskiem opłata rekrutacyjna.

Decyzję o przyjęciu na kurs psychoterapii podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

START szkoły: kwiecień 2023

Miejsce zajęć: Warszawa/ on-line.

Szczegółowe opłaty w ramach czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

 • Opłata za jeden zjazd –  1445 zł
 • Całość –  38 zjazdów x 1445 zł 
 • Opłata egzaminacyjna –2490 zł

Zapraszamy!

FAQ


Kontakt

 1. Kontakt z AMIE:
  kontakt@amie.pl – wszelka korespondencja
  Adres korespondencyjny:
  ul. Brzozowa 12/10, Warszawa 00-286
  Telefon: 536 736 001

Organizacja zajęć podczas pandemii COVID

 1. Za pomocą jakich narzędzi prowadzone są zajęcia zdalne?
  Zajęcia odbywają się na platformie Zoom (https://zoom.us/). Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy zainstalować aplikację na komputerze. Instrukcja dotycząca pracy na Zoom
 2. Kiedy otrzymam dostęp do zajęć?
  Dostępny – link i hasło oraz dodatkowe materiały na zajęcia, wysyłane są w każdy czwartek poprzedzający zjazd.
 3. Czy wykłady są nagrywane i możemy z tych nagrań skorzystać w razie nieobecności na zajęciach?
  Wykłady  w AMiE mogą być nagrywane wyłącznie na potrzeby AMIE. 
  AMIE nie wyraża zgody na nagranie zajęć  prowadzonych przez naszą szkołę.

Rekrutacja

 1. Kiedy rozpoczyna się rekrutacja i jak długo trwa?
  W ciągu roku odbywają się 2 rekrutacje – wiosenna i  jesienna. Otwarcie rekrutacji ogłaszamy na naszej stronie oraz Facebooku. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.
 2. Gdzie znajdę informację o rekrutacji?
  Informację znajdą Państwo na naszej stronie AMiE i na Facebooku.  Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.
 3. Jak wygląda proces rekrutacji?
  Proces rekrutacji składa się z:
  – Wypełnienia formularza oraz przesłania dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV oraz oświadczenie o zgodności dokumentów z oryginałem.
  – Rozmowy kwalifikacyjnej (po otrzymaniu Państwa zgłoszenia, prosimy o dokonanie opłaty rekrutacyjnej i zapraszamy Państwa na rozmowę).
  Po rozmowie kwalifikacyjnej podjęta zostanie decyzja o przyjęciu Państwa do naszej szkoły, którą otrzymają Państwo drogą mailową. W okresie pandemii, do odwołania, rozmowy rekrutacyjne odbywają się online. 
 4. Na czym polega rozmowa kwalifikacyjna?
  Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest przez superwizora-dydaktyka PTTPB. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena motywacji kandydata do podjęcia szkolenia oraz jego predyspozycji do pracy w roli psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.
 5. Co decyduje o przyjęciu do szkoły?
  Decyzję o przyjęciu na czteroletnie szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej  podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Czy mogę zapisać się na rekrutację nie mając pacjentów?
  Doświadczenie pracy z pacjentami nie jest wymagane na etapie rekrutacji. W trakcie szkolenia niezbędne będzie nabywanie praktycznego doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii.
 7. Czy wymagamy odbycia własnej psychoterapii?
  Nie wymagamy uczestnictwa we własnej psychoterapii. W ramach szkoły psychoterapii AMIE odbędą  się 3 zjazdy rozwoju osobistego (100 godzin dydaktycznych). Spełnia to w całości warunek godzin pracy własnej wymaganej przez PTTPB do certyfikatu terapeuty.
 8. Czy trzeba mieć zdane studia wyższe? Jeśli tak, jakie?
  Aby przystąpić do szkoły psychoterapii niezbędny jest dyplom magisterski psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa bądź dyplom lekarza.
  W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli osoby, mają absolutorium (zdane wszystkie egzaminy, zaliczone seminarium magisterskie, złożoną pracę) i czekają już tylko i wyłącznie na termin obrony to istnieje możliwość warunkowego przyjęcia na pierwszy rok szkolenia. Warunkiem dalszej nauki będzie uzyskanie tytułu magistra w ciągu bieżącego roku akademickiego. Wówczas będą mogli Państwo dalej kontynuować szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB.

Transfer z innej szkoły

 1. Czy mogę przepisać się do Państwa szkoły?
  Tak, istnieje taka możliwość. Do przeanalizowania Państwa sprawy potrzebne nam będą:
  • Dyplom bądź zaświadczenie o obronie  pracy magisterskiej
  • CV
  • Zaświadczenie z poprzedniej szkoły:
   • z dokładną liczbą godzin odbytych superwizji, zajęć dydaktycznych
   • z informacją o prowadzących i superwizorach (imię i nazwisko prowadzącego oraz informacja czy certyfikowany w PTTPB czy nie) 
 2. Czy zaliczacie zajęcia w których brałam/brałem udział w innej szkole?
  To zależy. Jeśli zajęcia były prowadzone przez certyfikowanych wykładowców/ superwizorów (certyfikat PTTPB) i posiadają Państwo zaświadczenie, wówczas zajęcia zaliczamy. Każdą sprawę analizujemy indywidualnie i przesyłamy konkretną propozycję planu, umowy i regulaminu.

Finanse

 1. Na jakie konto należy dokonywać wpłat?
  Akademia Motywacji i Edukacji Sp. z o.o. 
  07 1140 2004 0000 3802 7514 5001

  Zgłaszam swój udział w Czteroletnim Kursie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2023-2027)

  Imię i nazwisko *

  Zawód

  Specjalizacja

  DANE ADRESOWE

  Adres zamieszkania *

  E-mail *

  Numer telefonu *

  Miejsce zatrudnienia

  Dodaj kopię dyplomu ukończenia studiów:

  Dodaj CV uwzględniające wykształcenie

  Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

  O szkole AMiE dowiedziałam/em się:


  ZGODA

  1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych związanych z realizacją szkolenia organizowanego przez AMiE. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AMiE sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12/10. Podanie Pana/i danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje Panu/i prawo do dostępu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. *

  * - pola wymagane