Rekrutacja

Zakończyliśmy nabór do szkoły TPB na jesień 2020. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie! Nabór na kolejną edycję rozpoczniemy wiosną 2021. Więcej informacji podamy wkrótce.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem medycznym, psychologicznym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym oraz pielęgniarskim. Warunkiem wstępnym zgłoszenia uczestnictwa w kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przedstawienie kopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni i życiorysu zawierającego informacje o dotychczasowej praktyce klinicznej i doświadczeniu zawodowym.
Opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto Akademii Motywacji i Edukacji: 07 1140 2004 0000 3802 7514 5001 z dopiskiem opłata rekrutacyjna.

Decyzję o przyjęciu na kurs psychoterapii podejmuje Kierownik merytoryczny kursu wraz z zespołem na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

START: wrzesień 2020

Miejsce zajęć: Warszawa. We wrześniu i październiku zajęcia odbywają się on-line na platformie Zoom. Forma zajęć w kolejnych miesiącach zależna jest od sytuacji epidemiologicznej.

Szczegółowe opłaty w ramach czteroletniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

 • Opłata za jeden zjazd – 1035 zł
 • Całość – 38 zjazdów x 1035zł  – 39 330zł
 • Kaucja, która opłaci ostatni zjazd – 1035zł
 • Opłata egzaminacyjna – 1500zł

Zapraszamy

  Zgłaszam swój udział w Czteroletnim Kursie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (2020-2024)

  Imię i nazwisko *

  Zawód

  Specjalizacja

  DANE ADRESOWE

  Adres zamieszkania *

  E-mail *

  Numer telefonu *

  Miejsce zatrudnienia

  Dodaj kopię dyplomu ukończenia studiów:

  Dodaj CV uwzględniające wykształcenie

  Dane do wystawienia faktury (nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP)

  O szkole AMiE dowiedziałam/em się:


  ZGODA

  1. Uczestnik oświadcza, iż będzie uczestniczył w niniejszym szkoleniu w ramach wykonywanej działalności zawodowej / gospodarczej.*

  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów kontaktowych związanych z realizacją szkolenia organizowanego przez AMiE. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AMiE Derwich, Jaraczewska s.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozwa 12/10. Podanie Pana/i danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz przysługuje Panu/i prawo do dostępu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom. *

  * - pola wymagane