Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobami narażonymi na traumę

Szkolenie dla profesjonalistów – psychologów i psychoterapeutów 
Wtorek, 21.06.2022, godz. 18.00 – 20.00
Forma: online
Tłumaczenie na jęz. polski i jęz. ukraiński

W ramach programu AMiE dla Ukrainy, serdecznie zapraszamy na szkolenieZastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobami narażonymi na traumę”, które poprowadzą dwie wybitne badaczki i klinicystki: prof. Denise Walker i prof. Debra Lee Kaysen

Dialog Motywujący (DM) jest wysoce skutecznym podejściem terapeutycznym w reagowaniu na zachowania ryzykowne dla zdrowia i w łagodzeniu szkodliwych dla zdrowia psychicznego objawów. Strategie DM zaczęto również stosować w przypadku objawów związanych z traumą i PTSD.

Po zapoznaniu się z podstawowymi założeniami DM, prowadzące omówią:

 • Zastosowanie DM  w leczeniu osób narażonych na traumatyczne wydarzenia.
 • W jaki sposób zastosować DM w różnych fazach po  traumie. Ostra faza: w pierwszym miesiącu po ekspozycji na traumę, DM używany, aby pomóc wyjaśnić i ustalić priorytety pilnych potrzeb oraz ułatwić naturalny powrót do zdrowia. Przewlekły etap reakcji na traumę: DM wykorzystany do wydobycia celów zmiany nieprzystosowawczych zachowań klienta, może ułatwić zaangażowanie w leczenie i pomóc klientowi  przejść w kierunku zdrowszych wzorców radzenia sobie. 
 • Poprzez przykłady i scenariusze kliniczne prowadzące zilustrują, w jaki sposób DM może wzbogacić inne, omawiane na poprzednich seminariach metody, takie jak pierwsza pomoc psychologiczna i terapia poznawczo-behawioralna.

Prowadzące: 

prof. Denise Walker – wykładowczyni na wydziale psychologii na University of Washington. Tytuł doktora psychologii klinicznej uzyskała na Uniwersytecie w Nowym Meksyku. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje zachowania uzależniające, leczenie uzależnień i nadużywania konopi indyjskich oraz pomoc ofiarom przemocy seksualnej. Jej badania koncentrują się na opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu interwencji, które przynoszą pozytywne zmiany we wzorcach zachowań, w  szczególności – w pomaganiu ludziom w zdobyciu motywacji do zmiany ryzykownych zachowań i osiąganiu celów. Jest dyrektorką Grupy Badawczej Programów Innowacyjnych (IPRG), która prowadzi badania mające na celu zdobycie wiedzy o cechach i potrzebach marginalizowanych populacji oraz ocenia skuteczność metod przełamujących bariery w świadczeniu usług w zakresie zdrowia społecznego i psychicznego.

prof. Debra Lee Kaysen –  wykładowczyni na wydziale psychologii na Stanford University. Tytuł doktora psychologii uzyskała na University of Missouri. Założycielka programu mającego na celu opracowanie i przetestowanie bardziej dostępnych interwencji dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne po wydarzeniach traumatycznych na University of Washington. Jej  specjalizacją, zarówno w pracy badawczej, jak i klinicznej, jest leczenie osób, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, w tym leczenia zespołu stresu pourazowego i zaburzeń pokrewnych. Przeprowadziła krytyczne badania dotyczące leczenia zespołu stresu pourazowego i/lub używania substancji psychoaktywnych w różnych populacjach. Jej inne badania skupiały się na znalezieniu wzajemnego wpływu PTSD i używania substancji psychoaktywnych.Jest byłą prezeską Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Stresem Pourazowym (ISTSS).

Szkolenie AMiE realizowane jest na zasadach Pro Bono – przy zapisach prosimy jedynie o dokonanie wpłaty min. 50 zł darowizny na wsparcie zbiórki organizacji pozarządowej KIK, która między innymi zorganizowała ewakuację kilkuset dzieci z niepełnosprawnościami z ukraińskich domów dziecka, udziela pomocy rzeczowej służbom medycznym oraz osobom potrzebującym w Ukrainie; KIK w Polsce prowadzi hostel dla uchodźców i świetlice dla dzieci uchodźczych.

Darowiznę w wysokości min. 50 zł należy wpłacić na konto:

Klub Inteligencji Katolickiej

Numer Konta: 69 1560 0013 2000 1706 4454 5706

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe – Ukraina

Podajemy link do strony KIK, gdzie mogą Państwo dowiedzieć się więcej na temat działań humanitarnych prowadzonych przez organizację.

Formularz rejestracji

  Chcę wziąć udział w szkoleniu "Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z osobami narażonymi na traumę", które poprowadzą prof. Denise Walker i prof. Debra Lee Kaysen.

  Imię:*

  Nazwisko:*

  E-mail:*

  Telefon:*

  Miasto:

  Zgodnie z zasadami załączam dowód wpłaty darowizny na zbiórkę KIK dla Ukrainy:*

  O szkoleniu dowiedziałam/em się:


  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Akademia Motywacji i Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-286) przy ul. Brzozowej 12/10. Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Akademię Motywacji i Edukacji w celu realizacji seminarium. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Podanie tych danych jest dobrowolne.

  ZGODA

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji kursu.*

  * - pola wymagane