Jak wiadomo, Akademia Motywacji i Edukacji od lat propaguje w Polsce wyłącznie metody pracy psychologicznej o naukowo potwierdzonej skuteczności. Dlatego z dużą satysfakcją dzielimy się radością, iż Iga Jaraczewska i Anna Derwich, założycielki AMiE, napisały i opublikowały serię książek.

W roku 2021 Iga Jaraczewska i Anna Derwich skoncentrowały się na terapii schematów i terapii dialektyczne behawioralnej (DBT). Na serię składają się:

Tom I, dedykowany terapeutom uzależnień: „Zastosowanie terapii schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Podręcznik dla terapeutów uzależnień” Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit (2021).

Tom II, dedykowany specjalistom zajmującym się profilaktyką uzależnień behawioralnych: „Zastosowanie elementów terapii dialektyczno-behawioralnej i terapii schematów w profilaktyce uzależnień behawioralnych”, Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit (2021).

Tom III, dedykowany lekarzom: „Elementy pracy psychologicznej z osobami uzależnionymi behawioralnie na przykładzie terapii schematów i terapii dialektyczno – behawioralnej w praktyce lekarskiej”, Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit (2021).


W roku 2020 Iga Jaraczewska i Anna Derwich skoncentrowały się na terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującym. Na serię składają się:

Tom I, dedykowany terapeutom uzależnień: „Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych” Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Eneteia (2020).

Tom II, dedykowany specjalistom zajmującym się profilaktyką uzależnień behawioralnych: „Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych” Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Eneteia (2020).

Tom III, dedykowany lekarzom: „Podejście integrujące terapię poznawczo-behawioralną i dialog motywujący w uzależnieniach behawioralnych” Jadwiga Maria Jaraczewska i Anna Maria Derwich, Wydawnictwo Eneteia (2020).

Seria książek została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.