We wrześniu 2023, Uczestnicy szkoły psychoterapii AMiE mieli przyjemność słuchać wykładu inauguracyjnego, który wygłosił dr Allen Miller – doświadczony klinicysta, trener i dyrektor programowy TPB w Beck Institute. Dr Miller to również utalentowany autor, którego artykuły, książki i szkolenia na temat TPB, depresji, lęku i stresu stały się punktem odniesienia dla wielu specjalistów i osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

W swoim wystąpieniu, dr Miller opowiedział o powodach, dla których wkroczył na drogę psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Zdradził też, jak w czasie lunchu z prof. Aaronem Beckiem odkrył istotę i to, co stanowi największą siłę TPB. Według prof. Becka istotą tą jest to, że TPB realnie pomaga ludziom – pomaga im być lepszymi i żyć życiem, którego chcą.

Dr Miller na własnym przykładzie pokazał, jak piękna i rozwojowa może być ścieżka zawodowa psychoterapeuty. Prelegent podzielił się też tym, co jego przekonuje w terapii poznawczo-behawioralnej opartej na modelu Becka, a są to:

  1. Humanizm: Dr Miller podkreślił, że praca terapeutyczna jest dla niego działaniem w obszarze psychoterapii prowadzonej z troską o ludzi. Celem tereapeuty powinno być nie tylko pomaganie ludziom jak radzić sobie z problemami, ale także wspieranie ich w dążeniu do życia zgodnie z ich własnymi wartościami. Po to, by mogli realizować to, czego naprawdę chcą w życiu.
  2. Model naukowy: Prelegent zaznaczył, że sama troska o pacjenta nie wystarcza w terapii. Istnieje szeroki zestaw narzędzi i technik, które mogą pomóc pacjentom w radzeniu sobie z zaburzeniami takimi jak lęki, depresja czy uzależnienia. Terapia poznawczo-behawioralna dostarcza tych narzędzi i pomaga pokonać bariery utrudniające życie zgodnie z wartościami. Pomaga odnaleźć konkretne sposoby poprawy jakości życia.
  3. Struktura prowadzenia terapii: Dr Miller podkreślił znaczenie struktury procesu terapeutycznego. Dzięki jasno określonym kierunkom i etapom terapii można efektywniej osiągać cele terapeutyczne. Ta struktura pomaga pacjentom skoncentrować się na swoim rozwoju, osiąganiu życiowych planów i dążenia do życia, o którym marzą.

Przesłanie, które zostawił nam dr Miller, brzmi: “To właśnie bycie człowiekiem powinno leżeć u podstaw pracy terapeuty”. Podkreślił też, że praca terapeutyczna to ciągły proces – dzisiaj jestem lepszym terapeutą niż 5 lat temu, a za 5 lat będę lepszy niż jestem teraz. A najlepszym sposobem, by zostać dobrym terapeutą nie jest czytanie książek czy prowadzenie debat o skutecznych narzędziach do pracy, a – po prostu – prowadzenie terapii.

I niech to będzie też nasze przesłanie i motywacja – nie tylko na kolejny rok, ale na czas całej pracy terapeutycznej. Pragnienie niesienia pomocy i dążenie do tego, aby nasza praca opierała się na szacunku i otwartości wobec drugiego człowieka. Chcemy, aby te wartości towarzyszyły nam i naszym kursantom każdego dnia w praktyce terapeutycznej.