Skuteczne wykorzystanie zbiegów okoliczności w psychoterapii

Uczestnicy szkoły psychoterapii AMiE już od pierwszych chwil nauki mogą liczyć na obecność wybitnych gości. Pierwszym z nich był William R. Miller – profesor wydziałów psychologii i psychiatrii Uniwersytetu Nowego Meksyku i jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Wykład inauguracyjny profesora Millera przybliżył nam historię wielu zbiegów okoliczności, które doprowadziły go do stworzenia nowatorskiego i coraz bardziej popularnego modelu metodycznego działania na polu wzmacniania motywacji – Dialogu Motywującego.

Jak sam wspomina, podczas swojej 50-letniej kariery, profesor Miller wiele zawdzięcza nieoczekiwanym wydarzeniom, takim jak otrzymanie grantu szkoleniowego w zakresie leczenia uzależnień (z którymi dotąd nie był związany) czy studia doktoranckie w Oregonie, gdzie program nauczania oparty na terapii behawioralnej poprzedzony był obowiązkowym kursem rozmawiania z pacjentami. To właśnie umiejętność słuchania i rozmawiania z ludźmi stała się jednym z fundamentów stworzonego później przez niego Dialogu Motywującego. Zamiast ślepo wierzyć statystykom i badaniom przedstawiającym alkoholików jako osoby kłamliwe i wypierające rzeczywistość, prof. Miller podczas nieplanowanej wcześniej pracy w Nowym Meksyku uczył się jak słuchać i leczyć ludzi z uzależnieniami przy wykorzystaniu terapii poznawczo-behawioralnej. Kolejnym niespodziewanym momentem w karierze profesora był wyjazd do Norwegii, gdzie prowadził wykłady o leczeniu alkoholizmu, będące doskonałą przestrzenią na praktykowanie jeszcze nienazwanego wówczas modelu Dialogu Motywującego. Tak właśnie profesor Miller nazwał szereg zasad skupiających się na motywowaniu pacjentów, aby ci poczuli się zainspirowani do podjęcia leczenia i zmiany życia na lepsze. Zasady przeniesione na papier zostały opublikowane w artykule opublikowanym na łamach „Behavioral Psychotherapy”, a następnie w książce “Motivational Interviewing”, napisanej wspólnie ze Stephenem Rollnickiem w 1991 roku.

Niewątpliwe poświęcenie się profesora Millera tematowi leczenia osób z uzależnieniami i motywowaniu ich do zmiany oraz niebywały szereg zbiegów okoliczności doprowadziły do tego, że obecnie mamy ponad trzy tysiące trenerów Dialogu Motywującego (w tym obie założycielki AMiE – Igę Jaraczewską i Annę Derwich) posługujących się 61 językami.

Dialog Motywujący to sposób bycia z pacjentem. Taki sposób, który wspiera, inspiruje i buduje motywację do leczenia, a tym samym prowadzi do poprawy jakości życia milionów osób na całym świecie. Jak widać, warto ufać temu, co przynosi życie i iść śladem zbiegów okoliczności, czego doskonałym przykładem jest profesor William Miller.

prof. William R. Miller