wsparcie – profesjonalizm – kwalifikacje

Szkolenie podyplomowe w terapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez AMiE trwa 4 lata i obejmuje łącznie 1200 godzin w tym:

 • 540 godzin dydaktycznych szkolenia teoretycznego w formie wykładów i praktycznego w formie warsztatów,
 • 200 godzin superwizji klinicznej,
 • 100 godzin rozwoju osobistego (terapii własnej), z czego 60 godzin realizowanych jest w ramach programu szkoły psychoterapii,
 • 360 godzin stażu, w tym 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, które uczestnik kursu realizuje samodzielnie.

W ramach opłaty zapewniamy:

 • możliwość uczenia się od największych autorytetów w terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującym – dotąd naszymi Gośćmi byli m.in.: Prof. William R. Miller, Prof. Robert Leahy, Prof. Paul Salkovskis, Prof. Jonathan Kanter, Prof. Andrew Kuczmierczyk, Prof. Christopher Wagner, dr nauk med. Guy Undrill, Peter Armstrong – każda edycja szkolenia w ramach zajęć będzie miała możliwość uczenia się od naszych zagranicznych Przyjaciół,
 • możliwość uczenia się od polskich praktyków terapii poznawczo-behawioralnej, którzy posiadają również doświadczenie w pracy dialogiem motywującym, terapią schematów, FAP, DBT oraz ACT,
 • już od pierwszego roku szkolenia gwarantujemy możliwość udziału w superwizjach i łączenia praktyki z teorią,
 • małe grupy superwizyjne,
 • zakończenie szkolenia gwarantuje możliwość wystąpienia o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zajęcia odbywają się w formie 38 zjazdów dydaktycznych i/lub superwizyjnych.

Program naszego czteroletniego podyplomowego szkolenia:

 • Jest unikalny na skalę krajową
 • Powstał w konsultacji z największymi autorytetami psychoterapii
 • Obejmuje następującą tematykę:

Ogólne zagadnienia teoretyczne i praktyczne terapii poznawczo-behawioralnej – główne założenia terapii poznawczych i behawioralnych, konceptualizację przypadku i sformułowanie celów terapii, zapoznanie z podstawowymi technikami terapii poznawczej i terapii behawioralnej, planowanie i ocena podejmowanych strategii terapeutycznych. Nasi studenci uczą się również metod terapeutycznych tzw. Trzeciej Fali oraz Dialogu Motywującego.

Ramowy zakres tematyczny zajęć zawiera takie zagadnienia, jak:

 • Wprowadzenie do TPB
 • Motywowanie klienta do pracy – Dialog Motywujący
 • Konceptualizacja
 • TPB zaburzeń lękowych
 • TPB zaburzeń depresyjnych
 • TPB zab. lęk. – fobie proste/panika/ agorafobia /lęk o zdrowie
 • TPB zab. lęk. – lęk społeczny/ uogólniony
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • Trauma i PTSD
 • Zaburzenia depresyjne i niska samoocena
 • Żałoba, choroba terminalna
 • Myśli i tendencje samobójcze
 • Zaburzenia odżywiania
 • Dialog Motywujący w zaburzeniach psychicznych
 • TPB zaburzeń osobowości
 • Terapia borderline – Dialektyczna Terapia Behawioralna
 • Zaburzenia osobowości – Terapia schematów i trybów
 • TPB – Terapia dzieci i młodzieży
 • Terapia systemowa
 • Złość i przemoc
 • Zaburzenia somatyczne
 • TPB i Dialog Motywujący w pracy z grupą
 • Standardy leczenia, zagadnienia etyczne, badania nad skutecznością psychoterapii
 • Trzecia fala TPB – ACT Trzecia fala
 • TPB – FAP Trzecia fala
 • Mindfulness
 • Trzecia fala TPB – DBT
 • TPB w leczeniu uzależnień
 • Zaburzenia seksualne
 • Stres i zdrowie
 • Psychozy
 • Elementy psychologii społecznej
 • Psychopatologia dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • TPB zaburzeń afektywnych dwubiegunowych