Studium Dialogu Motywującego

Start szkolenia: październik 2023

Koszt: 3 650 zł
przy zapisie dwóch osób każda płaci 3 450 zł

Szkolenie obejmuje 5 dwudniowych zjazdów i trwa łącznie 80 godzin dydaktycznych.

Zajęcia w formie online

Cena: 3 650,00 

Ilość
Cena
1 osoba
3 650,00 
2 osoby +
3 450,00 
×

Akademia Motywacji i Edukacji ogłasza nabór na kolejną edycję Studium Dialogu Motywującego.

Zapraszamy do udziału w Studium wszystkie osoby pracujące w obszarze pomocowym, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje o tak cenne umiejętności. Zapewniamy wszechstronne przygotowanie do motywującej pracy z trudnym klientem poprzez:

  • kompleksowe podejście do zagadnienia motywacji,
  • efektywny system nauczania,
  • praktyczne przykłady i ćwiczenia,
  • superwizje prowadzone przez doświadczonych specjalistów Dialogu Motywującego

Program Akademii Dialogu Motywującego:
Studium DM obejmuje łącznie 5 zjazdów intensywnego treningu umiejętności z zakresu Dialogu Motywującego wraz z zajęciami superwizyjnymi. W sumie odbędzie się 80 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin części warsztatowej oraz 40 godzin części superwizyjnej.

Częstotliwość i forma zajęć:
Zajęcia odbywają się w jeden weekend miesiąca, prowadzone są w formie online.

Dlaczego warto praktykować DM?
Dialog Motywujący jest nowatorskim, a jednocześnie coraz bardziej popularnym modelem metodycznego działania na polu wzmacniania motywacji. Jest to podejście, którego skuteczność oparto na wynikach badań naukowych. Charakteryzuje się wysoką efektywnością oddziaływań w wielu dziedzinach – m.in. w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych, resocjalizacji przestępców, psychoterapii, edukacji, dietetyce, terapii uzależnień, psychoterapii zaburzeń psychicznych. Dialog Motywujący to metoda oparta na głęboko humanistycznych zasadach, takich jak akceptacja i poszanowanie autonomii człowieka, wydobywanie jego potencjału, upodmiotowienie i dowartościowanie. Polega na takim sposobie oddziaływania, aby wzmocnić w kliencie jego efektywne zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązania problemu i wprowadzanie istotnych i trwałych zmian w życiu.

Badania wykazują również, że Dialog Motywujący włączony w terapię poznawczo-behawioralną poprawia skuteczność tej terapii poprzez:

  • zwiększenie zaangażowania (np. realizacja zadań między sesjami, stosowanie metod TPB),
  • zwiększanie wiary w możliwość poprawy w wyniku terapii,
  • przezwyciężanie tzw. „oporu” w terapii (w tym także „wypadania” z terapii),
  • zwiększenie poczucia własnej skuteczności,
  • wydłużenie czasu utrzymywania się efektów terapii.

(Aviram, Westra, 2011; Riper i in., 2014)

Dlaczego warto szkolić się właśnie u nas?
Program Studium Dialogu Motywującego składa się zarówno z części teoretycznej, jak i z intensywnych treningów umiejętności oraz superwizji. To właśnie ta praktyczna część szkolenia jest szczególnie ceniona przez uczestników. W odpowiedzi na pytanie, co w programie najbardziej odpowiadało ich oczekiwaniom, uczestnicy podkreślali praktyczny wymiar zajęć oraz przykłady z pracy z klientami. Doceniali także ćwiczenia prowadzenia rozmowy z klientem przy użyciu narzędzi DM oraz jasno wyłożoną teorię. Jednocześnie, wiele czerpali z ćwiczeń praktycznych, podczas których mieli okazję nie tylko nabyć nowe umiejętności, ale także obserwować innych uczestników. To pozwoliło im na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy z klientami.

Refleksje uczestników:

Dużo wiedzy przekazanej bardzo klarownie i w bezpiecznych warunkach.

Bardzo miła i przyjazna atmosfera, bez oceniania. Prowadząca jest osobą kompetentną, posiada wiedzę i doświadczenie w Dialogu Motywującym, a także z wielką otwartością i akceptacją zachęcała do uczestniczenia w zadaniach szkoleniowych, potrafiła stworzyć życzliwą i pełną empatii atmosferę.

Bardzo wartościowe.

Bardzo przydatne narzędzie do pracy z klientem.


Harmonogram zajęć:

28.10.2023
9.30-16.30 – Wprowadzenie do DM. Kluczowe założenia i zasady pracy. Duch Dialogu Motywującego. Część wykładowa.

29.10.2023
8.30-15.30 – Wprowadzenie do DM. Kluczowe założenia i zasady pracy. Duch Dialogu Motywującego. Część ćwiczeniowa.

25.11.2023
9.30- 16.30 – Wprowadzenie do metod pracy DM. Wiosła (ang. OARS). Część wykładowa.

26.11.2023
8.30-15.30 – Wprowadzenie do metod pracy DM. Wiosła (ang. OARS). Część ćwiczeniowa.

9.12.2023
9.30-16.30 – Szczegółowe metody pracy DM. Angażowanie. Język podtrzymania i zmiany. Część wykładowa.

10.12.2023
8.30-15.30 – Szczegółowe metody pracy DM. Angażowanie. Język podtrzymania i zmiany. Część ćwiczeniowa.

20.01.2023
9.30-16.30 – Praca z oporem. Dlaczego DM okazuje się tak skuteczne. Część warsztatowa.

21.01.2023
8.30-15.30 – 9.30-16.30 – Praca z oporem. Dlaczego DM okazuje się tak skuteczne. Część ćwiczeniowa.

24.02.2024
9.30-16.30 – Zastosowanie DM w terapii – przemoc, uzależnienia, zaburzenia psychiczne. Część warsztatowa.

25.02.2024
8.30-15.30 – Zastosowanie DM w terapii – przemoc, uzależnienia, zaburzenia psychiczne. Część ćwiczeniowa.