Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie zaprasza na unikalny na polskim rynku, czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej TPB z dialogiem motywującym DM.

Uczymy tak, jak jeszcze nikt w Polsce

Nasza oferta to jedyna w Polsce okazja do wzięcia udziału w szkoleniu integrującym obejmującym terapię poznawczo-behawioralną TPB, założenia dialogu motywującego DM oraz terapię zorientowaną na schematyterapię trzeciej fali. Osobą nadzorującą pracę superwizorów AMiE jest Peter Armstrong z Newcastle. Staramy się czerpać z ich bogatego klinicznego i psychoterapeutycznego doświadczenia. Co ważne, AMiE to jeden z niewielu ośrodków rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Cele nauczania

Pracujemy tak, by przyszli psychoterapeuci kończyli kurs z szerokim rozumieniem psychopatologii i problemów, z jakimi borykają się ludzie, z rozwiniętym warsztatem kompetencji psychoterapeutycznych (solidnie osadzonym na dowodach naukowych) oraz poczuciem samoskuteczności w prowadzeniu pracy psychoterapeutycznej.

Praca kliniczna

W naszej Akademii teorię łączymy z praktyką. Zdobywanie szlifów psychoterapeutycznych nierozerwalnie wiąże się z pracą kliniczną. Prowadzimy superwizję w małych grupach od pierwszego roku szkolenia.

Certyfikaty

Ukończenie kursu upoważnia do wystąpienia o certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (EABCT). Nie tylko uzyskanie certyfikatu PTTPB, ale również zdanie egzaminu po drugim roku szkolenia w naszej Akademii upoważnia do ubiegania się o zakontraktowanie usług terapeutycznych z NFZ.