Historia AMiE

W AMiE zakończył się kolejny warsztat dotyczący trzeciej fali CBT: Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP) prowadzony przez profesora Jonathana Kantera, który drugi raz gościł u nas w AMiE. Specjalne podziękowania dr Joannie Dudek za wsparcie w przeprowadzeniu warsztatu.


Zakończyliśmy pierwszy w Polsce całościowy kurs DBT. Ostatnie 6 miesięcy to okres 10 dniowych warsztatów, intensywnej pracy w ramach zespołów konsultacyjnych i superwizji pod okiem znakomitych prowadzących Darryl Christie i Marie Wassberg. Kameralne grono 16 uczestników dało nam możliwość intensywnego szkolenia w warunkach sprzyjających uczeniu się.  Wierzymy, że ta niesamowita praca przekłada się na wzrost i rozwój naszych klientów i nas samych! Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz Prowadzącym –  za zaangażowanie i otwartość w dzieleniu się wiedzą.

3.06.2020

Wystartowało szkolenie drugiej grupy w ramach projektu Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Dziękujemy grupie za zbudowanie wspaniałego ducha DM!

26.05.2020


Szkolenie „Interwencja kryzysowa w czasie pandemii Covid 19”. W czasie izolacji wiele osób doświadczyło i doświadcza kryzysowych sytuacji. AMiE wspiera specjalistów, którzy w tym wyjątkowym czasie świadczą pomoc na rzecz osób w kryzysie. Bezpłatne szkolenie zorganizowaliśmy zgodnie z zasadą „dwaj więcej niż dostajesz”. Dziękujemy Joannie Sielskiej za przyłączenie się do projektu i poprowadzenie warsztatu dla 150 osób!

24.05.2020


Akademia Motywacji i Edukacji zorganizowała specjalistyczne szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, w ramach Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

Szkolenie skupia się na nabywaniu wielu umiejętności: ustalania  celów i pracy nad ich realizacją u młodzieży i młodych, dorosłych będących w grupie ryzyka uzależnień behawioralnych, pracy z oporem w krótkich interwencjach dialogu motywującego, pracy w ramach regulacji emocji, pracy z metodami „trzeciej fali CBT”.

Pierwsze szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych odbyło się w formie on-line 21.04.2020. Bardzo dziękujemy uczestnikom za gotowość udziału, otwartość i entuzjazm w trakcie zajęć.

21.04.2020


Dwie kolejne grupy rozpoczęły czteroletnie szkolenie w TPB. Trzymamy kciuki za owocny rozwój umiejętności i życzymy powodzenia!

18.04.2020


Kolejny zjazd Kursu Superwizora Dydaktyka. Szkolenia w AMiE na czas pandemii odbywamy online.

17.04.2020


Promujemy dobre praktyki. Za nami superwizja superwizji. Prowadzący – Peter Armstrong.

Wszystkich chętnych Superwizorów zapraszamy na kolejne spotkania.

02.02.2020 


Rozpoczęliśmy kolejną edycję Kursu Superwizora Dydaktyka akredytowanego przez PTTPB.

19.12.2019W AMiE odbywa się pierwsze w Polsce całościowe szkolenie DBT (Dialektyczna Terapia Behawioralna)  z British Isles DBT Training – Międzynarodową Filią Linehan Institute.

Terapia Dialektyczno-Behawioralna to spójny i jasny protokół postępowania z osobami, które doświadczają wielu problemów jednocześnie (w tym zaburzeń osobowości). DBT pozwala ułożyć program terapii oparty na technikach i metodach o skuteczności potwierdzonej w badaniach naukowych. DBT składa się z zestawu kilku zarówno klasycznych, jak  i innowacyjnych technik (strategii DBT). W związku z tym, każdego z elementów można stosować niezależnie i wykorzystywać w wielu różnorodnych sytuacjach stanowiących wyzwanie dla terapeuty. Na przykład można uczyć samoregulacji emocji w warunkach grupowych w wielu kontekstach, gdzie brak samokontroli emocjonalnej jest problematyczny. Techniki uważności (mindfulness) mają szerokie spektrum zastosowań, w tym w terapii zaburzeń lękowych i depresji. Podejścia oparte na stosowanej analizie zachowania mogą być używane do tworzenia konceptualizacji i zmiany trudnych zachowań w przypadku wielu problemów, np. u nastolatków, w psychologii sądowej, wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i w pracy klinicznej z osobami dorosłymi.


Doświadczeni trenerzy – Marie Wassberg i Darryl Christie przeprowadzili 10-dniowe szkolenie oraz superwizowaną praktykę, w formacie 3-modułowym, który jest ścieżką do uzyskania certyfikatu praktyka DBT (DBT Practicioner Certificate). Doświadczenie zdobyte przez uczestników w ramach tego kursu spełnia wymogi Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological Society) i Towarzystwa DBT (Society for DBT).

8.12.2019W Akademii Motywacji i Edukacji odbyło się  specjalistyczne seminarium dla Realizatorów programu CANDIS. Seminaria  były w całości finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Zadania 2.4.1 Narodowego Programu Zdrowia pkt 5: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi  i osób uzależnionych od nich.

Zgodnie z planem w ramach projektu przeprowadzono siedem dwudniowych 16-godzinnych seminariów dla realizatorów programu CANDIS we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Seminaria miały na celu:

– doskonalenie umiejętności realizatorów w zakresie rozwiązywania sytuacji w pracy indywidualnej z klientem;

– rozwijanie umiejętności skutecznego stosowania zasad i technik DM i TPB adekwatnych do odpowiedniego etapu pracy terapeutycznej w zależności od sesji terapeutycznej z klientem;

– uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności w pracy klinicznej w oparciu o szeroki wachlarz technik terapeutycznych mających zastosowanie w terapii uzależnień w obszarze DM i TPB.

23.11.2019

Odbył się kolejny egzamin kończący czteroletnią naukę w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej w AMiE. Droga do certyfikatu została uwieńczona sukcesem! Gratulacje dla wspaniałych Terapeutek! Dziękujemy za wspólne cztery lata. To była duża przyjemność towarzyszyć Wam w rozwoju.

19.11.2019

Łącznie 80 terapeutów uzależnień miało możliwość zapoznania się z podstawami psychoterapii dialektyczno-behawioralnej w AMIE. To pierwszy projekt w Polsce, który w obszarze uzależnień promuje DBT. Na zdjęciu jedna ze wspaniałych grup.

8.11.2019W Akademii Motywacji i Edukacji przeprowadzone zostało szkolenie Terapia schematów w uzależnieniach. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego działania w okresie od sierpnia do października 2019 przeszkolono 80 osób i przeprowadzono cztery 16-godzinne zjazdy dla 4 grup.

Aby jak najbardziej przystosować szkolenie do potrzeb i oczekiwań uczestników, a także, by wykorzystać potencjał i różnorodność doświadczeń zawodowych, to szkolenie miało formę interaktywnego warsztatu. Oznacza to, że prowadzący, poza edukacją i uczeniem konkretnych umiejętności, pełnili także rolę przewodników po rozwoju umiejętności (podczas ćwiczeń, scenek itp.) oraz moderatorów dyskusji. Szkolenie ma na celu wprowadzenie do pojęciowego modelu terapii schematu, zapoznanie a podstawowymi technikami pracy w tym podejściu tak, by uczestnicy czuli się na siłach praktykować nabyte umiejętności w pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia.

Kadrę dydaktyczną stanowiły wieloletnie trenerki terapii schematu: Anna Derwich, Iga Jaraczewska, Marzena Mendyk, Iwona Popielarz i Joanna Salbert. Prowadzące to praktycy posiadający doświadczenie w problematyce pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia, które w sposób przystępny potrafiły przybliżyć tę całkowicie nową dla terapeutów uzależnień i niełatwą tematykę.

29.10.2019We wrześniu i październiku 2019 w Akademii Motywacji i Edukacji przeprowadzone zostało szkolenie Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w uzależnieniach behawioralnych dla lekarzy różnych specjalności, pracujących na terenie całej Polski, którzy w swojej praktyce lekarskiej spotykają się z problemem uzależnień. 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu Terapia Schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych. Uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach Zadania 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu.

Projekt dotyczył zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zwiększających kompetencje lekarzy.  Celem było zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru metod o udokumentowanej skuteczności w terapii, profilaktyce i leczeniu uzależnień – terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) i dialogu motywującego (DM) oraz nabycie przez nich umiejętności stosowania tych podejść w krótkich interwencjach do pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i z grup ryzyka.

25.10.2019Kolejna edycja terapeutów uzależnień zakończyła szkolenie z Terapii schematów. Dziękujemy całej grupie za zaangażowanie i świetną atmosferę pracy!

22.10.2019Zakończyliśmy szkolenie Adapting Your DBT Programme: For Substance Use Disorders. Na zdjęciu z nami prowadząca Janet Feigenbaum.

18.10.2019
Dziś zakończyliśmy szkolenie z Terapii schematów. Przez ten rok szkoli się u nas systematycznie 160 terapeutów uzależnień. Na zdjęciu Uczestnicy I grupy. Dziękujemy za wspólny czas pełen owocnej pracy i ważnych refleksji o pracy z drugim człowiekiem. Miło nam było Was gościć w AMiE!

8.10.2019Zakończyła się Międzynarodowa Konferencja Dialogu Motywującego organizowana przez PTTM. Gratulujemy Władzom PTTM i dziękujemy za ich wysiłek organizacyjny, zarówno konferencyjny jak i związany z TNT. Gratulacje dla świeżo upieczonych Członków MINT! Niech drogi szerzenia DM w Polsce będą coraz bogatsze. Do zobaczenia za rok!

22.09.2019

Ukazało się nowe wydanie Terapii uzależnień autorstwa profesora Williama Millera. Egzemplarz z dedykacją  dostępny jest u nas w AMiE.

20.09.2019


Na WCBCT 2019 w Berlinie (17-20.07.2019) w trakcie sesji posterowej prezentowaliśmy nasz plakat The Integration oferty CBT and MI in The Context of Clinical Supervision: Iga Jaraczewska, Anna Derwich, Marzena Mendyk i Jacek Legierski!

Iga Jaraczewska i Karolina Rakocz dzieliły się doświadczeniem w ramach konferencji „Nowe sposoby leczenie uzależnień” organizowanej przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Leczenia Uzależnień w Częstochowie.

27.06.2019r.

Wystąpienie konferencyjne na temat Terapii Schematów i Candis jako naukowo potwierdzonych metod pracy w obszarze uzależnień- Iga Jaraczewska i Ania Derwich -Warszawa, VI Ogólnopolska Konferencja Narkotyki – Narkomania Polityka, Nauka i Praktyka.

26.06.2019


Wystąpienie na Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Pokonywanie Przeszkód w Uzależnieniach. Tym razem Dialog Motywujący jako interwencja psychologiczna w terapii uzależnień

07.06.2019

Zakończyliśmy seminarium dla realizatorów programu Candis w Gdańsku. Dziękujemy za świetną atmosferę i zaangażowanie całej grupy!

7.06.2019


Szkolenie z Terapii schematów. 80 terapeutów uzależnień i psychologów pracujących z osobami uzależnionymi odkrywa z nami tajniki pracy w tym podejściu. Dziękujemy wszystkim za Wasze zaangażowanie i gotowość pracy na zajęciach!

28.05.2019

Nasze koleżanki i koledzy z Kazachstanu – specjaliści pracujący w szeroko pojętym obszarze pomocowym – cudownie i skutecznie „zarażają się” metodami promowanymi przez AMiE.

Kazachstan, 20.05.2019, prowadząca Iga Jaraczewska 


Zakończenie Kursu Superwizora-dydaktyka terapii poznawczo-behawioralnej w AMiE. Dla wszystkich Uczestników ogromne gratulacje! Cieszymy się że te dwa lata były tak owocne.

24.04.2019


W AMiE odbył się pierwszy egzamin kończący czteroletnią naukę. Gratulacje!

30.03.2019


W lutym 2019 roku AMiE obchodziło 5 lat działalności. Nabieramy rozpędu! Dziękujemy że jesteście z nami!

1.02.2019


Wizyta Thomasa Kalpakoglou w Polsce. Dziękujemy za inspirujące zajęcia!

10.01.2019

W AMiE po godzinach takie widoki!

11.01.2019


Ostatnie Seminarium Candis już za nami. Świąteczny Kraków i owocne zajęcia!

11.12.2018

Dwa dni w pięknym i śnieżnym już Wilnie. Szkolenie z Dialogu Motywującego. Na zdjęciach Iga Jaraczewska wraz z uczestnikami.

4.12.2018

Inspirujące seminarium Candis w Warszawie. Grupa pełna wiedzy, ważnych refleksji i dużej wrażliwości na pracę z drugim człowiekiem! Dziękujemy.

30.11.2018


W AMiE poza licznymi szkoleniami terapeutycznymi mamy przyjemność szkolić przyszłych Superwizorów-Dydaktyków PTTPB. Na zdjęciu grupa uczestników wraz z prowadzącym Peterem Armstrongiem, Superwizorem TPB z Newcastle. Przyszłym superwizorom już gratulujemy obranej ścieżki rozwoju i trzymamy kciuki za pierwsze wprawki w prowadzeniu superwizji.

29.11.2018


Konferencja Brytyjskiego i Irlandzkiego Towarzystwa Dialektycznej Terapii Behawioralnej w Cork w Irlandii. Moc nowych inspiracji i ważnych wytycznych do pracy z BPD.

20.11.2018

Katarzyna Żylińska (KPBN), Eva Hoch (współautorka programu Candis) i Iga Jaraczewska (AMiE) na Międzynarodowej konferencji na temat problematyki używania marihuany w Warszawie. W trakcie konferencji wystąpienie Igi Jaraczewskiej, w którym dzieliła się naszymi doświadczeniami z realizacji Seminariów dla Realizatorów programu Candis.

24.10.2018


Michaela Swales i Christine Dunkley pokazały nam na czym polega docieranie do sedna problemu w pracy DBT. Grupa pod wrażeniem ich wiedzy, doświadczenia i talentu aktorskiego. Dziękujemy!

21.10.2018


Jak skutecznie doprowadzić do realizacji celów terapeutycznych? Spotkanie z Melanie Saddon.

29-30.09.2018

Bill Miller w Polsce. W Warszawie mieliśmy przyjemność wysłuchać jego wykładu na temat Lovingkindness. Dziękujemy!
14.06.2018


Międzynarodowa Konferencja DM i TPB w różnych zastosowaniach

15-16.06.2018
Za nami 20 lat PTTPB w Polsce. Konferencja w Gdańsku pełna inspiracji, wymiany doświadczeń i świetnej atmosfery. Organizatorom gratulujemy!

12.05.2018

Za nami warsztat DBT. A na zdjęciach nasze wyjątkowe prowadzące dr Michaela Swales i dr Christine Dunkley. Świetne umiejętności dydaktyczne, ogromna wiedza i niezwykły talent aktorski. Dziękujemy!

Zespół AMiE 5.11.2017

Profesor Ralf Demmel z Uniwersytetu w Münster w Akademii Myśli i Emocji poprowadził otwarte seminarium na temat TPB w uzależnieniach. Profesor Demmel podzielił się z uczestnikami seminarium doświadczeniami z prowadzonego przez siebie Ośrodka Terapii Uzależnień, w jakim stosuje się wyłącznie metody terapii uzależnień oparte na dowodach naukowych (w tym psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz dialog motywujący).

29.10.2017

Profesor Andrzej Kuczmierczyk poprowadził warsztat poświęcony leczeniu bólu przewlekłego w terapii poznawczo-behawiorlanej.

8.04.2017


Warsztat Kod zachowania w AMiE poprowadziła Jessica Minahan dyplomowana analityczka behawioralna (BCBA). Dziękujemy za garść praktycznych wskazówek i inspiracje do pracy z dziećmi i ich rodzicami.

29. 11.2016

W dniach 3-5.11.2016 Gościem Akademii Myśli i Emocji był Dr Robert Leahy, światowej sławy psychoterapeuta, założyciel i dyrektor American Institute for Cognitive Therapy (NYC). Dr Leahy poprowadził dwudniowy warszatat oraz bezpłatne seminarium otwarte dla wszystkich chętnych. Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz sympatykom AMiE!

Profesor Paul Salkovskis Gościem Akademii Myśli i Emocji. Za nami Seminarium otwarte oraz pierwszy dzień warsztatu. Wszystkim Uczestnikom zaciekawionym najnowszymi trendami leczenia zaburzeń lękowych duże podziękowania za aktywny udział!

22.09.2016


Gość Specjalny AMiE Prof. Jonathan Kanter – Warsztat FAP

3-4.09.2016